Volume 7

Page 2860

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חברת מרכז מפא"י, מזכירות תנועת המושבים, מועצת הפועלים.

חברת הכנסת השניה והשלישית.

צאצאיה: דתיה אשת יוסף קרני (חוה חקלאית ) ; אברהם כפרי נשוי לעמליה נהרי (מושב בית לחם גלילית); מרים אשת עמוס בן-צבי (בכפר יהושע) : רות אשת גדעון צור (באר-טוביה).

פרופ' יצחק הבר-שיים

נולד ב-ולאה ארינילור (רומניה) בשנת תרמ"ב (29.10.1882).

לאביו יוסף ולאמו לאה בת יצחק פסקל. קבל חנוך בבית ספר טכני גבוה במינכן (19071902). קבל תואר דיפ. אינג'נר. פרופסור.

היה חבר באגודת הסטודנטים היהודיים בביה"ס הטכני הגבוה הנ"ל.

חבר ההסתדרות הציונית בגרמניה.

בשנת 1909 היה ציר בקונגרס הציוני התשיעי בהמבורג.

בשנת 1911 נשא לאשה את בתיה בת חנוך ברנר (נפטרה ברחובות, י''ז ניסן תשי"א-23.4.1951). בשנות 1907-11 מהנדס לקונסטרוקציות בברלין. בשנות 1911-19 מהנדס ראשי.

בשנות 1919-33 מהנדס ראשי ובעל המשרד לקונסטרוקציות "ו. כהן את י. הבר-שיים''. בברלין.

בשנת 1919 הכין תזכיר עבור הקהק"ל וד"ר ארתור רופין - בקשר עם המים של הנהר הליטני (בלבנון), שיש להפכו למי השקאה בא"י (זה היה בימי הדיונים על הגבול בצפון א"י).

יו"ר אגודת המהנדסים היהודים לבנית א"י והשתתף בתור ציר האגודה בועידת לונדון (1920).

היה חבר: הועדה לחקירת קרקע-היסוד, הועדה לתקנון תקנות לריתוק בחברה הגרמנית Deutscher Stahlbauverland הועדה לתקנון תקנות להקמת בנ ינים ביזמת הממשלה הפרוסית, החברה למחקר הבניה, שופט בהתחרות על הנושא: "הבית המתאים להגדלה" (1931), חבר אגודות הבין-לאומיות לבנית בנינים וגשרים (המרכז בציריך, 1928).

בשנת 1933 עלה לארץ (ביקורים קודמים : 1932, 1929).

מיסד בית הספר התיכון ברחובות, ממיסדי ההו"ק למוסיקה קאמרית ברחובות וחכי הועד המפקח של הגמנסיה ברחובות.

כתב מאמרים שונים בעתונים מקצועיים בחו"ל ובבטאון של אגודת המהנדסים בישראל.

פרופ' לתורת הקונסטרוקציות ולתורת היסודות וראש המעבדה לביסוס בטכניון העברי בחיפה.

יועץ לחברת החשמל לישראל (בבעיות הביסוס משנת 1934).

יועץ לקיבוצים שונים, במיוחד לקיבוץ ברנר, יועץ לביסוס הגשרים למסילה החדשה של הרכבת חדרה תל-אביב.

הגיש עזרתו לבנין הקונסטרוקציות של "הבימה" בתל-אביב, בית העם ובנינים שונים בארץ.

צאצאיו: אסתר אשת יוסף אהרונוביץ, רות אשת שמעון פלדהורן, שושנה אשת ראובן נובל, חנה אשת יחזקאל אמיר, אורי .

ד"ר יוסף שתקאי (שווייג)

נולד טרנופול (פולין), כ"א סיון תרנ"א (29.6.1891). לאביו זליג בן אריה ליב שווייג (כולם חיו ובאו למנוחת עולם בקבר משפחתי על הר-הצופים בירושלים) ולאמו אסתר בת שמואל יוסף שווייג .

קבל חנוך תיכוני ואוניברסיטאי - רפואה : ד''ר. פילוסופיה בלי בחינות סופיות.

יוצא הארגון "צעירי ציון" שבגליציה, זמן מסויים היה חבר הועד המרכזי.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2860). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2860