Volume 18

Page 5423

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עלה לארץ בשנת תרפ"ב, 1922.

עבד בכיבוש העבודה העברית בקבוצה הראשונה של פועלי הנמל בחיפה.

עבר לעבוד כמתלמד בבנייה באבן אצל בנאים ערבים בבניית הבתים הראשונים בהדר הכרמל.

כעבור שנה וחצי היה לבנאי סוג א'.

בסוף שנת 1924 קיבל הצעה להיות פקיד בחיסול מחסנים שנקנו מהצבא הבריטי בסביבות ג'נין. גר בג'נין למעלה משנה. למד ערבית מדוברת ורכש ידידים. בגמר העבודה בשנת 1925 עבר לעבוד במכונאות, ביהוד בטרקטורים ומכונות חקלאיות.

נפצע קשה בשנת 1929 ואחרי שנה של החלמה נסע לצרפת להשלים את לימודיו באוניברסיטה וקיבל תואר מהנדס .M.Ashrae: M. Inst. ; M.R.S.H.

התמחה במשיכה מנועית ובמכונאות חקלאית, בקרור ובמזוג-אויר.

בשנת 1932 חזר לארץ והחל לעבוד בחברה בריטית למכונות (ECP).

בשנת 1934 נשא לאשה את חוה בת יהושע צבי קורלנד. בשנת 1940 יסד את החברה לקירור והנדסה בע"מ, והיה מנהלה הכללי עד 1.4.1967.

כיום הוא עובד כמהנדס יועץ לענייני קירור ואווורור.

חבר באגודה של מהנדסי קירור ומיזוג אויר בארצות-הברית ואנגליה.

בשנת 1932 נכנס להגנה ועלה מהר בסולם הדרגות. מילא תפקידי שדה במאורעות 1936 (מפקד ההגנה ב"שכונת התקוה", מפקד "באר טוביה").

יו"ר ההנהלה של אירגון חברי ההגנה.

בפקודת "ההגנה" נתקבל למשטרה המיוחדת ואחרי זמן נתמנה למפקדה (מ-1943 עד 1948).

בהכרזת נובמבר 1947 - גוייס מיד והשתתף במלחמת השחרור בדרגת רב-סרן בחטיבת חיל רגלים. שוחרר ב-1952.

היה יו"ר אגודת הציידים (אחד התחביבים שלו).

כיום, יו"ר המרכז החדש למעשיה.

בשנת 1942 קודש כאח בלשכת הבונים מחפשים "אביב" בתל-אביב.

בשנת 1952 נבחר לנשיאה.

בשנת 1953 היה בין מייסדי הלשכה הגדולה של הבונים החפשים בישראל.

בה מילא תפקידים שונים: סגן מזכיר, גזבר, מפקח, סגן נשיא גדול, משנה נשיא גדול.

ב-28.10.1969 נבחר לנשיא גדול של הלשכה הגדולה של בונים חפשים בישראל.

נוסף ללשכה הגדולה, הוא חבר פעיל במוסדות מסוניים: "היכל ארון הברית" ו"במועצה העליונה של הנוסח הסקוטי".

בניו: עמרי (מהנדס); אילון (מהנדס); יואב (תלמיד לרפואה).

יעקב ניצן (ריצמן)

נולד ברובנה (פולין), כ"ח חשון תרפ"ב (29.11.1921).

לאביו אליהו ריצמן ולאמו לאה בת דוד מיזוריצקי. קיבל חינוך עברי כללי.

עלה לארץ בשנת 1935.

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים.

בשנת 1946 נשא לאשה את חוה בת קלמן וטובה ברלב (חבר מערכת "דבר" משנת 1927, לזכרו יסדה מערכת "דבר" פרס שנתי לריפורטאז'ה על שמו. היה פעיל בתנועת המושבים וחבר במושב כפר אז"ר. ראה את הערך שלו בכרך שלישי, בעמוד 1230).

כל השנים חבר ההגנה. ממייסדי חטיבת "גבעתי" במלחמת השחרור.

היה בתפקיד במשרד הבטחון.

משנת 1952 קונסול ישראל בניו-יורק (ארצותהברית).

היה סגן מנהל כללי של משרד-החוץ (1961-68).

באמצע שנת 1969 נתמנה לנציב שירות המדינה.

בנותיו: רויטל, תמר.

ליאון חפץ

נולד ביעשנקוביץ (רוסיה) ט"ז אייר תר"ס (15.5.1900).

לאביו אהרן דב בער חפץ ולאמו חנה בת משה דיקמן.

קיבל חינוך מסורתי ותיכון. בגיל 17 הפסיק את לימודיו והתגייס ל"החלוץ".

בשנת 1910 עבר מרוסיה לקנדה.

בשנת 1918 התנדב בקנדה לגדוד העברי ושירת בארץ-ישראל עם הגדוד "הראשון ליהודה".

השתחרר בשנת 1921 וחזר לקנדה.

עסק כעתונאי משנת 1921 (באידיש ואנגלית).

היה עורך הירחון "דאס ווארט".

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5423). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5423