Volume 2

Page 997

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהודה ליב (לואיס) פוליקנסקי

נולד בוילנה, ליטא, בשנת תרמ"א (25.7.1681), לאביו ר' יחזקאל יצחק (תלמיד-חכם, חובב ציון) ולאמו חוה שרה בת אברהם ליב פאץ (עלו ארצה בשנת תר''ס ומנוחתם בירושלים). קיבל חינוך מסורתי וכשבגר עבר למסחר ותעשיה.

נשא לאשה את שרה חיה בת שלום גץ מקול, מחוז קובנה.

ב-1900 יצא לדרום-אפריקה ויסד יחד עם אחיו פנחס (פיליפ) בקייפטאון תעשית סיגריות בשם "הא חים פוליקנסקי" ובמשך זמן קצר הצליחו להגדיל את מפעלם ולרכוש שם טוב ושוק טוב לתוצרתם בבל המדינה.

השתתף בפעילות בעבודה למען הצבור היהודי ולמען ארץ-ישראל. תרם והתרים לטובת מוסדות הישוב הישן בארץ ופעל ותרם למפעלי הציונות והחינוך העברי. היה במשך שנים רבות חבר הועד וגזבר של אגודת "דורשי ציון" בקייפטאון, ממיסדיו וגזברו של בית-היתומים היהודי שם ושקד להעלות את המוסד לדרגה גבוהה. כן היה פעיל למען הקרנות, האוניברסיטה העברית, החינוך היהודי והעברי ובכל יתר הפעולות הצבוריות והציוניות של יהודי דרום-אפריקה. לאות הוקרה בעד עזרתו ופעולתו נרשמו הוא ורעיתו בספר הזהב של הקה"ק. על-ידי הועדים של קרן היסוד, הקה"ק, שוחרי האוניברסיטה העברית, הנהלת החינוך היהודי, בתי-הספר העברים, אגודת "דורשי ציון" והקרן לזכרון אוסישקין בדרוםאפריקה.

ב-1909 בא ארצה לבקר את אביו, ועוד פעמים אחדות ביקר בארץ אחרי מלחמת-העולם הרא שונה, ובשנת 1927 השתקע בקביעות בתל-אביב, הצטרף לחברת תעשית הסיגריות "מוזס את וסקביץ" (כיום "דובק") והנו אחד מבעלי מניותיה ומנהליה. כן הוא חבר בהנהלות החברות אפריקה-א"י להשקעות, החברה הא"י לקירור והספקה, חברת דרוםאפריקה (בנין) למשכנתאות.

בשנה הראשונה לבואו ארצה השתתף ביסור "גן רוה" ליד נס ציונה. אח"כ עזרו הוא ורעיתו בהלואה לקה"ק לרכישת שטח מאדמת כפר קובייבה להקמת ישוב חקלאי בשביל חברי ארגון הפועלים החקלאים הותיקים בא"י וביום ט"ז סיון תרפ"ט רשם אותם הארגון הזה בספר הזהב של הקה"ק. הוא ממשיך לפעול ולעזור בהצנע אך ביד נדיבה לטובת המפעלים והמוסדות בארץ.

יחיאל רבינוביץ

נולד בטארוטין, מחוז אקרמן, בסראביה, רוסיה, בחודש תשרי תרמ"ב (ספטמבר 1881), לאביו ר' אברהם דב (דור שמיני לבעש"ט, מגזע השל"ה שם המשפחה לפנים היה הורביץ ואח"כ נשתנה לרבי נוביץ; מוסמך לרבנות, עסק במסחר והיה פקיד ראשי בעסקי מנופקטורה בסיטונות של אחיו ישראל בברדיצ'ב ואח"כ בחארקוב) ולאמו רחל בת ר' משה הכהן קריצמן מטארוטין (מגזע הש"ך, סוחר בר-אוריין, מחבר הספר "לקוטים מזהירים" - מדרשי "הזוהר" בתרגום עברי על מקראות בתורה ובנ"ך). למד בחדרים בטארוטין ובן י"ג עבר עם הוריו לברדיצ'ב, מקום מגורי אבי-אביו ר' נטע (תלמיד-חכם וסוחר), למד בבית-המדרש והוסמך על-ידי הרב דוד אורטנברג לרבנות, אך החליט לא להשתמש בידיעתו בתורה כבמקצוע לפרנסה. עסק גם בצרכי צבור והיה ב"כ הועד האודיסאי של חובבי ציון בברדיצ'ב.

בתרס"ג נשא לאשה את נחמה בת ר' משה לבונסק מקראבציעב (בר-אוריין ובעל טחנות), למד שם את הצד הטכני והמסחרי של העסק. חכר טחנות של בעלי-אחוזות בסביבת העיר ריז'ין, פלך קיוב. פיתח את שרותי הדת והחינוך ומעשי החסד של העדה היהודית ובשנות מלחמת-העולם הראשונה הרבה לפעול לעזרת הפליטים והנציבים המקומיים, ארגן בריז'ין את הקהלה הדמוקרטית ועמד בראשה. יסד גימנסיה עברית בהנהלתו של שמואל שרירא (שרייאר) . ביחסו

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 997). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/997