Volume 2

Page 615

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: ד"ר צבי בן-טובים (רופא באנגליה), המחנכת ד"ר פועה מנצ'ל אשת ד"ר יוסף שלמה מנצ'ל מנהל ביה"ס בראשון לציון, חנה אשת המהנדס דוד אבני טכנאי ראשי במרכז הטלפונים בתלאביב, נח עמינדב (עו"ד באנגליה), רות אשת הרב מאיר גורדון בלונדון.

אריה (ליב) גרושקביץ

נולד ב-20 ינואר 1897, בעיר פלונסק שבקרבת וארשה לאביו ר' דוד , בנו של ר' אלתר אהרן מאיר (שהיה סוחר גדול, בנקאי מוכשר ובעל אחוזה בפלך קילצי) ולאמו ביילה , בת הרב ר' חיים יקלש (נין ונכד להרב ר' אייזיק ר' יקל'ש מקראקוב, שאגדות רבות נרקמו עליו ואף פורסמו בדפוס). אם אמו, ינטיל, היתה בת ר' נתנאל צמח. מצאצאי ר' אברהם אבלי גומבינר בעל "מגן אברהם" על שלחן-ערוך "אורח חיים".

קבל חנוך תורני ובהשפעת הסב, אבי אמו, הועידוהו הוריו לרב בישראל. לשם שמירתו מהשפעת-חוץ בלתי-רצויה החזיקו לו מלמדים מיוחדים בבית, שלימדו ש"ס ופוסקים לו ולעוד שני נערים מהמשפחה וגם ללימודי חול הנחוצים למסחר ולידיעת חיי המעשה שכרו לו מורים פרטיים.

עוד בגיל צעיר נמשך אל תנועת התחיה, שהיתה חזקה בפלונסק, עיר הולדתו של דוד בן-גוריון, ובגיל 17 כבר הופיע בנאום פומבי ראשון למען הציונות בבית-המדרש של המשכילים, שנקרא "בית-המדרש של איצ'י כהן". כן השתתף עם ר' אברהם גרין ואחרים ביסוד אגודה ציונית דתית "מזרחי", שמשכה אליה עשרות חברים אדישים ואף מתנגדים מלפני כן וקואופרטיב להתישבות בארץ-ישראל בשם "שיבת ישראל", והיה חבר ועד האגודה "בני ציון" לתרבות עברית ולהחזקת ספריה עברית.

מלחמת-העולם הראשונה הפסיקה פעולות אלה. אחרי נשואיו ואחרי שרתו זמן קצר בצבא הפולני בשנת 1920 נתמנה למנהל מחלקת הכספים במשרד הארצישראלי המרכזי בווארשה. כאן היה עליו להשקיע הרבה מרץ ויזמה וכושר-אמצאה כדי למצוא דרכים ושבילים להעברת הונם של עולים ומתעתדים לעליה מפולין לארצנו, - דבר שבעקב ההגבלות וההפרעות היה קשה עוד בימים ההם.

בקשר לבעית העברת הכספים מפולין לארצנו בא ארצה בפעם הראשונה כתייר ב-1924, ואז הצליח להדק את הקשרים עם בנק אנגלו-פלשתינה ועם בנק הפועלים. כעבור שנה, ב-7 לאוקטובר 1925, בא שוב ארצה, כתייר, ואז הזמינהו מר הופיין לעבוד כגזבר בבנק אפ"ק בתל-אביב. מאז הוא עובד בבנק הנ"ל, תחילה בת"א ואחר כך הועבר לחיפה.

הצטרף לאגודה השיתופית של המעמד הבינוני להשתכנות בקרית מוצקין בעמק זבולון ליד חיפה. בשנת 1936 נבחר בפעם הראשונה ליו"ר קרית מוצקין אגודה שיתופית בע"מ ומשנת 1941 ואילך הוא מכהן כנשיא המועצה המקומית קרית מוצקין ויו"ר ועד הקהלה.

במלחמת-העולם השניה התנדב בנו יחידו דוד לשרות צבאי, עלה לדרגת רב-סרג'נט בחיל-התעופה האמריקאי ונספה בקרב בים הצפוני ביום 18.11.43.

אברהם משה כהן (אברהם העברי חן תמים)

נולד בעיירה איוועניץ, ליד מינסק, בשנת תרי"ד, לאביו הרב יהושע אליעזר אנשלביץ' , מלעבעדאוי. נתגדל בבית אבי-אמו ר' יוסף כהן ונקרא בשם-משפחתו, אך כשגדל הסיר מעליו את השם המושאל ומתוך תיעוב לשמות-משפחה בעלי צורה לועזית בחר לעצמו את השם חן-תמים . למד בחדרים ובישיבת וולוז'ין. נמשך להשכלה, למד רוסית ושפות אחרות והרבה להגות בספרי מלומדים ופילוסופים של אומות העולם (לפי דבריו ידע את השפות: עברית, ארמית, ערבית, רוסית, צרפתית, איטלקית ואנגלית) ובספרי השכלה ומליצה בעברית, ועוד בלמדו בישיבה ניסה אה יכלתו בכתיבת מליצות והגיונות. עסק במינסק במתן שיעורים בשפה הרוסית. ה"סופות בנגב" עוררו אותו להכרה לאומית. מקודם השתדל ליסד במינסק אגודה "קבוץ נדחי ישראל", ואח"כ נרשם כחבר בתנועת ביל"ו. אך לא הסיק מיד את המסקנה המעשית מהצטרפותו לבילויים. רק לאחר שנים אחדות עלה ארצה, בעת שמושבת הבילויים גדרה כבר נבנתה. הוא בא אל המושבה וביקש נחלה בה, ומאחר שלא היה בסיס ממשי לדרישתו שמוהו המתישבים למורה לילדיהם, וכך היה המורה הראשון בגדרה. מנהגיו המשונים התמיהו את הילדים והמבוגרים כאחד (ואף כינוהו בשם "כהן המשוגע") אך הוראתו בעברית ובתנ"ך היתה טובה. מספרים עליו, שבאותה תקופה הוזמנו פעם אנשים מגדרה אל משרד השלטון בעזה וגם הוא

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 615). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/615