Volume 18

Page 5356

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קידים מיוחדים בתחומים אלה. תפקידים רחבים ועצמאיים במישור המדיניות והביון נכונו לו בימי מלחמת העולם השניה.

היה חבר המפקדה העליונה של אצ"ל וחבר הוועד המרכזי של המפלגה הרביזיוניסטית.

לשם אוסף כספים - תרומות קבועות ומגביות לצרכים מיוחדים, כהשסוואה כלפי השלטונות היו משמשים מוסדות וחברות, חלקם קיימים וחלקם בדויים. נרשמה בירושלים "אגודה לעזרת מגן דוד אדום", וכמייסדיה נרשמו יוסף כצנלסון (ראה כרך שני, עמוד 235), מפקד בית"ר בבירה, ויצחק ברמן. דובר אז על החדרת אנשים מן האירגון לפולין, רוסיה ואפריקה הצפונית לתפקידי איסוף ידיעות, והחומר למשא ומתן הוכן על ידי פריצקר, יוסף דוקלר ויצחק ברמן , מראשי פעיליו של מש"י (מחלקת שירות ידיעות) באותו זמן.

שליחות לחבניה : מטעם המטה הצבאי הבריטי בקהיר פנו אל אצ"ל לתת את חלקו בסילוק הגרמנים מעירק. ההצעה הועלתה ע"י קולונל סימפסון - הממונה על מיבצעי החבלה במטהו של גנראל וילסון, מפקד הכוחות הבריטיים במזרח התיכון - לפני יצחק ברמן , האחראי לקשר בין אצ"ל למטה הצבאי הבריטי באותו זמן. "מודיעין ותכניות חבלה", פעולת "חבניה" שבה נתן אצ"ל הלקו בהרחקת הסכנה הגרמנית מן המזרח התיכון.

ב-13 במאי 1941 בא קולונל סימפסון אל יצחק ברמן ושאל אותו, אם אצ"ל יוכל לשגר מיד חוליה שתפוצץ את מצבורי הנפט המזוקק במבואות בגדד (עירק), שבו השתמשו לתדלוק מטוסי ה"לופטוואפה". המפקד דוד רזיאל , שלפניו הביא ברמן את דבר הפניה באותו יום, השיב עליה בחיוב ואף לא הסתיר את קורת רוחו מגילוי האימון ביכולתו של האירגון לעשות פעולות חבלה וביון מאחורי קווים ערביים. הוא האמין שהמוניטין יצאו לאצ"ל בעיקר הודות להצלחותיו בשבירת ההבלגה בשנות המרידה הערבית. רזיאל האמין, שעם ההצלחה בפעולה זאת יבואו פניות נוספות לפעולות נועזות יותר ואז אפשר יהיה להעמיד לבריטים תנאים שיתאמו את השקפות אצ"ל המדיניות. רזיאל ביקש לנצל שליחות זו גם כדי לחטוף את המופתי הירושלמי חג' אמין אל-חוסייני עם כניסת הבריטים לבגדד. בין השאר גילה ברמן לפניו, שבין השאר יבקש "לקיים קשר עם הנוער היהודי בעירק ולהקים שם תאי אצ"ל". רזיאל וכמה מעוזריו עלו במטוס תובלה של חיל התעופה הבריטי ונחתו בחבניית לעת ערב. אווירוני האוייב הגרמני הפציצו את המקום בו נמצא רזיאל והוא נפגע ומת.

היה אחד המבצעים במסגרת של שיתוף הפעולה עם מעצמות הברית כנגד האוייב המשותף. שיתוף זה צמח מן המגעים, שקיימה מחלקת שירות הידיעות של האירגון (אצ"ל) עם שירות הביון הצבאי הבריטי ולאחר פרוץ מלחמת העולם חוזקו ונסתעפו גם אל המטה הצבאי הבריטי במזרח התיכון. בתחום זה התבלטו באותם הימים שלושה מוותיקי המפקדים ב אירגון: משה רוזנברג (ראה כרך י"ב, עמוד 3953), אריה פוסק (ראה כרך שמיני, עמוד 3225), ויצחק ברמן , שפיתחו מו"מ מתמיד על תכניות של משלוח אנשי האירגון לעורף האוייב, לארצות כבושות ע"י הנאצים ולארצות בלתי כבושות כאחד. ויצחק ברמן, שעבר בשלב מאוחר יותר לקושטא (תורכיה), זוכר כי בעזרת יהודי אותן הארצות גוייסו כסוכנים לטובת מעצמות הברית פקידים בכירים, אנשי מפתח במשרדי הממשלה התורכית ואף גנרלים, שהמציאו למחלקתו דינים וחשבונות על מיניסטריוני האוויריה והייצור הגרמנים ופרטים חשובים על ייצור טנקים והפקת דלק בגרמניה עצמה ובגרורותיה.

בסוף 1940 יצאו ברמן ופוסק במטוס צבאי בריטי מיוחד לקהיר ושם הופגשו עם מפקד סקוודרון קא מינגס, קצין הבטחון של מפקדת חיל האוויר הבריטי במזרח התיכון, ועם קפיטן סטריינג ', שהופקד על פעולות שרות הביון בארצות אפריקה הצפונית. קפיטן סטריינג' , שעשה קודם בא"י ושימש במשרד האינטליג'נס למחוז הצפון, מקובל היה על מפקדת האירגון עוד לפני מלחמת העולם השניה כאוהד הציונות. ברמן ופוסק קשרו קשר גם עם קולונל סימפסון . הוגשה לו תכנית להפעלת חוליות של אנשי אצ"ל בריגול ובחבלה צבאית מאחורי הקווים בתוניס, מרוקו ולוב.

בשנים 1941-45 התגייס לצבא הבריטי.

בשנת 1948, במלחמת העצמאות התגייס לצה"ל. עלה לדרגת רב-סרן (מיל.) ושירת בשנים 1948-50.

היה מנהל כללי של החברה General Manager ,Willis Overlandו"קייזר פרייזר בישראל" בחיפה בשנים 1950-54.

משנת 1954 החל לעבוד כעורך דין ונוטריון עצמאי בתל-אביב.

סגן יו"ר המועצה של המפלגה הליברלית בישראל וחבר הוועדה המדינית של המפלגה הנ"ל.

חבר המועצה של לשכת המסחר "ישראל-ברזיל".

מרדכי בן -ארי (ליבוביץ)

נולד דה-סאן מרטין (טרנסילבניה), כ"ז אלול תר"פ (10.9.1920).

לאביו יצחק יהודה ליבוביץ ולאמו אליזבטה. היה חבר בהנהגה גושית של תנועת הנוער החלוצית "הבונים" בטרנסילבניה.

עלה לארץ בשנת 1940.

השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים ובשנת 1948 הוסמך בתואר .M.A.

נשא לאשה את בלהה בת יצחק צוקרמן. חבר קיבוץ "מעגן".

היה מפקד בהגנה בירושלים ובגליל העליון. בתקופת המנדט הבריטי בארץ עמד בראש עליה ב' באוסטריה ובצפון אירופה.

בשנת 1950 נכנס לשירות חברת "אל-על".

בשנת 1958 נתמנה לראש מחלקת הסחר.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5356). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5356