Volume 5

Page 2332

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר דוד ברנרד מדליה

נולד במוסקבה (רוסיה), ח' טבת תרמ"ט (12.12.1888).

לאביו דב (ברנארד) מדליה בן אברהם יצחק, (מראשוני המושבה ראשון לציון) ולאמו דבורה לאה בת ר' יצחק ראטהויז. בן שנה היה כשעלה עם משפחתו לארץ והתישבו בראשון לציון.

קיבל חינוך בבית הספר של המושבה, בבית הספר כי"ח בהנהלת אלברט ענטבי בירושלים. עבד ביקב בראשון לציון.

בשנת 1906 נסע לארצות הברית והמשיך שם ללמוד אצל מורים פרטיים. ב- Y.M.C.A במאסס קולדג' לרוקחות, בטאפטס קולדג' לרפואה בבוסטון, וקיבל תואר דוקטור לרפואה.

בשנת 1917 נשא לאשה את סאפיה בת אהרן לאעף (ציירת ידועה בארצות הברית, מצטיינת בעיקר בציורי פרחים ונוף בכשרון רב. העתונות משבחת את עבודתה, ותמונותיה זכו בפרסים שונים), היא ממשפחת הסופר הידוע - "שלום עליכם". היתה גם מורה.

ביתה הוא כעין מוזיאון המכיל הרבה תמונות ציורי יד וחרסינה מסין - ממינים שונים. Assisted in laboratory of American Ambulance .Hospital, Neuilly, France, and served in Army Med ical Corps 1918-19; Connected with Rockfeller Inst ;for Med. Research, N.Y. ; Fort Oglethorp )Ga( Hosp. Dijon Laboratory, Hosp. No. 66; Neufchateau Regu lating Station B., and St. Dizier, France. He as sisted at hay fever and asthma clinic of Peter Ben Brigham Hosp., Boston, and at present is Asst. in Medicine at Beth Israel Hosp. in Allergy Clinic, and Med. Examiner for Metropolitan and Prudential Lif Insurance Companies. He is Member, Mass. Med Soc., Greater Boston Med. Soc. ; Amer. Med. Assn. Amer. Legion, and Free Masons. His hobbies are reading, music. Publications : Contributions to medical journals.

פעיל בעבודה צבורית, ובני א''י מוצאים בביתו עזר רב.

בתו: הענרעטא איירין אשת ה' ראלף ה. טיילאר.

ד"ר ישראל מאיר וולנשטיין

נולד בירושלים בשנת תרמ"ט (1889).

לאביו ר' אליעזר וולנשטיין (נכדו של הרב משה נחום וולנשטיין, אב בית דין לעדת האשכנזים בירושלים. בין חכמי האשכנזים בירושלים ובצפת, מייסדי הישוב במחצית השניה של המאה הששית, היה ידוע הרב החסיד ר' עמרם חסידא ראש המשפחה, שעלה מהונגריה. היה חברו של "חתם סופר". התישב בצפת ואח"כ בירושלים) ולאמו דבורה למשפחת רייך. קיבל חינוך מסורתי בחדר בירושלים. נמשך ללימודי חול והצטיין בעיקר בלימודי שפות לועזיות. לאחר הכנה עצמית, נסע לבירות (הלבנון) והשתלם ברפואה בפאקולטה הרפואית של האוניברסיטה הצרפתית, וגמר את חוק לימודיו בהצטיינות בשנת 1913.

בשנת 1915 נשא לאשה את שרה בת לייב אולינסקי (נפטרה בירושלים ביום כ''ז תשרי ת"ש (10.10.1939).

חזר לירושלים ועבד כל חייו בתור רופא, בעיקר הקדיש את זמנו לשכבות עניי העיר, והתפרסם כרופא מומחה.

נפטר בירושלים, י' תמוז תשי"ב (3.7.52).

צאצאיו: מרגלית, אריה.

הרב שבתי בחבוט

נולד בכ"ג שבט תר"ל (1870) ביפו לאביו הרב המקובל ר' שלמה בחבוט ולאמו אסתר לבית גרזיס. למד בילדותו בבית-הספר של אליאנס, לשם רכישת הידיעות הנחוצות בלימודי חול ובכתב ולשון לעז, אך עיקר לימודו היה בתורה, מקודם בפי מלמדים שבעדה הספרדית ואח"כ בין הרבנים והחכמים של העדה, ובמשך הזמן למד מפי מורים פרטיים את השפות צרפתית, אנגלית וטורקית, וכמובן ידע גם איספניולית וערבית.

בשנת תרמ"ט עלה עם הוריו להתישב בירושלים ובאותה שנה נשא לאשה את מזל בת הגביר ר' עזריה די-בוטון מעולי סאלוניקי ובהתאם לתנאי שהותנה ביני

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2332). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2332