Volume 18

Page 5445

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מראשוני החברים בתנועת "חובבי ציון" ברוסיה.

בשנת תרמ"ב (1882) החליט לעלות לא"י ונסע לקונסטנטינופול (תורכיה).

כשעברה שיירת הביל"ויים הראשונים באותה שנה דרך תורכיה לא"י עלה גם הוא אתם על אותה האניה, והגיע ליפו בי"ט תמוז תרמ"ב (1882).

הצטרף לביל"ויים לעבודה בבית-הספר "מקוה ישראל", ומשם עבר לעבוד במושבה "ראשון-לציון".

נשא לאשה את גולדה לבית שינברג (בת אחות שלמשה (מוריץ) שיינברג. ראה את הערך שלו בכרך ראשון, עמוד 421).

כעבור שנים רכש מאה ושני דונם קרקע ונהיה לאכר במושבה.

נפטר בראשון לציון, כ"ט חשון תרצ"ו (25.11.35).

צאצאיו: יוסף, אריה, אברהם, יואל, ישעיהו, צבי, מתתיהו, משה, תמר אשת סולומון פילברט, יהודית אשת יוסף בירנבום, רבקה, שושנה אשת ליאון אלמאליח, רחל אשת בנימין בן-בסט.

עו"ד סלמן טויק

נולד בבגדד (עירק), י"ז טבת תרפ"א (28.12.20). לאביו אפרים טויק ולאמו רחל בת שלמה רחמים. קיבל חינוך מסורתי וכללי, יסודי ותיכון בבגדד. ואחרי עלותו לארץ - באוניברסיטה העברית בירושלים.

מוסמך למשפטים, עורך-דין.

בבגדד היה פעיל באירגוני סטודנטים ובאירגונים פוליטיים מתקדמים, לעתים קרובות במחתרת.

בשנת 1951 עלה לארץ.

היה מורה בבתי-ספר תיכוניים.

עסק גם בפובליציסטיקה.

עוזר למנהל המחלקה לחינוך תיכון במשרד החינוך והתרבות.

כיום, עוסק במקצועו כעורך דין.

שירת בצה"ל.

חנה אליאלי-פריידמן

נולדה בכפר בקאוקז (רוסיה) בשנת תר"ס (1900). לאביה משה בן-מרדכי ולאמה שרה בת בצלאל (נפטרה בת"א כ' באב תש"ב, 3.8.1942) והובאה לקבורה בבית העלמין בנחלת יצחק, תל-אביב.

בשנת תרס"ד (1904) בילדותה, עלתה עם הוריה לארץ.

ברדתם בחוף יפו, היה רכושם של הוריה: ספר התנ"ך, הסידור ועשרה ילדים (הבכורה כבת 15, הצעירה כבת 6 חדשים. היו מחוסרי כל, היות והשלטונות הרוסים הירשו להם לקחת רק את המינימום להוצאות "נסיעת הסיור הזאת בארץ-הקודש, הלוך וחזור, ודרשו מהם לחזור לכפרם ולמשקם בהקדם"...

ההורים הסכימו לכל, בלבד לצאת מהר לדרך, כי הפגיעות הרבות וכינוי ז'יד מצד שכניהם הגויים ניבאו להם רעות, הם רצו להציל את ילדיהם. אחרי טלטולי דרך קשים הגיעו כנ"ל ליפו. אחרי

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5445). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5445