Volume 6

Page 2618

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(מוסטפה קאמל פחה) בתורכיה, התמסר לרעיון הקמת מגע ידידותי בין התנועה הציונית ותורכיה המודרנית. לשם כך ביקר פעמים רבות באיסטנבול ובאנקרה וניהל שם שיחות עם מדינאים תורכים.

בשנת 1927 הוזמן ע"י קולונל קיש לעזור לו בהקמת המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ונהיה עמוד התווך של המחלקה. הוא נתמנה לנציג המחלקה בקהיר (מצרים) ונשאר שם בתפקיד זה עד 1941. עבד למען הציונות לא על מנת לקבל פרס.

בקהיר נתמנה לעורך העתון הממשלתי המצרי בשפה הצרפתית "לה ז'ורנאל דה-קער" וככתב עתונים זרים עמד במגע תמידי וידידותי עם מנהיגים מצריים שונים.

אחרי מאורעות הדמים של 1929 בא"י הצליח לשים לאל את מאמציו של המופתי להשיג תמיכה חומרית ומוסרית בחוגים הממשלתיים במצרים.

באותו זמן יסד בקהיר את ה"סוכנות הטלגרפית המזרחית", שהחדירה לתוך העתונות הערבית ידיעות לטובת הציונות.

היה פעיל ב"המועדון העברי" ובכל פעולה ציונית בקהיר.

השתתף באופן פעיל וקבוע בעריכת העתונים הציוניים בשפה הצרפתית במצרים.

בשנת 1937 אירגן את השתתפותנו הראשונה ביריד הבין-לאומי באיזמיר (תורכיה), השתתפות שנהפכה מאז למסורת.

בהתחלת המלחמה העולמית השניה עבר לירושלים ועבד במחלקה המדינית של הסוכנות.

אחרי גמר המלחמה ביקר שוב בתורכיה ופעל שם להכשרת הקרקע לקראת ההתפתחות החדשה בא"י. הודות לו פרסמה אז העתונות התורכית מאמרים לטובת הציונות. מנהיגים תורכים רבים הבטיחו את תמיכתם הפעילה לתנועה הציונית.

בשנת 1946 עזב את המחלקה המדינית, עקב ניגודים בנוגע למדיניותנו בארצות ערב, ויסד את השבועון בשפה הצרפתית "לה ז'ורנאל דה ז'רוזלם" בתל-אביב, שהצטיין בעמדתו האמיצה בשעות הקשות.

בשנים האחרונות הוא ממלא את התפקיד של סופר דיפלומטי של העתון היומי "הבוקר" בתל-אביב וכן הוא בא כח עתונים זרים שונים.

היה מפעילי "התאחדות בני הישוב בא"י".

בתו: רות (מאשתו לשעבר; בטינה לבית דוכס, מוינה).

משה יתח

נולד בחיפה, בחודש ניסן תרנ"ג (אפריל 1893). לאביו דוד ולאמו סעדה בת אליהו זגורי. הוריו עלו לארץ ממרוקו דרך מצרים באנית מפרש. קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה מורה בבית הספר של האליאנס (חכי"ח) בתוניס ומנהל בית ספר אליאנס בבצרה (עירק). חבר ועד הקהלה בבגדד ומזכיר החנוך שלה.

ממיסדי ועד הקהלה בחיפה בשנת 1919 וחבר הועד הפועל לועד הקהלה אחרי הכיבוש הבריטי בארץ.

היה סגן יו"ר ועד העדה הספרדית בחיפה וחבר ועדת הערכה בעירית חיפה וכן היה חבר בית משפט לשכר דירה של העיריה.

בשנת 1922 נשא לאשה את עדינה בת מנשה מתלון , מבגדד.

חבר הועד הארצי של הקהק"ל וחבר הועד המנהל של הקהק"ל בחיפה.

היה חבר אסיפת הנבחרים 1920/21.

עוסק במסחר.

חיים שפירא

נולד בירושלים, כ"ג ניסן תרס"ד (8.4.1904).

לאביו ר' ישראל אפרים (אלטר) שפירא (בן ר' מרדכי הרץ שפירא , היה אחד השד"רים הראשונים שנשלחו מטעם "ועד הכללי כנסת ישראל" ע"י הרב שמואל סלנט זצ"ל. בהשתדלותו נבנו "בתי קראנהיימר" בשכונת כנסת ישראל ב' (ע"י מנורה) בירושלים) ולאמו חיה טובה בת ר' חיים סלנט (בן רבי שבתי ד"ץ -דיין צדק

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2618). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2618