Volume 19

Page 5664

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בין השאר פירסם מאמר חשוב על המשורר הנודע באידיש מוריס רוזנפלד, במלאות 100 שנה להולדתו.

בנו מאשתו הראשונה: אורי זמרי .

דוד בנבניסטי

נולד בפלובדיב (בולגריה) בג' אלול תרס"ד (14.8.1904).

לאביו יוסף (שבת) יצחק בנבנישתי ולאמו זימבול בה דוד הנבי .

בגלל פטירתה ללא עת של אמו, וטרחתו של אביו בענייניו גדל ללא השגחת הורים, הצליח אך בקושי לסיים בית-ספר יסודי וזאת בגלל הכורח לדאוג לפרנסת עצמו.

היה פעיל באחדות העבודה בבולגריה. משחר ילדותו שאף לעלות לארץ ושיכנע אחרים לעשות כן. הצליח לשכנע את מעבידו בשנת 1939 שהיה בין עשירי יהודי בולגריה (משפחת משולם) לבקר בארץ לרגל תחרויות המכביה באותה עת. בביקור זה קנה מעבידו חלקת אדמה בישראל. באותה שנה הכין דרכון לעצמו ולמשפחתו, מכר את מטלטליו ונכון היה לעלות עם בני משפחתו על האוניה "סטרומה", אשר נשכרה על-ידי ד"ר ברוך קונפינו, אבל בעקבות טביעתה של אוניית "סלבדור" במימי תורכיה, אסרו שלטונות בולגריה את הפלגתה של "סטרומה".

בינתיים פרצה מלחמת העולם השניה והמשפחה נאלצה להישאר בבולגריה.

בשנת 1926 נשא לאשה את רוזה בת רחמים עפר (נפטרה ברמלה, ביום כ"א כסלו תשכ"ג (18.12.62). ובזיווג שני נשא לאשה את רחל בת דוד פסח. עסק במסחר קמעוני ואירגן את חיי משפחתו מחדש עד שתבוא ההזדמנות החדשה לעלות לישראל.

ב-23.11.48 עלה עם בני משפחתו לארץ באניה "קפאלוס".

ממסחר קמעוני שהיה רגיל לו בחו"ל, החל לעבוד בבנאות, ומאז עוסק הוא במלאכה זו. עבד אצל קבלנים פרטיים, 5 שנים כבנאי בבנייני מלב"ן.

בשנת 1969 יצא לפנסיה. עבד בחיל הנדסה בינוי בצה"ל.

נבחר כציר לוועידת פועלי צה"ל, אשר נערכה ב-1968 בבית ההבראה ההסתדרותי בזכרון-יעקב.

היה פעיל במפ"ם, סניף רמלה עד 1964.

כיום מתגורר ביפו.

צאצאיו מאשתו הראשונה: זלמה אשת עזרא ארואטי; יוסף; רחמים. נכדיו: מבתו - שמשון ודוד; מבנו יוסף: דוד, אברהם ואליעזר ; מבנו רחמים : דוד וצהלה.

רות דיין

נולדה במרחביה (ישראל), י"ב אדר תרע"ז (6.3.1917).

לאביה העו"ד צבי שורץ (ראה את הערך שלו בכרך שלישי", בעמוד 1486) ולאמה רחל בת דב קל ימקר (עסקן ציבורי, בעל תעשיה. ראה את הערך שלו בספר זה, י"ט, בעמוד 5679).

קיבלה חינוך עברי. בשנים 1950-53 עברה קורס מיוחד לאריגה בקרפטס, לונדון.

היתה תושבת נהלל בשנים 1934-48.

נישאה לרב-אלוף (כיום שר הבטחון) משה דיין (ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמוד 1792 ובכרך י"ז, בעמוד 5238).

משנת 1954 מנהלת "חברת משכית בע"מ", חברה לפיתוח מלאכת מחשבת.

היתה נציגת מדינת ישראל ב- World Craft Council.

משתתפת בכנסים כיועצת ל I.L.D.-כמומחית לאירגון מלאכת מחשבת.

נשיאת "ברית בני-שם", אגודה להבנה בין יהודים וערבים.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5664). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5664