Volume 7

Page 2859

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של 25 מעלות מתחת לאפס צעדו השבויים משך חודש ללא מזון ולבוש מתאימים, כשהם נתונים לנגישות שומריהם. התמסרותו לשבויים ודאגתו להם בחרוף נפש זיכוהו בגילויי חיבה והערצה גדולים.

ב-1945 הועבר ללונדון, משם חזר לארץ. שימש תקופה קצרה כמזכיר מרכז "הפועל", אך נתבע לחזור לחיפה. כאן שימש, שוב תקופה קצרה כמזכיר מפא"י.

ב-1946 נשלח מטעם הקרן הקיימת לישראל לארצות דרום אמריקה. כשנה לפני פרוץ מלחמת השחרור נבחר לנהל את מפלגת פועלי חיפה במקומו של אבא חושי, שנשלח לחו''ל בשם ההסתדרות.

מונה כחבר מטה ההגנה בחיפה. עם פרוץ מלחמת השחרור יסד את חטיבת עבודות צבוריות (ח.ע.צ.) ושימש כמפקדה, בדרגת רב-סרן (דרגת הקבע שלו).

עם היבחרו של אבא חושי כראש העיר נבחר הוא כמזכיר מועצת פועלי חיפה, שכבר קודם לכן כיהן כמזכירה בפועל.

לזכותו של אלמוגי בתקופת כהונתו נרשמו הישגים רבים. בין היתר טיפולו הנמרץ בעניני הנפט בשנת 1949, כיבוש העבודה בנמל, אמון אנשים לעבודות ברכבת, שבירת שביתתם הפראית של הימאים, שעלולה היתה להיות הרת סכנות לכלכלת המדינה, כבוש ועדי הפועלים והפיכתם של 95% לועדים של מפא"י.

התמסר בתקופת כהונתו - עד היום - וממשיך גם הלאה - להרחיב את רשת השרותים התרבותיים והסוציאליים של ההסתדרות בחיפה. ביזמתו ובדרכונו הוקמה הספירה העממית "ילקוט" (500 פרוטות ספר), הוקם בית הספר לחברי ההסתדרות ב"אורנים" לחברים מן השורה, ארגן את "שבוע הכפר ומיזוג העליות", שבמרכזו ערב ההתארחות, שלא היה משלו בארץ וכל אלה למען מיזוג העליות, קירובם ושילובם בחיי ההסתדרות.

מקובל על הפועלים וחביב עליהם.

חבר הועד הפועל של ההסתדרות ומרכז מפלגת פועלי א"י.

לקראת הבחירות לכנסת השלישית נבחר כראש מטה הבחירות של מפא"י בחיפה. תוצאות הבחירות קידמוהו צעד נוסף בקריירה הציבורית שלו, עם היבחרו כחבר הכנסת השלישית. כאן נבחר לשתי ועדות של הכנסת : ועדת העבודה וועדת הכלכלה. בניו: יורם (בצ.ה.ל.), צבי.

שמעון אלמן

נולד במינסק (רוסיה) בשנת תרס"ה (10.12.1905). לאביו הלמן ולאמו מלכה לבית איזנברג. גמר אוניברסיטה של ננסי (צרפת), אינסטיטוט חקלאי בננסי ובי"ס לתעשיות חלב. גמר בהצטינות (מדלית זהב) מהנדס-אגרונום.

עלה לארץ בשנת 1925.

עבד כפועל חקלאי במשך זמן ידוע.

היה מדריך חקלאי במשקי הסוכנות היהודית. אגרונות בתחנת הנסיונות ברחובות.

בשנת 1930 נשא לאשה את אביבה בת דוד איזמוז'יק (ראה כרך ב', עמוד 627).

יבואן של חומרי מזון בסיטונות.

מנהל בחברת אמפא בע"מ, מנהל חברת ג'נרל לצמיגים וגומי בע"מ, מנהל בחברת "מהדרין" בע"מ ומנהל "נטיעות הדרום" בע"מ.

סגן נשיא לשכת המסחר בתל-אביב-יפו, חבר המועצה הכלכלית ע"י ראש הממשלה.

היה חבר משלחת הקניות מטעם משרד הבטחון בישראל.

כתב מאמרים כלכליים.

צאצאיו: יעל, דן.

שרה כפרית (קוקסו-כפרי)

נולדה במינסק (רוסיה), י''א אב תר"ס (28.7.1900). לאביה מאיר קפלן (ממשפחה ציונית נודעת) ולאמה פרומה בת אברהם שפירא. אחיה אליעזר קפלן, היה שר האוצר הראשון במדינת ישראל.

קבלה חנוך עברי, גמנסיה עם תעודת בגרות. חברה במפלגת צעירי ציון בעירה. בשנת 1920 עלתה לארץ. השתלמה בסמינר לגננות בתל-אביב.

נישאה למיכאל קוקסו-כפרי (נפטר בכפר יהושע, י"ז סיון תשי"ב-10.6.1952).

היתה הגננת הראשונה בנהלל (מיום היסוד - 1921). היא ובעלה - ממיסדי כפר יהושע (1927). מורה וחקלאית בכפר זה.

השתתפה בשליחות התנועה לארצות הברית (1945). צירת הקונגרסים הציונים: כ' בציריך (1937) וכ"א בג'ניבה (1939).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2859). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2859