Volume 19

Page 5649

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתחנת-כח בסטרוגין.

במלחמת העולם השניה בגיטו ובמחנה עבודה הנצביץ ע"י בראנוביץ. משם ברח ונלחם במשך שנתיים כפרטיזן ביערות רוסיה הלבנה עד השחרור ב-28 יוני 1944.

חבר הוועדה להערכת נזקים.

מארגן ומנצח על תזמורת מקומית בעיירה לנין.

כפרטיזנים ביער ובמיקשביץ אחרי השחרור ובסטרובין (ע"י סלוצק).

קפטן קבוצת כדורגל ע"י קיבוץ "איחוד" באוסטריה.

מארגן ומנגן על תזמורת במחנות מעבר באוסטריה ובאיטליה.

תירגם נובלות וסיפורים מצרפתית ליידיש בחו"ל. הודפסו בעתון שיצא בפינסק.

בשנים 1947-48 כיהן בתור מורה לעברית לעולים באיטליה שהתכוננו לעלות לא"י.

ב-17 ספטמבר 1948 עלה לארץ.

בשנת 1950 נשא לאשה את צפורה בת יעקב ורחל קאופמן . מסוף 1948 עד 1961 עבד בממשלה בתפקיד במחלקת אפוטרופוס לנכסי נפקדים ורשות הפיתוח.

משנת 1961 מהנדס בחברת "עמידר".

חבר אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל; הסתדרות המהנדסים; אגודת האינג'ינרים הצרפתיים מעבר לים; אגודת המהנדסים בוגרי טולוז; אגודת ספורט "מכבי" ועוד.

השתתפות פעילה בספרות השואה, בספרי הפרטיזנים היהודים ; לכסיקון הגבורה ; ספר יזכור קהילת לנין.

עומד להוציא לאור ספר על יהודי עיירת לנין (פולסיה) בשואה וביערות.

חובב ספורט על רוב ענפיו ובמיוחד כדורגל, מוסיקה, ייצור עצמי של כלי נגינה - מנדולינות, גיטרות (בעבר).

בנו: יעקב .

הרב זבולון חרל"פ

נולד בירושלים ביום ז' בשבט בשנת תרס"ב (15.1.1902).

לאביו רב יעקב חיים בצלאל חרל"פ, ולאמו גולדה רייזיל .

היה גדול בתורה ובהוראה, בקי ביורה דעה ובמפרשיו צנוע. מנקיי הדעת שבירושלים הוותיקים. מיום עמדו על דעתו לא זז מד' אמות של הלכה. שמחתו הגדולה בלמוד התורה נתנה לו כח, למרות חולשתו הגופנית, להרצות את שעורו בדף היומי לפני קהל שומעיו עד ליומו האחרון. היה דן כל אדם לכף זכות. לכן היה אהוב ומכובד על כל מכיריו. לא נהנה מהעולם הזה אפילו במשהו. כל מעייניו היו תורה ומעשים טובים.

שימש בתור רבה של שכונת "שערי צדק" ו"בית הכנסת הורדנא". הרביץ תורה ברבים בבית כנסת זה ובבית המדרש החסידי זידיטשוב בשכונת מקור ברוך. חי חיי צער וקיבל הכל באהבה. שמחתו הגדולה ביותר היתה בכל פעם כאשר סיים עם שומעיו את הש"ס.

אומץ רוחו נשבר בעת הלוויית גיסו (אחי אשתו) המגיד הרב שלמה סובול כאשר הספיד אותו, וזה היה אחרי אסונו הגדול בהסתלקות בנו היקר הרב נחמיה, שנספה לפני כמה שבועות בתאונת דרכים בחזרו משליחות מצוה (ראה את הערך שלו בכרך זה), ב-12.12.69, נסתלק לבית עולמו, והובא לקבורה במרום הר הזיתים על יד אביו ובנו ר' נחמיה שנפטר 5 שבועות קודם לכן.

צאצאיו: רחל אשת יהושע סלומון ; שמואל חרל"פ (רעייתו - רבקה לבית הורביץ ); מרים אשת מנדל חזן; אבא חרל"פ : הרב נחמיה חרל"פ (רעייתו מינה בת מנחם מנדל שינקר (ראה הערך של הרב נחמיה בכרך זה, ושל חותנו בכרך שמיני, בעמוד 3075); אסתר אשת שמואל זוננפלד; שרה אשת מרדכי מילר; יצחק מרדכי חרל''פ (רעייתו - רות ); אליעזר חרל"פ.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5649). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5649