Volume 6

Page 2626

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שם אבדו עקבותיהם.

צאצאיו: שמחה, אביגיל, יצחק .

אברהם חסידוף

נולד בירושלים, כ"ד ניסן תרנ"ח (14.4.1898).

לאביו דניאל ולאמו יוכבד בת משה מיקה .

קבל חנוך מסורתי בחדר וכללי בגמנסיה העברית בירושלים. גויס לצבא התורכי במלחמה העולמית הראשונה. החל במסחר חומרי בנין ובעיקר התמסר בגאולת קרקעות בירושלים, מידי השכנים הערבים.

הקים חברת בנין שכון עממי חסידוף בע"מ ובנה שכונה בכרם אברהם וכן בשאר חלקי העיר החדשה בירושלים.

וכן הקים בנינים בחיפה על הר הכרמל.

נשא לאשה את גרסיה בת יוסף הדיה (ילידת הארץ).

ממיסדי החברה למטעי א"י-קפריסין בע"מ וכן בחברת נטיעות הדרום בע"מ (בין נצנים וכפר ורבורג). נטעו עד היום כ-1200 דונם כרמים לצמוקים, פרדסים כ-200 דונם.

בשנת 1943 נתמנה למנהל בנק א"י-לדיסקונט בע"מ בירושלים, וחבר ההנהלה המרכזית שלה.

מנהל החברה הישראלית להשקאות בע"מ, שהשקיעו סכומים גדולים בחברות שונות בארץ ועזרו ע"י זה להתפתחותן.

היה יו"ר הסתדרות בעלי בתים בירושלים.

היה מהפעילים בהתגיסות והצלה בשעת חרום בארץ.

נשיא העדה הגורזית בירושלים.

צאצאיו : גאולה אשת אליעזר שמואלי, שרה אשת יגאל ארנון, שמחה, דניאל, יוסף .

יצחק שמואל דוד

נולד ביאנינה (יוון)' י"ד טבת תרמ"ב (1881).

לאביו הרב שמואל (הרב הראשי של קהלת יאנינה) ולאמו לאה בת הרב אליעזר. קבל חנוך מסורתי מפי אביו הרב, והיה שליח צבור בהתנדבות בבית הכנסת הגדול שמחוץ לחומה בעירו. ובעל תקיעה שאין כמוהו.

בגיל צעיר החל לעסוק במסחר הלבשה.

נשא לאשה את מזל בת יצחק בטיש. בקולו הנעים והלבבי ידע לרתק את שומעיו, הופיע בקבלות הפנים למלכים ושרים של מלכות יוון בהופעתם בעירו.

בתרפ"ה (1925) עלה עם בני משפחתו לארץ, והשתקע בתל-אביב.

פתח בית מסחר לבגדים ביפו ואח"כ בתל-אביב, בשם "הדגל''.

המשיך כשליח ציבור (חזן) וכבעל תוקע בבית הכנסת "אוהל מועד". היה ממקורביו של הרב הראשי עוזיאל .

פעל במסירות ובשקידה בכל דבר צבורי באמונה. ממיסדי בית הכנסת לעדת הספרדים בצפון תל-אביב.

העמיד חזנים רבים מעדתו לפי הנוסחאות של הספרדים, שהיו משתתפים במסיבות החגיגיות שנערכו מטעם "אגודת חובבי החזנות'' והשעה העברית ב"אוהל שם".

הוא היה הנציג של החזנות בנוסח ספרד וסלוניקי.

ידע נגונים לאדיניים ושירי פולקלור עממי ספרדי.

נפטר בתל-אביב, ח' כסלו תשי"ד (15.11.53).

צאצאיו: לאה אשת שלום גבאי, שרה אשת יצחק מנקו, שמואל, רבקה, מרדכי .

משה טרטקוב

נולד בעיירה אובודקובה, פלך פודול, כ' חשון תרנ"ה (1895).

לאביו מיכאל (תלמיד חכם) ולאמו רבקה לבית בוביס (למשפחה יהודית אמידה ועדינה. בית,אשר נשבו בו הרוחות המרעננות של חיבה לא"י וחלמו על עליה).

חינוכו נמסר לידי בתו ובנו של א. ד. גורדון (ראה כרך א', עמוד 413). הבת יעל עסקה בלימודו החילוני והבן לימד אותו עברית' תנ"ך ותלמוד. המשיך את לימודיו בגמנסיה של קישינוב.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2626). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2626