Volume 6

Page 2621

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אליעזר קופרמן

נולד בגאלאץ (רומניה), בשנת תר"כ (1860).

לאביו אברהם משה. קבל חנוך מסורתי וכללי.

התגייס לצבא הרומני ושירת בו כמה שנים. בשנת תרמ"ב (1882) עלה לארץ עם קבוצת העולים הראשונה שהתארגנה ע"י חברות "ישוב ארץ-ישראל" ו"חובבי-ציון" ברומניה ויסדו את המושבות: "ראש פינה" ו"זכרון-יעקב".

מראשוני מתישבי "זכרון-יעקב". הקים בית ומשק והיה לחקלאי כל ימיו.

נשא לאשה את פרידה בת יצחק פנסי (בן משה פנסי , סגן קונסול בריטניה בעכו).

עמד על משמר המושבה והשתתף בהתפתחותה. בראשית שנת תר"ע (1910) חלה ונסע לוינה לשם ניתוח.

נפטר שם, ד' חשון תר"ע (19.10.1909).

צאצאיו: אברהם משה, מרים אשת בן-ציון פדרמן, יוסף (ממונה על מחוז תל-אביב, ראה כרך א' עמוד 85), דוד, דב, שרה .

רחל זהבי (רפפורט)

נולדה באודסה (רוסיה) בשנת תרמ"ה (1885). לאביה ראובן רפפורט (סוחר) ולאמה שרה רבקה בת שלמה אליעזר ליברמן. למדה כאקסטרן בחירורגיה באודיסה, ולפני עליתה לארץ למדה תפירה ורקמה.

היתה חברה פעילה באגודת "חבצלת השרון". עבדה במחיצתם של ח. נ. ביאליק, י. ח. רבניצקי וד"ר יוסף ספיר בענין הלגליזציה של החדר "בני ציון". הפיצה שקלים וחומר ציוני.

בביתם נערכו אספות ציוניות - בהשתתפותם של מ. דיזנגוף, ב. בורוכוב, ז. ז'בוטינסקי ועוד.

בכ"ג תמוז תרס"ה (1905) עלתה לארץ. בנמל יפו באו לפגוש אותה החברים: צבי סוכובולסקי, קרנדל וזלמן אוסטשינסקי .

הסתדרה בעבודת תפירה וכעבור 6 שבועות נתקבלה בתור מורה לעבודת-יד בבית היתומים של ישראל בלקינד בשפיה. עברה אח"כ עם ביה"ס לבן-שמן, עד שהמוסד נסגר.

ב-1908 נישאה לברוך זהבי (ראה את הערך שלו להלן) ועלתה אתו לבאר-יעקב. בין הראשונים שהתישבו במקום.

נטעה כרם שקדים ועזרה לבעלה להגדיל את המשק.

צאצאיה: עזרא (פקיד ב"עמיר"-"ביעף" בתל-אביב), הרצליה אשת יוסף פנדריק (מורה בראשון-לציון), ראובן (חקלאי).

אברהם וילנציק

נולד בתל-אביב, ד' אדר א' תר"ע (15.3.1910). לאביו ר' זרח (ראה כרך א', עמוד 469) ולאמו רחל בת אברהם יצחק שקלובסקי. קבל חנוך מסורתי וכללי בביה"ס תחכמוני, ביה"ס עממי וביה"ס התיכוני למסחר בתל-אביב.

היה פעיל במכבי. חבר ההגנה משנת 1923.

כשאביו יסד את בית המסחר לחומרי בנין והיה מבוני "הבית הלבן" ברחוב אלנבי בתל-אביב, נכנס

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2621). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2621