Volume 2

Page 933

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממחלות ולמנוע את בואן), היה מרצה לעם על נושאים כאלה בערי אוקראינה וחיבר ספר ברוסית בדבר המלחמה באלכוהוליזם. גם בבואו ארצה המשיך בפעילות בקו זה והיה המרצה הראשון בקורס הראשון של מגןדוד אדום בת"א. חיבר ספר על עזרה ראשונה למקרי אסון (יצא בראשונה ב-1928, בהוצאת הארגון הארצי של אגודות מגן-דוד אדום, נתקבל כספר-לימוד למתנדבי מד"א ולפעילי העזרה הראשונה בארגוני הנוער והספורט ויצא בשמונה מהדורות). הרצה בחוגי נוער על עזרה ראשונה ועל דרכי הזהירות ממחלות. פעיל כחבר הנהלת מגן-דוד אדום מראשיתו ומנהל המחלקה להדרכה.

במלחמת-העולם השנית היה ממארגני המשמר האזרחי, רופא ראשי במפקדה, ראש פלוגת הרופאים ומרצה לחירורגיה בקורסים המיוחדים לשעת חירום.

בתש"ב חיבר יחד עם הסופר חנניה רייכמן ספר עזרה ראשונה בחרוזים עם תמונות (יצא בהוצאת ההסתדרות הרפואית העברית בא"י והארגון הארצי של אגודות מגן-דוד אדום). פרסם מאמרים מקצועיים בעתונות הרפואית בארץ. בתו: ירדנה.

ברוך שמואלזון

נולד בסמורגון, פלך וילנה, ליטא-רוסיה, בשנת תרי"א (1851), לאביו מיכאל ולאמו שיינה דבורה ממשפחת שטראשון מוילנה. קיבל חינוך מסורתי-תורני.

נשא לאשה את בתיה , בת אחיו אריה ליב שמואלזון. (בעודה צעירה, התאלמנה מבעלה ברוך ועליה הוטל לגדל ולפרנס את שלושת בניה היתומים במחלות, בצער ובעמל. היא הקימה את בית המלון הראשון בחדרה. עבדה וניהלה אותו בעזרת בתה, ובו בזמן נטעה פרדסים בעזרת בניה והקימה משק יפה במושבה), יסד בית-חרושת ובית-מסחר לטבק והיה חבר פעיל באגודת חובבי ציון.

בסוף שנת תרמ"ט בא לבקר בארץ, וכשרכשה בתר"ן חברת "מנוחה ונחלה" באמצעות יהושע חנקין את אדמת "דוראן לשם יסוד המושבה רחובות , קנה ממנה נחלה בשטח זה וחזר לחו"ל לחסל את עסקיו ולהתכונן לעליה.

בתרנ"א עלה ארצה עם מיכאל בנו ומצא תנועת התישבות על שטח נרחב הרבה יותר: בעזרת זאב טיומקין (אז ראש הועד הפועל של חובבי ציון מרוסיה ביפו) רכש יהושע חנקין 30.000 דונם קרקע ליסוד המושבה חדרה והוא מכר אותה לאגודות מאורגנות לפי הערים ("אגודת וילנה", "אגודת קובנה', "אגודת ריגה" וכו') ואף ליחידים. אז מכר את נחלתו ברחובות וקנה 300 דונם בחדרה, השתכן עם בנו ב"חאן" הידוע עם ראשוני המיסדים ואח"כ הביא ארצה את יתר בני משפחתו והיה הראשון שהתחיל לבנות בית במושבה מול ה"חן" ההיסטורי. נשא בדממה את יסורי הקדחת שפקדה אותו ואת בני ביתו, נטע כרם ועבד במשקו ונזהר לבלי להתאונן על ארץ-ישראל.

בסוף הפילתו הקדחת הצהובה, הובל לרופא בחיפה ושם נפטר ונקבר ביום ד' אללל תרנ"ח.

צאצאיו: מיכאל, מתתיהו, חיה לאה (נישאה לנחמן רם וילדה לו את ברוך וישכר רם , מעסקני חדרה, ואחרי מותו נישאה לשלמה מאירסון , מעסקני חדרה וראש הועד והמועצה שלה במשך הרבה שנים).

פרופ' יצחק אביגדור אלעזרי-וולקני (וילקנסקי)

נולד באיישישוק, פלך וילנה, ליטא, ט"ו שבט תר"מ (1880), לאביו הרב אליעזר יהושע וילקנסקי ולאמו בתיה לבית אלטשול ממשפחת רבנים מפורסמים בליטא. למד תלמוד ופוסקים עד גיל 16, בישיבת טלז, השתלם באופן פרטי בלימודי חול לבחינת בגרות של בית-ספר ריאלי. למד באוניברסיטת ברן שבשוייץ מדעי טבע, פילוסופיה וכלכלה מדינית, בביה"ס הגבוה לחקלאות בברלין ובמכון לחקלאות באוניברסיטת קניגסברג. בשנות לימודיו בברן ובברלין היה חבר

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 933). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/933