Volume 19

Page 5648

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לפני התיבה בימים הנוראים. עסק בהוראה לילדי ישראל מתוך אהבה והתמסרות. בבית הכנסת ב"רמת יצחק" ר"ג היה נותן שעורים בשבתות. הופיע לפני הציבור בדרשות ונאומים מלבבים והקסים את שומעיו. היה משגיח על הכשרות ב"מלבן".

מפעם לפעם היה נוסע למושב קרוב או רחוק ממקום מגורו בבני ברק ובשבת היה דורש לפני המתפללים לטובת ישיבת "חזון איש" בבני-ברק.

ביום השישי ד' כסלו תש"ל (14.11.1969) נסע למושב קרוב וביום השבת הלהיב את שומעיו לחיזוק התורה ולתמיכת לומדיה בישיבת "חזון איש". במוצאי שבת אור ליום ו' כסלו, בצאתו מהמושב על מנת לשוב הביתה, נפגע על ידי מכונית שעברה במקום ונהרג. הובא לקבורה במרום הר הזיתים בירושלים ליד סבו הרב חיים יעקב בצלאל חרל"פ .

צאצאיו: בתיה; מנחם מנדל; שמואל הלל ; זי סע רחל; זהבה.

תת אלוף משה (מוסה) פלד (אייזנברג)

נולד בעין גנים (פתח-תקוה), י' אב תרפ"ה (31.7.1925).

לאביו זלמן איזנברג ולאמו שושנה בת ברוך גולומב. קיבל חינוך עברי לאומי בגמנסיה "אחד העם" בפתח-תקוה. התיישב במושב נהלל. הקים משק מטעים ולול.

בעבר גידל גם בקר, אך בשל עומס עבודתו בתפקידו הצבאי היה חייב לחסל את הרפת.

בשנת 1948 נשא לאשה את דינה בת צבי ליברמן. בגיל 14 הצטרף ל"הגנה". שימש בה כקשר, ומאוחר יותר כמפקד כיתה.

במלחמת השחרור שירת בגדודים ה-14 וה-15 של חטיבת "גולני", ואף נפצע בקרבות החטיבה על משמר העמק.

פציעתו זו לא מנעה ממנו להשתתף בהמשך ה מערכה. כשניתנה הפקודה לכבוש אילת, פקד "מוסה" שהיה כבר מפקד פלוגת הפשיטה של גולני והיה באחד הג'יפים הראשונים.

בתום המלחמה השתחרר משירות פעיל וחזר לעבודה חקלאית במושב נהלל. בתוך כך שימש כמפקד יחידת טנקים במילואים, ולאחר מכן סיים במסגרת זו קורסים למפקדי גדודים.

בשנת 1954 עזב את משקו לתקופה קצרה וירד לנגב, כדי להדריך במושבי עולים.

עשר שנים אחרי שחרורו משירות סדיר בצה"ל, הופתע לגלות כי עדיין לא שכחו אותו. רב אלוף (היום) חיים בר-לב שהיה אז מפקד גייסות השריון, פנה אליו וביקשו לחזור לשירות בצה"ל.

חזר ונתמנה מייד לתפקיד מדריך בקורס מפקדי פלוגות בשריון. זמן קצר אחר-מכן נשלח לקורס פו"מ (פיקוד ומטה).

מכאן ואילך התקדמותו בצה"ל מהירה ביותר: מינוי כמפקד גדוד טנקים סדיר בשריון.

נסיעה לשנה לארצות-הברית, כדי לעבור קורס שריון מתקדם.

מפקד קורס מפקדי פלוגות בשריון.

מפקד חטיבות שריון במילואים ובשירות סדיר.

השתתף במלחמה בצפון.

במלחמת ששת-הימים שימש כראש מטה באוגדתו של האלוף אלעד פלד , שלחמה בגדה וברמתהגולן.

אחרי המלחמה שירת תקופת מה בתחום המבצעים וההדרכה במטכ"ל. לאחר מכן, עד למינויו בספטמבר 1969 למפקד בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל, מילא תפקיד בכיר במיפקדת הכוחות המשוריינים בסיני.

צאצאיו: יצחק (שירת בקורס טיס); דורית ; תמר ; תדהר ; סמדר (בתוכם שלישיה).

מהנדס מרדכי זייצ'יק

נולד בעיירה לנין ע"י פינסק (רוסיה הלבנה) כ"ג טבת תרס"ז (9.1.1907).

לאביו אהרן לייב בן בריל זייצ'יק ולאמו רישה בת אייזיק שבדיוק (מצאצאי צדיקים וחסידים עד לבעל שם-טוב).

קיבל חינוך בבית-ספר עממי עברי (אביו כיהן כמנהל בית-הספר ומורה), גימנסיה רוסית, טכניון "אורט" בווילנה ואוניברסיטת טולוז (צרפת).

קיבל תואר מהנדס.

ציוני פעיל, גזבר קק"ל בלנין.

בביח"ר לדיקטים במיקשביץ ע"י העיירה לנין.

מדריך ואחראי בפנימיה שעל יד בי"ס טכני "אורט" בקרמניץ (וואלין).

בתחנת-כוח בקרמיץ.

שעורים פרטיים במתמטיקה, צרפתית ובמוסיקה.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5648). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5648