Volume 19

Page 5665

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נשיאת חוג ידידות בית החולים "תל-השומר".

חברה במועצה לעידוד השכלה גבוהה בקרב העדה הדרוזית.

צאצאיה: יעל אשת דב שיאון (נספח צבאי בפאריס); אהוד (רעייתו: טליה לבית קירשנר ); אסף (רעייתו: אהרונה לבית מלקינד) .

השופט העליון יואל זוסמן

נולד בקראקאו (פולין), כ"א תשרי תרע"א (24.10.1910).

לאביו מאיר זוסמן (מצאצאיו של ה' יהושע ועקי בא אגר) ולאמו ניחה בת יואל באומינגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד משפטים באוניברסיטאות : ברלין, פרנקפורט והיידלברג (1929-33) וקיבל תואר Dr. Jur.ובקמברידז' (אנגליה) קיבל בשנת 1937 תואר אקדמי .LL.B.

בשנת 1934 נשא לאשה את הגב' חנה בת קרל סלומון (נפטרה בשנת 1952) ובזיווג שני, נשא לאשה בשנת 1954 את הגב' רנה בת יעקב קליבנוב (נפטרה בשנת 1967).

עלה לארץ בשנת 1934.

עבד בפרקליטות פרטית בתל-אביב (1939-48).

בשנים 1948-49 היה סגן התובע הכללי הראשי לצה"ל.

בשנת 1949 שופט בבית המשפט המחוזי בתלאביב.

בשנת 1954 נתמנה לשופט בית-המשפט העליון.

ביום 7.10.70 נתמנה ע"י נשיא המדינה, לממלא מקום נשיא בית-המשפט-העליון.

מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים.

יו"ר הוועדה לאישור סניגורים לפי חוק השיפוט הצבאי 1955 והוועדה הקבועה לפרוצדורה האזרחית בבתי-המשפט.

יושב-ראש ועדת חקירה בנסיבות השרפה במסגד "אל-אקצה" בירושלים.

מפרסם מחקרים בענייני משפטים רבים ב"אנציקלופדיה העברית" (מסדה) ובירחונים שונים.

פירסם ספרים: "דיני שטרות", (1950 ואילך); "דיני בוררות" (1953) ; "סדרי הדין האזרחי" (תש"ד).

ערך עם אחרים את הקובץ: "צורות ותקדימים בדיון האזרחי" (1959).

בשנים 1940-48 היה חבר ההגנה.

צאצאיו : (מאשתו הראשונה): דפנה. מאשתו השניה: אמנון, אמיר.

אריק באור

נולד במנהיים (גרמניה), בכ' באדר תרע"ב (9.3.1912).

לאביו יצחק באור ולאמו הרמינה לבית קרליבך .

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בעבודת דפוס ועסק במקצוע זה.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1941 נשא לאשה את קרולה בת יעקב לוי. בשנת 1934 עלה לארץ.

עבד כפועל בעבודות שונות.

אח"כ כמנהל מחלקת המודעות בעתון היומי (באנגלית) "ג'רוסלם פוסט".

התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים, במלחמת העולם השניה, לצבא הבריטי.

התנדב ושירת בצה"ל.

היה בעל משרד פרסום ומנהלו עד יום פטירתו.

היה חבר בוועד איגוד הפרסום הישראלי.

כל השנים היה חבר פעיל בהגנה.

נפטר בירושלים, ד' טבת תשכ"ח (5.1.1968), והובא לקבורה בבית העלמין בחולון.

בניו: אריאל, עודד.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5665). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5665