Volume 19

Page 5636

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בכרך חמישי, עמוד 2148) ולאמו רבקה בת יצחק ליב טפרובסקי. עד גיל 13 קיבל חינוך מסורתי. למד בבית הספר הריאלי בחיפה, גמר את הגימנסיה העברית "הרצליה" בת"א במחזור ז'. נסע למונפליה בצרפת וגמר רפואה. המשיך להשתלם בפריז במחלות עור והפרעות סקסואליות (מין).

נשא לאשה את צפורה בת יצחק ברש (ברוש).

בשנת 1928 חזר לארץ.

עבד כשנתיים כרופא בכפר ילדים בעפולה ע"י גבעת המורה.

התיישב בחיפה ועובד כרופא פרטי וכרופא לקופת חולים.

בשנים 1932-36 היה מזכיר הסתדרות הרופאים בחיפה.

כל השנים היה חבר ההגנה.

צאצאיו: נגה מירון ; איתן מירנסקי.

לב (אריה) ישראלי (בלובשטיין)

נולד בברנובקה (אוקראינה), ח' אלול תרנ"ו (18.8.1896).

לאביו ישראל בלובשטיין (מצאצאי הרב יצחק מאיר , מחבר "חידושי הרים") ולאמו ברכה בת חיים קברון.

קיבל חינוך מסורתי, יסודי ובבית ספר למסחר.

מנהל חשבונות בבנק הפטרוגרדי הבינלאומי למסחר (1915-17).

מייסד חברת "הלוואה וחסכון" בעיר מולדתו ויו"ר שלה בשנות 1918-21.

מייסד קואופרטיבים למלאכה בעירו ויו"ר שלהם בשנות 1922-25.

בשנת 1923 נשא לאשה את סוניה בת יהושע גיל דינגורין. מייסד אגודת "צעירי ציון" בעירו ויו"ר שלה.

בשנת 1925 עלה לארץ עם אשתו ובן בגיל שנה וחצי.

מנהל חשבונות בסולל בונה בשנים 1926-27.

מזכיר בשכונת "בית הכרם" בירושלים 1928-30. בא בקשרים עם המורים והסופרים חברי השכונה, גם עם ח .נ. ביאליק, שהיה בעל מגרש (תרם אותו אח"כ לאגודת הסופרים).

בשנים 1928-63 מורה להנהלת חשבונות למבוגרים מטעם ההסתדרות (בשעורי ערב) ובבית ספר תיכון מקצועי "עמל" 1966-68.

בשנים 1930-1961 מנהל חשבונות ראשי ב"הלוואה וחסכון".

טיפל יחד עם יו"ר ההתאחדות של עולי בריתהמועצות בהושטת עזרה וגמילת חסדים וסידור הדין וחשבון השנתי.

חבר הוועד והמזכיר של התאחדות עולי בריתהמועצות בירושלים.

חבר הוועד והגזבר של האגודה למען גרי צדק בירושלים.

חבר האגודה הבינלאומית של מנהלי חשבונות בלונדון F.A.I.A., F.F.T. Com..

חבר אגודת המורים למדעי המסחר בלונדון.

בימי המאורעות בימי שלטון המנדט הבריטי בא"י, התגייס לנוטרות לפי צו המוסדות הלאומיים.

בניו: יעקב ישראלי (קיבל תואר מ. א. באוניברסיטה של ניו-יורק); אביב-לב ישראלי (בוגר בי''ס אורט ג'נבה. מדריך מרכז בבי"ס אורט באשקלון).

ד"ר ברוך קונפינו

נולד בסופיה (בולגריה) בתרנ"א (18.10.1891).

לאביו יעקב קונפינו ולאמו בכורה בת אברהם דוד .

קיבל חינוך בתיכון בסופיה.

בגיל 14 הצטרף לתנועה הציונית והפך להיות חבר "מכבי" בסופיה.

עם תום לימודיו התיכוניים נסע למונפליה בצרפת, ונתקבל שם בפקולטה לרפואה.

בהצטרף בולגריה למלחמת העולם הראשונה, גוייס לצבא הבולגרי, למרות שטרם סיים את לימודיו. הועלה לדרגת סגן משנה, וקיבל תפקיד של רופא גדודי בכיר בחזית.

עם תום המלחמה חזר לפריז כדי לסיים את שני הסמסטרים החסרים לו באוניברסיטה.

כסטודנט השתייך לאירגון הציוני של הסטודנטים בפריז, בו מילא תפקיד של מזכיר בזמן שבתור יו"ר כבוד כיהן ד"ר מקס נורדאו (ראה את הערך שלו בכרך שביעי, בעמוד 2815).

עם השלמת השכלתו הרפואית (קיבל תואר רופא עיניים), התמסר לתנועה הציונית. בכנס ההתאחדות הציונית בבולגריה נבחר ליו"ר הוועד הפלשתינאי שליד הוועד המרכזי של ההתאחדות הציונית. הוועד הפלשתינאי יזם את יסוד המושב בית חנן. באותה

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5636). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5636