Volume 6

Page 2658

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תב ע"י בנה מרדכי ישראל ווייס , הקדישו לה בניה ובנותיה פרק נאה "נר לאמא".

אלישבע (אולגה) פלטניק

נולדה באודיסה (רוסיה) בשנת תר"ס (14.2.1900). לאביה בן ציון ברסלב (ראה כרך ב', עמוד 684) ולאמה פרלה בת אברהם עברלנדאו , מסלוצק.

בי"ד ניסן תרס"ה עלתה לארץ עם הוריה והתישבו ברחובות ואחרי כן בתל-אביב.

חניכת הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

היתה חברה פעילה בקבוצות המכביות. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה (1914) עבדה בהתנדבות בבתי התה שהוקמו לעזרת הנצרכים, היתה מהעובדות המסורות במטבח "אחוה", ששם חלקו ארוחות צהרים לנצרכים במלחמה העולמית הראשונה.

היתה חברה פעילה ב"האגודה להלבשה והנעלה", שמטרתה היתה, להלביש ולהנעיל את ילדי בתי הספר - בנעלים ובגדים.

השתתפה בכל הארגונים הסוציאליים בת"א בימים הקשים ההם.

בשנת 1920 נישאה למר טוביה פלטניק (ראה כרך ב', עמוד 912).

מהפעילות באגודות הסוציאליות בת"א, ואח''כ בנטל ובריאו-די-ג'נרו (ברזיל) בהסתדרות הויצ"ו.

צאצאיה: אסתר אשת יצחק פישל (אגרונום, חניך מקוה ישראל) עמינדב (עו"ד), אברהם (אמן ציר).

מרדכי (פייבל) ניומן

נולד בלודז (פולין), בשנת תרנ"ו (10.6.1896). לאביו אברהם שמעון ולאמו רבקה בת שמחה בקר קבל חנוך מסורתי וכללי.

בשנת 1912 נסע לארצות הברית ועבד בטקסטייל היה נציג איגוד פקידי טקסטייל ב"פאראיניגטע געווערקשאפטן" (מועצת פועלי ניו-יורק), מעסקני התנועה העברית ומעמודי התווך של "אחיעבר" בארה"ב מראשוני העסקנים והמתנדבים היהודים לגדוד העברי האמריקאי למען א"י.

בשנת 1918 עלה לארץ עם הגדוד העברי ושירת בו עד פירוקו בא"י.

עם שחרורו מהצבא קמו-הוא ושנים מחבריו מהגדוד (צ'יציק ושרברק) ופתחו בירושלים בית מסחר ספרים בשם "תרבות" ששימש אז - מרכז לאנשי הרוח בעיר.

בשנת 1923 נשא לאשה את רחל בת ברלב ליפסון, מתל-אביב.

בשנת 1925 ייסדו הוצאת ספרים בשם "מצפה", שהיתה למעשה ההוצאה הפרטית העברית הראשונה בא"י ממיסדי כפר "אביחיל" (מושב עובדים בשרון, בעמק חפר. נוסד בשנת 1932 ע"י חיילים משוחררים מהגדודים העברים). היה יו"ר שלה בשנות 1934-38.

משנת 1944 החלו שלושה שותפי "מצפה" פועלים - כל אחד בפני עצמו, והוא החל בפעולות בהוצאה הנושאת את שמו.

ממארגני איגוד החילים המשוחררים ממלחמת העולם הראשונה, והיה יו"ר של המרכז שלה. חבר המזכירות הארצית של איגוד החילים המשוחררים ומייצגם בועד "יד ושם" וכו'.

היה פעיל בהגנה.

ארגן את חטיבת .J.P.S (ג'ואיש פוליס סערוויס) בשנת 1938.

ערך באנגלית אנטולוגיה מיומני הרצל, וכן ערך והוציא באנגלית כל מה שהוציאה הוצאת הספרים Scopus בניו-יורק - בשנות מלחמת העולם השניה. היה פעיל בהנהלת בנק קופת עם בע"מ, בתקופה מסויימת היה יו"ר מועצת הבנק, חבר ועד השיכון של אגודת הסופרים העברים בתלאביב. גזבר בנין "נוה סופר".

חבר הנשיאות של התאחדות המו"לים בישראל. פרסם מאמרים שונים בחתימתו ובפסד": מ. פן.

Marcus Pawlov בנותיו: עדה אשת בצלאל צ'ריקובר. מיכל אשת פסח טאוב (משמר העמק).

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2658). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2658