Volume 19

Page 5650

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יוסף יהודה דינאי (רוזנטל)

נולד בקישינוב (בסרביה), בכ"ג בתמוז תר''פ (29.6.1920).

לאביו מרדכי אפרים רוזנטל (בן הרב יוסף יהודה רוזנטל מחיטין, בסרביה, ראה את הערך של מרדכי אפרים בכרך זה, בעמוד 5652). ולאמו דינה בת חיים שכטמן-יפה) .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת תרפ"ז (1927) עלה לארץ.

המשיך ללמוד בישיבת "עץ חיים" בתל-אביב עד גיל 17.

חניך הנוער העובד.

עבד כפקיד בבנק זרובבל ובמרכז הקואופרציה.

בשנת 1941 נסע לבריטניה ולמד באוניברסיטת לונדון - כלכלה, ביקורת ומינהל (עד 1944). באוניברסיטת גאלורד (ארצות-הברית) למד ייעוץ תעשייתי. מוסמך אוניברסיטת גאלורד - חשבונאי מוסמך וביקורת חשבונות וקיבל את התוארים: C.N.E.C. )PAR( ; S.A.E. )ZUR( ; F.A.I.A. )LON.(. אלה תוארים המקבילים ל-.B.A.

בשנת 1951/52 היה מזכיר כללי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

בשנת 1952 פתח משרד ועבד במקצוע חשבונאי מוסמך (עד שנת 1954).

בשנת 1957 נשא לאשה את קונסואלה בת זאב (וילי) אברהמס (מפעילי הבונים החפשים).

היה חבר ההגנה במרחב ת"א, נוטר בהתנדבות ובמשטרת הישובים העברים לפי צו המוסדות הלאומיים (בכפר-יונה, משמר-השרון, נתניה ואבןיהודה).

היה פעיל ב"כופר הישוב" ובועד למען החייל.

פרסם מאמרים בפובליציסטיקה בירחונים כלכליים שונים ומונטריים.

ממייסדי: האגודה לתרבות וספרות "אליאסף" ומועדון הנוער וסטודנטים לספרות ותרבות "עלומים".

אח בלשכת "השחר" של מיסדר הבונים החופשים בישראל.

בתו: ליאורה-דינה .

צבי ראיאק

נולד במוסקבה (רוסיה), י' אב תרע"ה (9.8.1915).

לאביו יצחק ראיאק (מצאצאי ר' יוסף קרו-רייק ) ולאמו שרה רחל בת ר' שמעון חיים מינדלין (קשרי משפחה להרב הראשי לשעבר במוסקבה, ר' יעקב מזא"ה. בעודו בגילו הרך, נמלטו הוריו (היו עשירים) לוילנה, שם חונך וגדל על טהרת היהדות המקורית. למד בחדר, בישיבה, וכללי - בגמנסיה העברית, באוניברסיטה, במדרשה של מורים, בבית-ספר של עתונאים וכו'.

עתונאי ופדגוג.

מגיל צעיר היה פעיל בתעמולה לטובת הקק"ל, בתנועה הציונית הדתית ועל שדה החינוך הדתילאומי.

עד פרוץ המלחמה העולמית השניה היו לו בגלורוק, מחוז וילנה, ולאחיו מיכאל מוסדות חינוכיים פרטיים, החל מגן ילדים עד בי"ס תיכון, וכןבי"ס מקצועי מסחרי, מקום שאלפי תלמידים, משתי עשרות עיירות בסביבה קיבלו השכלה וחינוך דתילאומי ברוח היהדות המקורית וחיבה לא"י.

התלמידים שלהם מפוזרים כיום בכל ארצות תבל, מהם בעלי-מקצועות חופשיים: רבנים, ארדיכלים, מהנדסים, רופאים, פדגוגים, רואי חשבון, עורכי דין, אמנים וכו'. רבים מהם לקחו חלק פעיל בבנין הארץ ותרמו לא מעט לביצורה ולבטחונה. הרוב מהם ניספו בעת השואה האיומה של יהדות אירופה.

מאז ומתמיד הוא עתונאי ופדגוג מוכשר. עוד בהיותו בימי המלחמה העולמית השניה בין הפרטיזנים ביערות, התחיל ביחד עם אחיו מיכאל לרשום

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5650). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5650