Volume 6

Page 2502

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לצבא הפולני ושרת בו כחצי שנה. אח"כ יצא לגרמניה, קיבל עבודה טובה ואחראית כמכונאי ממדרגה ראשונה.

נשא לאשה את שושנה בת נחום צבי לינהרט. שמעו של בעל-המקצוע היהודי הנודע לשבח הניע לאזני פנחס רוטנברג בעת שהיה זקוק לבעלי-מקצוע טובים בראשית צעדיו למימוש הזכיון לחישמול הארץ - להקמת תחנת-החשמל הראשונה בתל-אביב. להזמנתו עזב ואלדמאן ב-1922 את מקומו בגרמניה ועלה ארצה. ביצע עבודות קשות ואחראיות בהתקנת תחנת-הכח והרכבתה ולאחר זמן ביצוע עבודות כאלה בממדים נרחבים ביותר בהקמת תחנת-הכח בנהרים, ומאז עובד הוא בקביעות כחשמלאי ראשי בתחנת-הכח בתל-אביב. אימן וחינך הרבה פועלים לעבודה בחשמלאות כבדה בתחנה וזמן-מה היה מורה לחשמלאות בבית-הספר המקצועי מכס פיין בתל-אביב ובהוראתו ובהדרכתו הוסיף הרבה עובדי חשמל מומחים לשרות המפעל והצבור בארץ.

בנותיו: בתיה אשת צבי רוך (חשמלאי בשרות חברת החשמל), שרה אשת לסלי בלום (סוחר ברודסיה הדרומית).

שלום רוזנפלד

נולד בטארגוביצה (פולין). כ'ה כסלו תרע"ה (13.12.1914).

לאביו נתן ולאמו בתיה בת אריה ליב יוניצ'מן. קבל חנוך בבית ספר יסודי ובגימנסיה בפולין.

היה קצין נציבות בית"ר בפולין.

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

השתלם שנתים באוניברסיטה העברית בירושלים.

מפקד פלוגת-גיוס של בית"ר בגליל העליון ובראש פינה, קצין נציבות בית"ר בא"י. פעיל בהפסקות באצ"ל בשטח ההסברה, שבנת 1948 עמד בראש שידור-החדשות ב"קול ציון הלוחמת" של אצ"ל.

השתתף בכמה פעולות-תגובה של אצ"ל בגליל במאורעות 1938, נאסר לראשונה ונכלא ביפו בשנת 1936 בעוון הפגנה נגד הנציב העליון וואקפ בתל-אביב, נעצר בלטרון 3 חדשים בשנת 1944 אחר התחלת פעולותהמרד של אצ"ל, נעצר בלטרון לשלשה חדשים באוגוסט 1947 עם ראשי-העיריות וראשי התנועה הרביזיוניסטית.

עתונאי. חבר מערכת "הירדן" (1934), "המשקיף", "חרות" (1948), "ידיעות אחרונות" (1944-48), "מעריב" (החל משנת 1948), סופר "המומנט" הוורשאי עד 1939.

ב-1942 נשא לאשה את עדית בת יוסף גולדשטיין. תרגם לעברית את ספרו של רוי קארלסון מ"קהיר עד דמשק''.

מאז פברואר 1951 מנהל בקביעות ב"קול ישראל" את מסיבות-העתונאים המשודרות עם ראשי-המדינה והציבור.

מאז יסוד הכנסת ועד פברואר 1954 שימש סופרו הפרלמנטארי של "מעריב''.

מזכיר מערכת "מעריב".

צאצאיו; יורם, תמר.

יצחק קיפניס

נולד בנוה צדק (יפו). ח' חשון תרנ"ד (1893).

לאביו דוד צבי (ראה כרך א' עמוד 160) ולאמו סימה בת הרב שמואל קמינקר. קיבל חינוך מסורתי וכללי - בתלמוד תורה שערי תורה ביפו. בביה"ס האליאס, בביה"ס של האחים הצרפתים (פרער) ביפו וגמר מהנדס בצרפת.

מראשוני המכבי, חבר הועד שלה ומטובי המעמלים והספורטאים והשתתף בחגיגות המכבי ברחובות לפני מלחמת העולם הראשונה, ממיסדי ההגנה בתל-אביביפו, מלוחמי המסיון ביפו.

היה פקיד במשרדי היק"א, במשרד הא"י שבהנהלתם של ד"ר א. רופין וד"ר יעקב טהרן.

בש' 1915 גורש למצרים ע"י הממשלה התורכית, ושם היה בין מיסדי ומארגני הצופים העברים והמכבי בקהיר. היה שם פעיל בעבודה צבורית.

נשא לאשה את טובה גיטל בת משה אלתרמן. עבד בקהיר בתור מהנדס ובגמר המלחמה העולמית

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2502). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2502