Volume 5

Page 2316

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ריך במחלקות הנ"ל עד שנת 1910 נתמנה כחבר חוקר )Research(במחקר שחפת העצמות.

היה בימים ההם מהראשונים בארצות-הברית שהחל ברפוי מחלות מדבקות עם Autogenous vaccine.

בשנת 1907 הרצה והגיש הרצאה על הנושא : Opsonins and Vaccines בפני האספה השנתית של האגודה הרפואית במשוסעטס, ב-1.9.1908 נשא לאשה את העניה בת נחום (בן סנדר-אריה) צייטלין ורבקה בת הירש וואלפסהן. רעיתו העניה כתב וערך הרבה מאמרים מקצועיים בעתונות הרפואית ובעתונות רפוי השניים בקשר עם מחקריו. Bacterial Opsonins and Vaccines, 1907; Therapeutic Value of Lactic Acid Bacteria, 1910; Opsonic Therapy in Pyorrhea Alveolaris, 1910; Hemolytic Streptococcus and Puerpural Septicemia, 1912; Op;1912sonins and Vaccines in Puerpural Sepsis, Chronic Alveolar Osteomyelitis )Pyorrhea(, Its Causes and Treatment with Vaccines, 1913; Vaccine Therapy in Eye Diseases of Bacterial Origin, 1914 ; Treatment of Eczema with Special Reference to the Use of Vaccines and the Part Played by Bacteria in its Etiology, 1915; Hay Fever; Its Treatment with Autogenous Vaccines and Pollen Extracts, 1916; Lobar Pneumonia at Base Hospita1, 1918 ; Epidemic Meningitis Situation at Camp MacArthur, How Dealt With 1918; Influenza Epidemic at Camp MacArtliur, Etiology, Bacteriology, Pathology, and Specific Therapy, 1919; Color Standards for the Colorimelric Measurements of H. Ion Concentration pH 1.2 to pH 9.8, 1920 ; A Modified Loeffler's Blood Serum Medium, Useful in Routine Health Department Examination for Diphteria and Streptococcus Infections, 1930. Staining Method for Thin and Thick Smears for Malaria and other Cell-containing Body Fluids, 1944; Congenital Defect of the Aortic Vestibule, etc., .1946 כפוטאלוגיסט בקר מוסדות מרפא לחיסון, בתי החולים "הר-סיני" ו"בית-ישראל" בבוסטון (1908-1920), עשה עבודות מחקר בסרטן בבית החולים פלמר מעמוריאל ובלברטוריום של משרד הבריאות העירוני (1932). כיום חבר קיבוץ הרופאים בבית החולים "בית ישראל" בבוסטון.

בצבא האמריקאי עשה קריירה מצויינת, היה מיגור וראש הלברטוריום למחלות מדבקות בבית חולים צבאי בטקסאס שבארצות הברית (1917-1918).

שירת בתור רופא בדרגת לויטננט קולונל בצבא.

והיה ראש מחלקה רפואית ואח"כ ראש הליברטוריון והקליניקה של הצבא בבית חולים צבאי בפורט-דעווינס, מאסס. מאפריל 1941 עד מאי 1946.

עלה לדרגת קולונל בדצמבר 1945. כיום, קולונל כבוד בריזרבה של הצבא האמריקאי.

חבר ופעיל בארגונים ובמוסדות הבאים : Member Disabled Emergency Officers of World Wars. Member American Medical Ass'n; Mass. Med. Soc. ; Greater Boston Med. Soc, State Dental Soc. of New Hampshire )hon.( ; Boston Medical Soc. )hon.( ; American Public Health Ass'n; American Gerontogical Soc. ; Ame'r. Heart Ass'n. Companion Military Order Foreign Wars of U.S. Mass. Cominandery. American Jewish Historical Soc. ; American Jewish Congress ; Am. Ass'n Jewish Education ; Zion1st Organization of America ; Hon. Life Member Exec. Board Temple Israel Brotherhood ; Amos Lodge B'nai Brith ; American Legion ; American Jewish Committe ;.Mason. New Century Club; Stein Club of M.I.T.

ארגן את קרן היסוד במחוזו, והיה נשיאה בשנית 1920-1927. ארגן את המשרד לחנוך היהודי בבוסטון ונשיאה בשנת 1920-1928. יסד את הקולדז העברי למורים (בית מדרש למורים) בבוסטון ונשיאה 19311921. ונרשם בספר הזהב של הקרן הקימת לישראל עבור הפעולות הנ"ל.

בדצמבר 1950 ארגן את ועד הידידים האמריקאי בבוסטון למען האוניברסיטה העברית בירושלים ונבחר לנשיאו עד היום.

במאי 1951 הוקדשו על שמו ע"י הגב' והא' ג'ראלד י. ליכטער מספרינגפילד, שני חדרים בבית החולים : Wesson Memorial Hospital of Springfield בספטמבר 1951 הוזמן יחד עם ד"ר פאול ד. ווייט )הקדיולוגיסט המפורסם) בפני הקונגרס העולמי השני לשנערך בסנט-לואיס מיסורי להרצות Geronotological מחלות הזקנה, לשם הדפסת הרצאה בעתון של האגודה הרפואית האמריקאית.

בסוף שנת 1951 ערכו לו בבוסטון מסיבה גדולה לרגלי מלאות לו 70 שנה. תמונתו שצוירה ע"י הצייר הידוע יעקב בינדר הוגשה לו במתנה ונמסרה על ידו לקולידג' המורים העברים בבוסטון, שהיה ממיסדיו ונשיאו הראשון בשנות 1921-1931.

פעיל בעבודה צבורית בכל השטחים. קירב רבים מבני ארץ-ישראל שבאו לארצות הברית ועזר להם.

בניו: ד"ר נחום צייטלין - מדליה, ד"ר אברהם יצחק מדליה.

משה קורלנד (ראש המשפחה)

לאביו רפאל .

נולד ביאסי (רומניה) בשנת תרי"ד (1854).

קיבל חנוך מסורתי.

סוחר גלנטריה אמיד בגאלאץ.

נשא לאשה את איטה בת ר' יחזקאל קורלנד (נפטרה בזכרון יעקב, ט"ז כסליו תרס''ג).

פעיל בעבודה צבורית בעירו. ודבק בציון בלא חשבונות ובתום לבב של יהודי מאמין.

בסוף שנת תרמ"א השתתף בקבוצת התשעה הראשונים שעלו מרומניה לארץ באניה "טטיס" לחיפה בכדי לרכוש קרקע להקמת מושבה עברית בארץ ישראל. יחד

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2316). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2316