Volume 6

Page 2501

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבוע בפלוגה ב' של חי"ש, השתתף בהגנה על גבולות ת''א בחזיתות שכונת התקוה, אבו כביר, יאזור, סלמה. עם התפתחות הקרבות של מלחמת השחרור הועבר לפלוגה המסייעת של גדוד 54 בחטיבת גבעתי ונשלח ל"מבצע נחשון". השתתף בכיבוש דיר מוחסין וחולדה הערבית ובקרבות ההגנה על השיירות לירושלים. מש ניתקה התחבורה לירושלים נשאר שם ששה שבועות והשתתף בקרבות הקסטל, שער הגיא ובפעולות אחרות של חטיבת "הראל" וזמן-מה נחשב כנעדר. אחרי פריצת הדרך לירושלים, שתרם בה את חלקו בגבורה עילאית, חזר לגדודו והשתתף בקרבות לשחרור הדרום ובפעולות "שועלי שמשון". בתקופת הפוגה ב' גמר קורס לעזרה ראשונה ואח"כ הועבר לפלוגה לתפקידים מיוחדים. ושוב השתתף בקרבות לשחרור הנגב, ולרגל התקפה על משלט האויב באזור עיראק סואידן, כשמפקדו נפצע ונשאר תקוע ליד גדר התייל של האויב והוא ניגש להצילו ולהוציאו משם, נפגע גם הוא (מרדכי כהן) בכדור אויב ושם נפל ביום ל. בתשרי תש"ט (2.11.48). גופתו נמצאה רק לאחר שמונה חדשים וחצי ובתאריך י"ד תמוז תש"ט (11.7.49) הועברה לקבורה בחלקת הגבירים שבנחלת יצחק (תל-אביב).

יחיאל עפרוני (סקוברונק)

נולד ורשא (פולניה) כסלו תרס"ב (1901).

לאביו דוד צבי סקוברונק ולאמו פייגה בת יהודה ליב פרום. קבל חנוך יהודי לאומי מפי הסופר והמורה אורינובסקי ובגמנסיה הפולנית השתלם למהנדס דרכים.

היה חבר בתנועת החלוץ בהנהגתו של הפרופ' ריגר בורשה. מדריך בקבוצת צעירי החלוץ.

בשנת 1921 עלה לארץ.

עבד כפועל ביבוש הביצות בקברה, בכרמי זכרון יעקב.

היה פעיל כחבר ההגנה בחיפה ובעמק.

בשנת תרצ"ד נשא לאשה את אביגיל בת משולם זוסי זמל מנס-ציונה (ראה בכרך זה).

על אף הדרכים המשבשות וחזקת הסכנה במקום עבודתו במחנה עתליט, המשיך בסלילת כבישים. כשחזר לביתו בירושלים אחרי שפרצו בה פרעות דמים, פגע בו כדור מרצחים בשערי ירושלים, במעלה הר אבוגוש ונהרג ביום כ''ו טבת תרצ"ח (30.12.1937).

בנו: רם.

משה ולדמן

נולד בשנת תרמ''ו (15.3.1886) בבוריסלאב שבמזרח גליציה.

לאביו יצחק (מכונאי במפעל של בארות נפט בעירו ממשפחת בעלי מלאכה בעבודות מתכת) ולאמו שרה בת יצחק בלאנק. למד בחדרים ובבית-ספר עממי של הבארון הירש (הבארון יסד והחזיק בערי גליציה בתי-ספר לילדי היהודים לפי תכנית ממשלתית, כדי לשפר את מצבם הכלכלי והאזרחי של יהודי גליציה על-ידי העלאת רמת השכלתם), ומגיל 13 ואילך עבד בבתי-מלאכה המיכאנים של מפעלי מקורות הנפט בבוריסלאב והתמחה יפה במקצועות. בהגיעו לגיל הגיוס שירת בצבא האוסטרי בחיל התותחנים, ואח"כ שירת שוב בתפקיד זה במלחמת-העולם א' בחיל המצב שבמבצר פשמישל ובעת נפילת המבצר, בסוף חורף 1915, נפל גם בשבי הרוסי עם כל חיל המצב. אחרי פרוץ המהפכה ברוסיה השתחרר והגיע הביתה ב-1918, ושוב התיצב לשרות בצבא ונשלח לחזית האיטלקית, ועם התמוטטות החזית האוסטרית שוב נפל בשבי והועבר לצרפת, ובתור אזרח בשטח שסופח לפולין שקמה אז לתחיה גויס

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2501). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2501