Volume 18

Page 5354

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סת "אהל רבקה" (על שם רעיתו ז"ל) ברחוב נחלת בנימין 104 בפינת וולפסון בתל-אביב.

היה יו"ר יצרני משקאות קלים בא"י בתקופות שונות עד אחרי מלחמת העולם השניה.

נפטר בתל-אביב, י"ז אדר תשט"ו (11.3.1955) והובא לקבורה בקרית שאול בתל-אביב.

בניו: מאיר רובננקו (בא כוח חברות ביטוח. ראה את הערך שלו בכרך זה); שלמה רובננקו (מנהל בחברת I.C.I.תל-אביב, ורואה חשבון מוסמך).

סגן אלוף (מיל.) שאול רמתי (רוזנברג)

נולד בורשה (פולין), ו' שבט תרפ"ד (12.1.1924).

לאביו ד"ר (יוריס) גוסטב (גדליה) רוזנברג ולאמו פולה בת אליאס טננבאום. קיבל חינוך בשווייץ, וינה, בויקליף קולג. סטונהאוס, (גלוס) באנגליה ובאוניברסיטה של אוקספורד .M.A.

היה מורה ואח"כ שירת בצה"ל.

היה ראש קבוצת רוגבי וטניס בבית-הספר ושיחק רוגבי, טניס וסקווש עבור נבחרת לינקולן קולג', אוקספורד.

היה נשיא האירגון הציוני באוקספורד ואירגן שם מתנדבים למלחמת העצמאות.

בשנת 1949 נשא לאשה את אסתר בת יצחק צומ ברובסקי. הספיק לשרת בדרגת סרן בצבא הבריטי (גורדון היילנדרס, ובמשך שנה בבריגדה היהודית. השתחרר בשנת 1947.

בשנת 1949 היה חבר משלחת ישראל למשא ומתן על שביתת הנשק עם ירדן ברודוס. והיה ראש משלחת ישראל בוועדת שביתת הנשק המעורבת הישראליתהירדנית בשנים 1949-52 היה קצין מטה האחראי על ועדות שביתת הנשק עם מצרים, סוריה, לבנון וירדן. מינואר 1951 עד נובמבר 1952 ולתקופה קצרה ב-1955 היה ממונה על כלכלה מדינית ובטחון לאומי ובמיוחד במאמר שפורסם בארצות רבות. במבצע סיני שירת כמפקד גדוד חי"ר ואח"כ כדובר צה"ל וממונה על יחסי ציבור של מערכת הבטחון.

נפצע פעמיים במלחמת השחרור בה שירת כמפקד פלוגה ואחר כך בתור קצין מבצעים בחזית.

היה ראש ענף תכנון מלחמה במטכ"ל ב-1955-56.

היה מפקד גדוד חי"ר 54 בשנים 1953-55 ומפקד גדוד חי"ר 89 במלחמת סיני ועד 1959.

היה בין מבססי הגבולות בקידום היחסים הבינלאומיים של ישראל.

היה מנהל המועצה הלאומית למניעת תאונות.

עובד במשרד החוץ. שירת כקונסול ישראל בשיקגו בשנים 1959-62.

יועץ בשגרירות ישראל בבנקוק (1963-64).

בשנים 1964-66 היה הממונה על צירות ישראל בקולומבו והוצע ע"י ממשלת ישראל כציר תושב.

בתחילת 1955 הסביר בפרלמנט הבריטי את הכרח פעולות תגמול ובתנאים מסויימים מלחמת מנע. שבועיים אחרי הופעת המאמר ב"מעריב" וב"ניו סטיטסמן", הודיעה ישראל רשמית בפעם הראשונה על פעולת תגמול.

פרסם ספר צה"ל בסריה "ישראל היום" (מסע).

סגן מנהל המחלקה להסברה במשרד החוץ משנת 1966.

צאצאיו: שלמה אליהו דוד; פנינה.

יעקב בן-חיים (זיצרמן)

נולד באומן, פלך קיוב (אוקראינה) בניסן תרס"ב (2.4.1902).

לאביו חיים-שמחה זיצרמן (ממשפחה חסידית ותיקה) ולאמו פרומה בת חיים ניסן גוטנמכר. קיבל חינוך מסורתי וכללי, בית ספר עברי מתוקן ובישיבה. עם כוננותו לנסיעה לישיבת לידה (מיסודו של הרב ריינס ז"ל) פרצה המלחמה העולמית הראשונה ומחוסר מקום לימוד, למד מקצוע ההדפסה.

היה חבר ב"מכבי" ופעיל בוועד עד שהאגודו התפזרה עם התבססות הקומוניזם בעיר לאחר הפגנה

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5354). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5354