Volume 19

Page 5652

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במלחמת השחרור); רחל אשת ד"ר יוחנן ברדה, פיסיקאית מדופלמת, כיום מורה לפיסיקה ולמתמטיקה בגמנסיה בירושלים).

שרגא פלוטניק

נולד ברמת-גן, ג' אייר תרצ"ו (25.4.1936), לאביו אהרן צבי פלוטניק ולאמו פרומה בת חיים אלישיביץ. קיבל חינוך כללי בגמנסיה העברית "הרצליה" בת"א, חניך הטכניון (קורסים בת"א) והוסמך לניהול בתי מלון.

היה שנים רבות פקיד בכיר במפעלים כלכליים ומנהל חשבונות ראשי בבתי מלון שונים.

במלון מלכת שבא באילת החל לעבוד כמנהל חשבונות ראשי ועלה לכהונת מנהל כללי של המלון.

העלה את המלון מסטטוס של חובות ופיגורים למעמד רנטבילי.

בשנת 1960 נשא לאשה את נחמה בת יצחק גילינסקי. שירת בצה"ל.

טיפל במוסדות צדקה וחסד ונהג מידת "מתן בסתר".

היה מועמד לראשות עירית אילת מטעם גח"ל. כתב בכתבי-עת שונים.

בניו: גד, עופר.

הרב נחום הלוי לוין

נולד ברקוב (רוסיה) בשנת תר"ל (1870). לאביו נח הלוי-לוין ולאמו צפורה. קיבל חינוך מסורתי בהדר ובישיבה במינסק (רוסיה הלבנה) וקיבל סמיכות לרבנות בוולוזין מהרב הירש-ליב ברלין. היה ראש ישיבה בערים שונות ברוסיה ובאוקראינה.

בשנת תרנ"ו (1896) נשא לאשה את סימה רחל בת הרב יהודה מלצר (נפטר בעפולה, ד' שבט תרי"ח - 25.1.1958).

בשנת 1925 עלה לארץ והתיישב בין המתיישבים הראשונים בעפולה. משנת 1925, עם עלייתו לכס הרבנות, התפרנס מגידול בקר בעפולה.

משנת 1928 כיהן כרבה של עפולה וכל הישובים היהודיים בעמק המרכזי - גוש עין-חרוד.

סייע להקמת בית הכנסת המרכזי בעפולה והקמת מוסדות תורניים שונים.

ביום ג' מנחם אב תרצ"ו (22.7.1936) נפטר בעפולה.

צאצאיו: נחמה אשת המנוח יעקב רוסק ז"ל; נח לוין (ראה את הערך שלו בכרך זה).

מרדכי אפרים רוזנטל

נולד בחוטין (בסרביה, רוסיה), י"ד תמוז תרמ"ח (יולי 1888).

לאביו הרב יוסף יהודה רוזנטל מחוטין ולאמו אטיה בת אהרן גלרמן (דיין).

קיבל חינוך תורני ומסורתי בחדר ובישיבות בויאן ועוד.

עבד כקופאי בבנק "ברזין" בחוטין.

ממונה על סניף קק"ל וקרן היסוד בבסרביה.

נשא לאשה את דינה בת חיים שכטמן-יפה (נפטרה בתל-אביב, ג' תשרי תשי"ב (3.10.1951) ובזיווג שני נשא לאשה את הניה בת אליהו זרסקי. בשנת 1925 עלה לארץ.

מפעילי תנועת "הפועל המזרחי".

עבד כמתרים לקק"ל וקרן היסוד.

עבד בתור גובה מטעם עיריית תל-אביב.

רוב השנים עבד כפקיד במשרד האוצר, במחלקת הניכויים, באגף מס-הכנסה.

כיום בפנסיה.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5652). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5652