Volume 8

Page 3025

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהודים ומדינאים אמריקאים וזרים בדבר הצורך והחובה להציל את עם ישראל. וכך נלחם עד שהגיע הקץ לכח חייו נפטר בניו-יורק, כ"ט תמוז ת''ש (4.8.1940), ולפני מותו צוה לקבור אותו בקבר זמני ולהשאירו בו, עד שתקום מדינה עברית בארץ-ישראל ונשיא המדינה יצוה להעלות את עצמותיו למנוחה באדמת המולדת.

ועדיין הוא מחכה...

בנו. ערי ז'בוטינסקי , מהנדס (ראה ערכו בכרך זה). לזכרו הופיעו ספרים בכמה לשונות ואלפי מאמרים בכל העתונות העולמית.

על שמו נקראו רחובות ראשיים בערים הגדולות ובמושבות, שכונות ומושבים. בבנין "מצודת זאב" (על שמו) של תנועת "החרות" בתל-אביב נמצא "מכון ז'בוטינסקי", בו מרוכזים כתביידו, ספריו, אלפי מאמריו בעתונות עברית, אידית ובשפות לועזיות שונות ומוצגי מזכרת לו, לתנועת המחתרת (שהוא היה אביה ומחוללה) ולאישים פעילים בתנועה הציונית.

בנו הוציא סדרה ראשונה של שלשה עשר כרכים מכתביו, בהם : אבטוביוגרפיה, שירים, חמשתם (רומאן), נאומים ציוניים, סיפורים, כתבים ציוניים ראשונים, על ספרות עברית ולועזית, מלחמת העולם הראשונה והגדוד העברי, שמשון (רומאן), כתבים מדיניים.

ידידו יוסף ב. שכטמן פרסם באנגלית ספר "זאב ז'בוטינסקי - פרשת חייו" (ספר ראשון - 1880-1923). יצא גם בעברית בתרגומו של דוד סיון בהוצאת ספרים קרני בע"מ, תל-אביב תשט"ז.

מדבריו: ... אני תובע צדק ומשפט בעבורי, ואם לא אקבלהו - ייהפך כל העולם למידבר-שממה. במקום שאני מלך בין מלכים אחרים, שם שרירה וקיימת הקידמה; אך אם גורלי להיות מוצא מחוץ למיסגרת, לא איכפת לי, אם תעלו כולכם באש. עוד אוסיף שמן למדורה. אין גאולה לעולם - אם אין חלקי בה. בראשית ברא אלוקים את תביעתי.

פאולה בן-גוריון

נולדה במינסק (רוסיה) בשנת תרנ''ב (8.4.1892). לאביה שלמה מונבז ולאמה בדנה. בוגרת גמנסיה ושנה באוניברסיטה - פקולטה לרפואה.

3 שנים עבדה בתור אחות מוסמכת בבית החולים היהודי בניו-יורק.

היתה קרובה לתנועת פועלי ציון באמריקה. נישאה לדוד בן-גריון (גרין), ראה כרך ג', עמוד 1097.

אחרי נשואיה התמסרה לחלוטין להקל על בעלה את עול עבודתו הצבורית. לשם כך ויתרה על כל פעולה צבורית עצמאית, למרות זיקתה לכך. היא שחררה את בעלה מדאגה לכל הבעיות היום-יומיות, כדי שבן-גוריון יתמכר כולו לבנין מדינת ישראל וביסוסה. וכך אנו רואים, על אף גילו - הוא כולו תוסס - ושופע אונים ומרץ ויוזמה.

נדדה אחרי בעלה בכל תחנות חייו הסוערים, כולל - ההליכה לשדה בוקר.

הולמה - פסוקו של הנביא ירמיהו: "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, ארץ לא זרועה"- שנהפכת לזרועה... צאצאיה : גאולה (מורה) אשת עמנואל בן-אליעזר. עמוס (ראה כרך שביעי, עמוד 2790), רננה (ד''ר לגיולוגיה) אשת דוד לשם.

אלוף אסף שמחוני

נולד בתל-יוסף, י''ז תשרי תרפ"ג (9.10.1922).

לאביו מרדכי ולאמו יהודית שמחונית (עסקנית תנועת האשה העובדת, חברת הכנסת הראשונה).

סיים את בית הספר המחוזי בעין-חרוד. במאורעות תרצ"ו (1936) הצטרף להגנה.

בשנת ת"ש (1940) נאסר ע''י משטרת המנדט בעמק בית-שאן.

בשנת תש"א (1941) הצטרף לפלמ''ח עם ראשוני המתגייסים תחת פיקודו הישיר של יגאל אלון (אח"כ אלוף. ראה כרך ד', עמוד 1851).

בשנים 1941 עד 1947 הוא ממלא, בסולם הדרגות, תפקידים של מ"כ, מ"מ ואף של מ"פ. בפרק זמן מסוים (עד 1946) היה מפקד גדוד נוער בצפון.

בשנת 1942 נשא לאשה את דלילה בת זאב ויונה און. השתתף בפלישה לסוריה וחיבל במערכת הקשר מאחורי קוי הצבא הצרפתי הווישאי.

בפלמ"ח הדריך הרבה קורסים, נתמנה מפקד בפלמ''ח ואחר-כך מפקד ההיאחזות הראשונה של ההגנה בבית קשת.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3025). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3025