Volume 18

Page 5412

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חגיגי זה ציינו את חלקו הרב של האדריכל בבית הזה, שהוא מבנייני-הציבור המפוארים ביותר בתלאביב.

בבית-שלום-עליכם נקבע גם לוח-שיש לזכר הארדיכל אוריאל כהנא ז"ל.

זלטקה להב-לחובסקי

נולדה בעיר דויד-הורודוק (רוסיה), בי"ג כסלו תרס"ו (11.11.1905).

לאביה שמואל ליפשיץ ולאמה ברכה בת זאב לחובסקי. קיבלה חינוך בבית-ספר רוסי וכן למדה עברית אצל מורים פרטיים.

היתה חברה בתנועה הציונית, בספריה, בהפצת שקלים וכו.

בשנת 1925 נישאה לאריה (לייבל) לחובסקי, בן עירה (בן דודה). (ראה את הערך שלו בכרך זה). באותה שנה עלו לארץ בימי המשבר של שנות 1927-25.

בעיות המגורים והעבודה אז היו קשות. אבל במאמצים משותפים התגברו עליהם.

עבדה בריקמת מלאכת יד.

17 שנה עבדה באיחוד העולמי של פועלי ציון ודאגה מאד עם בעלה לחינוך ילדיהם.

תמיד חיבבה את הזולת ונפש רבים נקשרה אליה בעבותות אהבה.

היתה חברה במפא"י.

עבדה כמה שנים בהתנדבות למען הקרן הקיימת.

אחרי שבנה סגן אלוף ישראל מאיר להב ז"ל, מי שהיה מפקד בחיל האוויר וסגן מפקד פו"ב (ביתספר לקצינים מטעם חיל האוויר) נפל בטיסת תפקיד בנגב ביום ד' בכסלו תשכ"ד (20.11.1963) (ראה את הערך שלו בעמודים 5349-48 בספר זה, י"ח) לא יכלה לשאת את יגון האבידה הגדולה, על אף השתדלותה להמשיך למלא חובותיה ולעמוד לימין המשפחה. קשה היה לה, מיום נפול בנה, לחזור למסלול החיים הפעילים.

בסוף לא יכלה להתגבר, ונפטרה בבית החולים בילינסון 5 שנים וחודש לאחר פטירת הבן, ביום ד' בטבת תשכ"ט (25.12.1968) והובאה לקבורה בחלקת ההורים השכולים שבקירבת מקום הבן בבית העלמין הצבאי בקרית שאול.

צאצאיה : סגן אלוף ישראל מאיר להב (הנ"ל); עדינה (מורה למתמטיקה בבית-ספר תיכון).

חיים הומינר

(ראה את הערך שלו בכרך ששי, בעמוד 2592) בשנת תשט"ז (1956) הוציא ספר "יוסיפון" עם הערות ומבוא (מהדורה שניה בתשכ"א-1961 עם מבוא חדש. הקדיש את המהדורה לזכר אביו ר' שלמה הומינר ז"ל והערכה לזכרו. ראה את הערך שלו בכרך שני, עמוד 596). מהדורה שלישית הוציא בשנת תשכ"ז (1967), מוקדש לזכר אמו צפורה הומינר ז"ל (ראה את הערך שלה בכרך שלישי, בעמוד 1409) בסוף המהדורה גליון מיוחד לזכרה.

בשנת תשכ"ד (1964) תירגם מאידיש את הספר הידוע "שארית שראל", והוא חלק שני מ"יוסיפון", עם הערות ומבוא.

בשנת תשכ"ו (1966) הוציא את הספר הידוע "צמח דוד השלם" עם מבוא, מקיף על תולדות המחבר ותוכן ספריו, ורשימה ביבליוגרפית על ההוצאות השונות, עם תיאור מפורט.

דוד אפל

נולד בווישי (רומניה) ח' תמוז תרע"ז (28.6.1917).

לאביו טוביה אפל (מצאצאי "טורי זהב") ולאמו שרה רבקה בת שמואל אליעזר פלדמן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה אצל האדמו"ר מנחם הגר ז"ל, בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ, בי"ס תיכון יהודי באוראדיא (הונגריה) ושנתיים באוניברסיטה בבקורשט.

היה פעיל באירגון הסטודנטים היהודיים בבוקרשט, ובשנת 1937 חבר ההנהלה המצומצמת של האירגון ומנהל המנזה בבוקרשט.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5412). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5412