Volume 18

Page 5355

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מסודרת עם שירת התקווה שעברה במרכז העיר ליד הבית העירוני בה שכן מרכז המפלגה והקומסומול שצעקו דרך החלונות: "קונטרבולוציונרים" (אנטימהפכנים).

היה חבר ב"החלוץ" ,נלווה על מפלגת "צעירי ציון" (לא נתקבל בגלל הגיל הצעיר).

עלה לארץ בפברואר 1923, עם התחלת העליה השלישית, לאחר המאורעות ב-1921. עבד בכיבוש העבודה בחדרה חצי שנה ועבר לאחר כך על פי דרישת מזכירות סניף "הפועל הצעיר" בת"א לדפוס הקואופרטיבי "הפועל הצעיר", בו היה חבר 35 שנה. היה פעיל בהנהלה וציר לוועידת הקואופרציה בחיפה.

בארץ הצטרף למפלגת "הפועל הצעיר", זמן קצר במפא"י וכיום בלתי מפלגתי.

בשנת 1926 נשא לאשה את מרים בת חיים כץ מקאמנקה, פלך פודול שעל הדניסטר, בגבול רוסיה רומניה, שם הכירה והתיישב בשכונת ברוכוב (המורחבת הראשונה), אף היה חבר הוועד, חבר לחבר השופטים ואף בוועדת הערעורים.

כל השנים פעיל ב"הגנה", בנוטרות והתגייס לצבא הבריטי עם פרוץ המלחמה העולמית השניה בו שירת 4 שנים עד הגמרה.

עם פרוץ מלחמת העצמאות שירת בחי"מ בדרגת מ"מ, הועבר לאחר כך להג"א בדרגת מ"פ.

כתב מחזה לנוער בשם "חלום המייג'ר" שנושאו המאבק לעצמאות ויצירת הפלוגה העברית המיוחדת והחשובה 524 שהוקדשה למשה שרת ז"ל. כותב רשימות בשאלות יישוביות שונות בעתוני הארץ.

צאציו: חוה, אורה, אלה, אהוד וחיים (תאומים).

עו"ד מאיר דינאי (דינקוביץ)

נולד בתל-אביב בחג השבועות, ו' סיון תרפ"ז (1927).

לאביו אלכסנדר דינקוביץ (קרוב משפחה למנוח יצחק בן-צבי ז"ל, נשיאה השני של מדינת ישראל ורעיתו רחל ינאית-בן-צבי ) ולאמו בתיה בת ר' יוסף גולובצ'יק. למד בגימנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב, והשכלה גבוהה במשפטים וכלכלה. קיבל תואר של עו"ד ונוטריון.

בשנת 1953 נשא לאשה את רבקה בת הרב חנוך אבלין . (קרובת השר פנחס ספיר ).

היה מרכז ב"משמרת הצעירה" של מפא"י. היה פעיל בתנועת נוער וצופים. שופט בלשכת עורכי הדין.

יועץ משפטי של תנועת המושבים, מועצות ייצור ושיווק וכו'.

התגייס לצה"ל במלחמת השחרור.

צאצאיו: דורון, עידן, הילה.

עו"ד יצחק ברמן

נולד בברדיצ'ב (רוסיה), י"א סיוון תרע''ג (3.6.1913).

לאביו הרב יעקב ברמן (ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמוד 1757) ולאמו מרים לבית רוזנבלום (נפטרה בירושלים בשנת תרצ"ו - 1936).

עלה לארץ עם הוריו בר"ח חשון תרפ"ב (2.11.1921).

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס עממי ובית מדרש למורים בירושלים.

השתלם במשפטים באוניברסיטאות: לונדון והבר (אינר טמפל) לונדון וקיבל תואר עורך דין.

בשנת 1939 התחיל להתבלט בין הפעילים המרכזיים של המש"י - שרות הידיעות של המחתרת של אצ"ל (אירגון צבאי לאומי בא"י) בעיקר לאחר מאסרו של ראש אצ"ל דוד רזיאל (ראה את הערך שלו בכרך שני, עמוד 976). הוא עמד לפקודתו הישרה של אב רהם שטרן-יאיר (ראה כרך שני, עמוד 1014 - לפני שנפרד מאצ"ל ויסד את אירגון לח"י - לוחמי חרות ישראל בישראל), שריכז אז בידיו את ענייני ההסברה, המדיניות ויחסי-חוץ של האירגון, ומטעמו מילא תפ

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5355). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5355