Volume 6

Page 2620

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ויהודה גור-גרזובסקי (ראה כרך א', עמוד 244).

בן שמונה נתיתם מאביו ובעודו נער נכנס בעול העבודה במשק. עם בוקר כבר הסתופף עם הזורים במזרה בגורן, בצהרים ובערב ברפת והעופות בחצר. ביתר שעות היום שקד על למודיו בבית הספר ובבית, כי קשתה העבודה על אמו האלמנה שמטופלת היתה, חוץ ממנו, גם בתינוקת שנולדה חדשים מספר לאחר מות בעלה.

נשא לאשה את לאה בת יעקב שמחה קוצ'רסקי (ראה כרך ב', עמוד 1050).

מפעילי הצעירים במושבה. מהלוחמים ללשון העברית, איש העבודה והשמירה.

הקים משק איתן ומבורך, בלתי תלוי באחרים. הלך בתלם אשר פיתח אביו והטה לעצותיו של דודו אברהם דב חביב-לובמן (ראה כרך א', עמוד 342).

בגיל 20 היה כבר חבר ועד המושבה, ועד המחלבה וועד הלואה וחסכון.

צאצאיו: יעל אשת מקס רובינשטיין (מכפר מל"ל), אליהו (ראה בכרך זה), יגאל (חקלאי בעקרון).

פנחס ביזונסקי

נולד במלבה, פלך פלוצק (פולניה), י"ח תמוז תרנ''ה (28.6.1895).

לאביו אברהם יצחק (סוחר) ולאמו פנינה בת יצחק זאושניצה. קבל חנוך מסורתי, וכללי - בבי''ס תיכוני ממשלתי. בשנת 1914 נסע לגרמניה - בסכסוניה, ולמד שם בבית ספר טכני גבוה וגמר ב-1919 בתור מהנדס למכונות. עבד בביח"ר הרטמן בקמניץ (סכסוניה) והשתלם במכונות טקסטיל.

היה חבר באגודת המהנדסים בגרמניה.

היה פעיל בארגונים ציונים שונים.

ב-7 לפברואר 1925 עלה לארץ והתחיל לעבוד כאדריכל - בסידור תכניות והשגחה בבנינים.

בשנת 1928 נשא לאשה את חנה בת אליעזר יצחק רוזנשטיין (סוחר עצים, משכיל ובר-אורין) ולאמה צביהשושנה בת יצחק יעקב רוזנברג (מאחוזת קוכר, ע"י פלוצק). מורה בגמנסיה העברית הרצליה בתל-אביב. אחיה - ד''ר אברהם ברוך (רוזנשטיין - ראה כרך ב', עמוד 1029) דב רוזנשטיין (ראה כרך ה', עמוד 2313).

משנת 1942 - יו"ר ועדת הערכת המסים בעירית תל- אביב.

בשנת 1946 נבחר בתור יו"ר ועדת הערעורים של מסי-עסק בעירית תל-אביב.

בשנת 1952 נבחר ליו"ר בית הדין לערעורים של מס עסק.

חבר באגודת המהנדסים מיום הוסדה.

בשנת 1936 הצטרף כאח בלשכת הבנאים החפשים "חירם", היה ממיסדי לשכת הבנאים החפשים "חרמון" (1946) ונבחר לנשיאה כמה פעמים.

חבר בועד הפקידים של הבנאים החפשים - הלשכה הגדולה בישראל.

יוסף כהן יוחננוף

נולד ביפו, בחדש ניסן תר"ן (18.4.1890). לאביו שמואל (ראה בכרך זה) ולאמו רחל בת הרב נסים כהן (מעסקניה הראשונים של הישוב העברי ביפו).

קבל חנוך בבי''ס אליאנס ביפו ובירושלים והשתלם במסחר.

היה מפעילי הנוער ביפו.

נשא לאשה את רג'ינה בת משה לוי , מחיפה.

היה סוכן לבתי חרשת שונים מאירופה.

ב-1933 ממיסדי החברה "תעשית משי דלפינר בע''מ, ובשנת 1940 הפירמה "דלפינר-יוחננוף בע"מ'' ו"חברת כרמיל בע"מ" - מצבעת טקסטיל, וכן יסד חברת נ. ק. ה. - "תעשית חימיות ופרמסיטיבות למזרח הקרוב בע"מ" בשותפות עם אחיו הצעיר יהודה, מקס דלפינר וראובן חזן. חבר במועצה הדתית, סגן יו"ר לשכת בני ברית '"רבי יהודה הלוי'', חבר בבנאים החפשים - לשכת "אביב".

צאצאיו: רחל אשת ליאו וייל, ויקטורה אשת דוד פילוסוף, שמואל, משה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2620). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2620