Volume 4

Page 1811

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב על חויותיו המלחמתיות ועל נושאים אחרים ב"הארץ", "יום-יום". "במחנה", "העולם הזה", עתונות צבאית ועתוני-חוץ ובספרו "בשדות פלשת - 1948", שיצא ב-4 מהדורות. נתקבל כחבר במערכת "הארץ".

יעקב רושצ'וק

נולד בביאליסטוק, פולין-רוסיה, טבת תר"ן (1.12.1889), לאביו משה (חרשתן, מראשוני חובבי ציון) ולאמו פרידה בת ליב בובריק. קיבל חינוך יהודי וכללי, למד בבית-ספר למסחר והשתלם בשפות זרות בקורסים שונים ברוסיה ובפאריס ואח"כ ניהל משרדים לאכספורט ואימפורט ברוסיה, בעיקר באודיסה. היה שם קרוב לחוגים הספרותיים (ביאליק, רבניצקי, קבק וכו') וגר בחדר אחד עם ד"ר ברכיהו (בורוכוב) ויעקב רבינוביץ.

היה פעיל בתנועת "צעירי ציוך בניז'ני נובגורוד (כיום: גורקי) ואחרי מהפכת פברואר 1917 נבחר שם למועצת העיריה. ביחד עם אליהו מונצ'יק (מרגולית) ארגן את "החלוץ'' ופרסם את "תקנון של החלוץ". בועידה הכל-רוסית הראשונה, שכינס יוסף טרומפלדור בפטרוגראד (פטרבורג-לנינגראד) היה חבר הנשיאות ונבחר לועד המרכזי ולסגנו של טרומפלדור בארגון התנועה וניהולה בכל רוסיה. ואחרי עלית טרומפלדור לארץ המשיך לנהל הוא את המרכז, שהועבר ממוסקבה למינסק. כתב מאמרים וכתבות בעניני הציונות ו"החלוץ" ב"ראזסבייט'', ב"הצפירה" ובירחון "החלוץ" שיצא בוארשה. כשכבשו הפולנים את מינסק נשאר הוא שם לבקשת החברים מרוסיה, כדי לקיים את הקשר עם התנועה בעולם לצורך החשת עליתם של החברים מרוסיה, - התקשר עם מרכז החלוץ לפולין שבוארשה ונסע בשליחותו לועידת תנועת העבודה והחלוץ בפראג ומשם ללונדון, להחיש את קבלת הויזות הראשונות לחלוצים.

ב-1920 נשא לאשה את הניה בת אברהם יצחק בנציווי ממינסק . (נפטרה בירושלים, י"ז שבט תש"ה).

נסע כשליח "החלוץ" לועידת לונדון (1920) ומשם לארץ, ללמוד את סידור החלוצים בהגיעם ארצה, ונשאר תושב כאן. - נתקבל למזכיר החברה הכלכלית הא"י מיסודם של א. הופיין ומ. נובומייסקי . ב-1923 נתקבל לריפורטר במערכת "הארץ" וכתב גם בקורת על תיאטרון ומוסיקה. אח"כ נתמנה לעורך המדור הפוליטי ולכותב מאמרים ראשיים בעניני מדיניות בינלאומית וממשיך בתפקיד זה עד היום במשך 15 שנה ברציפות היה חבר פעיל בועד האופרה מיסודו של מ. גולינקין (יחד עם קולונל קיש, מ. דיזנגוף, דוד סמילנסקי ורעיתו, י. ל. גולדברג ועוד).

כתב עשרות רשימות הערכה על האופרה והתיאטרון בארץ.

שופט בבית הדין של אגודת העתונאים בארץ.

בנו: משה (עוסק בהוצאת ספרים).

דוד שטרנברג

לאביו שמואל (ראה בכרך זה) ולאמו נחמה בת משה ולאה הרשקוביץ (מראשוני המתישבים בזכרון יעקב).

נולד בזכרון יעקב, ט"ו ניסן תרמ"ו (15.4.1886).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. התמסר מילדותו לחקלאות.

בשנת 1914 נשא לאשה את צפורה בת שלמה זלמן פומרנץ (שנפטר בזכרון יעקב, כ"ט תמוז תרס"ג והיה מראשוני מתישביה).

כיהן מיום כיבוש הארץ ע"י האנגלים - במשך 14 שנה בתור יו"ר ועד המושבה.

יחד עם אלכסנדר אהרנסון ואחרים השתתף ביסוד אגודת "הגדעונים" בזכרון יעקב, את "הסתדרות בני בנימין". יחד עם יוסף ספיר (כיום ראש עירית פ"ת) נסע כמשלחת הסתדרות בני בנימין לאמריקה להפצת מניות לשם יסוד "בנק בני בנימין" בתלאביב.

חבר מועצת הכורמים במושבה, יו"ר הלואה וחסכון זכרון יעקב, יו"ר ומנהל את עניני חברה קדישא במושבה.

צאצאיו: שלמה, אהרן, סימה אשת מקס ויסמן (באמריקה), שמואל.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1811). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1811