Volume 7

Page 2920

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהושע שצוב

נולד בשנת תרנ''ד (21.4.1894) בהומל שברוסיה הלבנה, לאביו מאיר בן יואל שצוב .

למד ב"חדר המתוקן" של יש"י אדלר ואח"כ בגימנסיה הממשלתית עד שגמר אותה בהצטיינות. המשיך את לימודיו בבית-ספר גבוה בפטרבורג, באוניברסיטת רוסטוב, גמר את לימודיו במשפטים באוניברסיטת מוסקבה ולאות הצטיינות בהם קיבל מדלית זהב. אח"כ נתמנה מטעם השלטונות לנהל את המפעלים הכימיים שבמ חוז ולמלא תפקידים מסחריים ממשלתיים שונים. נשא לאשה את מוסיה בת אלימלך מיטלין. אחרי השתלטות הסובייטים יצא מרוסיה ובהיותו ציוני עלה עם משפחתו בשנת 1925 לארץ-ישראל, השתקע בתל-אביב ופתח חנות מכולת. היחס הכללי לחנוונים הזעירים מצד נותני הטון בישוב בימים ההם היה רחוק מכבוד ומאהדה ואף תנאי העבודה לא היו בסדר, וכמובן פגע יחס זה גם בו, אף כי היה בעל השכלה אוניברסיטאית ובעל עבר מכובד. לפיכך נטל על עצמו להקדיש את השכלתו וכושרו הארגוני להרמת קרן אנשי המסחר הזעיר ולשיפור תנאי עבודתם וחייהם. בא בדברים עם חברים-חנוונים בעלי צורה ובעלי ותק בעסקנות צבורית ובעזרתם אירגן את חנווני המכולת ב"מרכז הסוחרים הזעירים", ובמשך הזמן התרחבה המסגרת וכללה סוחרים גם בענפים אחרים, מאוגדים לפי הענפים, וברבות הימים התפתח מרכז זה ל"התאחדות הסוחרים הכללית" במסגרת מקומית ואח"כ ארצית. ביזמתו ובהנהגתו נעשו פעולות לשיפור המוסר המסחרי (הימנעות מהתחרות בלתי-הוגנת, מחירים קבועים לפי חישוב רווח הוגן, בלי מיקוח), וכן הגן על עניניהם וכבודם של הסוחרים כלפי חוץ. נבחר שלש פעמים למועצת עירית תל-אביב ברשימת הסוחרים, ובהשתדלותו נתקבל חוק עירוני לקביעת שעות לסגירת החנויות, כדי שגם החנווני יוכל ליהנות מזכות האדם לשעות-נופש מסוימות, וכן עמד גם בענינים אחרים על משמר עניני הסוחרים בעיריה, ומאידך שימש כתובת למוסדות הלאומיים כלפי צבור הסוחרים ושילב את צבורו בכל הפעולות הנחוצות לביצור מעמדנו הלאומי.

ביזמתו נוסדו "בנק מסחרי" (ב1931) למתן אשראי מסחרי לחברים, שהוא ניהלו בהצלחה כל ימיו, קופת אשראי וקופת עזר לסוחר הזעיר להלואות גמ"ח), וכן נתן יזמה ועזרה ליצירת חברות ומוסדות כלכליים שונים לטובת המעמד הבינוני, היה חבר המרכז לקואופרציה אשראית וחבר הנהלת בנק זרובבל, חבר הועד המפקח של הגימנסיה הרצליה וחבר בכמה ועדות כלכליות, ישוביות וממשלתיות שהזמן גרמן.

במלחמת העולם השניה נדרש לפעילות מאומצת בהדרכת הסוחרים לניהול עסקיהם בהתאם להוראות החוקיות לשעת חירום, וכן בייצוג הסוחרים כלפי המוסדות והשלטונות כדי לבטל או לרכך חומרות מיותרות ומזיקות. מרוב מאמץ נתערערה בריאותו, אך המצב הקשה של צבור הסוחרים לא נתנו להתפנות לשמירת בריאותו. באחד הערבים כינס ישיבת עסקני סוחרים בביתו לשם סיכום הדרישות של צבור הסוחרים, שעליו להגיש ביום המחרת למפקח הממשלתי (המנדטורי) על המזונות בירושלים, אך בגלל מותו הפתאומי משבץ לב נבצר ממנו לנסוע ירושלימה.

נפטר בתל-אביב, י"ט חשון תשי"ג (1942. 30.10) ונקבר בנחלת יצחק.

צאצאיו: יואל, שרה אשת חיים לבה.

אלוף משנה צבי הורביץ

נולד בוברויסק (רוסיה), כ"ט אדר ב' תרע''ט (19.3.1919).

לאביו חיים מאיר ולאמו פרומה בת אלטר רבינוביץ. בילדותו, בשנת 1923 עלה לארץ.

קבל חנוך עממי בביה"ס פיק"א ותיכוני בגמנסיה אחד-העם בפתח-תקוה. 3 שנים השתלם בטכניון בחיפה (1945-49) והפסיק את למודיו ב 1948 היות וגוייס ע"י מנגנון ההגנה, עקב ההכנות למלחמת השחרור.

חבר ההגנה משנת 1933.

משנת 1938 עד 1946 מטעם ההגנה בפו"ש גזר-חיל בצפון, יחידת פו"ש גליל עליון.

מדריך ראשי בקורסי קציני ההגנה.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2920). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2920