Volume 19

Page 5690

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מספר חברות גדולות בעלות מוניטין בארה"ב ובאירופה.

בשנת 1967 עם גידול הפוטנציאל לייצור ושיווק, במיוחד בשוקי היצוא, הועברו כמה מחלקות ייצור לבנייניה החדשים של אביק באיזור התעשיה של נתניה.

כיום מועסקים במפעלי אביק 250 איש. עם העליה המוגברת בשנים האחרונות מארצות המערב, קלטה אביק גם אנשי מדע מארצות הברית, אנגליה וצרפת. אביק הינה מחלוצי המחקר השימושי בארץ בחלק נכבד מתקציבה מוקדש למחקר ופיתוח חומרים ותכשירים חדשים. כ-% 60 מהייצור מבוססים על פרי מחקר עצמי. עקב חדירת מוצרי אביק בארצות-חוץ והצלחת שיווקם, הוקמו, בשיתוף עם גורמים מקומיים, כמה מפעלים בתורכיה ובאירן, אליהם נשלחים מהמפעל בישראל חומרים חצי מוגמרים.

היצוא הכללי של אביק בשנת 1969 הסתכם ב2,000,000 דולר ובשנה הנוכחית יעלה היצוא במידה ניכרת. בחברה שותפים כיום משקיעים מחו"ל, חברה להשקעות של בנק דיסקונט, ופי.אי.סי.

מנהל כללי אביק בע"מ - תעשיות כימיות ופרמצבטיות.

תפקידיו הציבוריים: יו"ר הוועדה לתעשיה הכימית -הוועדה הכלכלית 1968; חבר הוועד הפועל של התאחדות בעלי התעשיה; חבר הנהלת הסקציה הפרמצבטית; חבר מועצת מכון היצוא הישראלי ; חבר הנהלת ידע, חברה למחקר ופיתוח שליד מכון ויצמן למדע; חבר רוטריון רמת-גן.

חבר ההגנה משנת העליה 1938 וצה"ל במלחמת העצמאות.

צאצאיו: יהוא בן-טובים; אריאל בן-טובים; יו רם בן-טובים; מיכאל בן-טובים.

מנחם אורן (סוסנוביק)

נולד בנובי-פוהוסט (פולין-רוסיה), י''ד תשרי תרע"ג (15.10.1913).

לאביו דניאל יעקב סוסנוביק ולאמו גולדה בת מנחם לוריא. קיבל חינוך מסורתי בחדרים -בישיבת "רמיילעס" בווילנה וכללי בסמינריון "תרבות" בווילנה.

כיהן כמורה בביה"ס "תרבות" ובגימנסיה "תרבות" ברובנה שבפולין.

היה מורה מוסמך.

היה עסקן ציוני, פעיל בקרב מורי עירו.

פעל למען הקרנות הציוניות.

היה דמות חינוכית.

בשנת 1941 אחרי טלטולים ארוכים דרך בריתהמועצות, המזרח הרחוק, עדן ומצרים עלה לארץ. ריכז את תנועת הצופים בחיפה. הצטיין בפעול תו, הסב תשומת לבם של אנשי המחלקה לנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית בירושלים.

בשנת 1943 עבר לעבוד במחלקה זו.

בשנים 1941-44 היה מורה בביה"ס הריאלי בחיפה.

משנת 1944 ועד נפילתו של ראש המדור הישראלי שבמחלקת הנוער והחלוץ בסוכנות היהודית, פעל רבות בקרב תנועות הנוער החלוציות.

השקיע כוחות נפש עצומים בעבודתו.

פעל רבות למען תנועות הנוער החלוציות בארץ ישראל ושליחיהן בגולה.

ערך חוברות וספרות הדרכה למען מדריכי נתועות הנוער.

ריכז רבבות ספרים עבריים למען ילדי הגולה.

יזם אירגון קורסים למדריכים ושליחים.

חיבר ספר ללימודי הטבע למען רשת "תרבות" בפולין. אך זכה לראות ממנו עלי-הגהה בלבד.

בגלל מלחמת העולם השניה שהרסה את חיי היהדות בפולין חלה.

היה חבר אירגון ה"הגנה" ומילא בו תפקידים שונים.

ביום י"ג בטבת תש"ח (26.12.1947) נפל בדרך לירושלים בשעת מילוי תפקידו, והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

בחדר העיון המרכזי למדריכי תנועות הנוער בירושלים מטעם הסוכנות היהודית נושא את שמו ומנציח זכרו.

נפטר ערירי, אחיו ברוך אורן הוא מנהל "יד לבנים" בפתח-תקוה.

פתחיה כרמלי (קרמלה)

נולד בקראסנושץ (פולין), ב' מנחם אב תרס"ט (2.8.1909).

לאביו אברהם קרמלה ולאמו מלכה רחל בת מרדכי.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5690). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5690