Volume 7

Page 2947

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתכנון אספקת מים לישובים באזורים צחיחים, על-ידי קידוחים והעברה בצנורות, בנית סכרים והתקנת בריכות ואגמים מלאכותים לאגירת מי גשמים שהיו זורמים לים ואובדים ללא תועלת, וכן ניקוזים לחיסול בצות ועודף רטיבות תת-קרקעית המונעת עיבוד חקלאי ומניעת סכנת שטפונות באזורים שונים בארץ, - ועד ידו נטויה.

עוסק הוא בהכנת ספר יסודי על אוצרות המים בארץ בשם "פרשת המים בישראל" שיופיע בקרוב.

בניו; יצחק, ישעיהו, חיים.

אלוף משנה מאיר עמית (סלוצקי)

נולד בטבריה, ז' אדר ב' תרפ"א (17.3.1921). לאביו שמעון יצחק סלוצקי ולאמו חיה בת מאיר לויטין. חניך ביה"ס העממי בשכונת בורוכוב, ביה''ס המחוזי בגבעת השלשה, גמנסיה ריאלית "בלפור" תלאביב (סיים בשנת 1939).

בשנת 1941 נשא לאשה את יונה בת יוסף קלמן. חבר קבוץ "קבוצת אלונים" במשך 13 שנים. החל משנת 1936 חבר ההגנה.

בשנות 1940-45 בנוטרות.

פעיל בתנועת הנוער העובד ובקיבוץ (המאוחד) אלונים.

לקח חלק פעיל במלחמת הקוממיות - כמפקד פלוגה (נפצע), סגן מפקד גדוד, מפקד גדוד. לקח חלק בקרבות הצפון (עמק הירדן והגליל) והדרום.

משנת 1948 בצ.ה.ל., ועלה לדרגת אלוף משנה. עמד בראש הגדוד ששוטט בערבה לאילת. אחרי המלחמה: מפקד חטיבה, מפקד פיקוד ההדרכה, ראש מחלקת המבצעים במטה הכללי, ראש אגף המטה הכללי.

כיום, אלוף פיקוד הדרום בצ.ה.ל.

בנותיו: ניצה, ענת, אילת.

ד"ר שמשון צ'רטוק

נולד בגרונדה (פולין) בשנת תרס"ב (8.12.1902). לאביו אריה ליב ולאמו גניה בת רבי שלום דוד רבינוביץ (בע"ס "שאלת שלום") מוילנה.

קבל חנוך מסורתי, גמנסיה ואוניברסיטה. ובשנת 1927 קבל תואר - רופא למחלות לב. עסק בחו"ל ברפואה.

היה חבר הועד הפועל של תנועת הצה"ר בפולניה. בשנת 1934 עלה לארץ.

בשנת 1935 ציר בקונגרס הצ"ח בוינה.

היה חבר מועצת הבריאות הממשלתית.

משנת 1939 המנהל הרפואי של קופת חולים לאומית.

בשנת 1939 נשא לאשה את שושנה בת ישראל אבוביץ. יו"ר של ארגון עולי גרודנה.

שופט עליון של הסתדרות העובדים הלאומית. היה חבר המחתרת של אצ"ל. בשנת 1941 נאסר באשמת הגשת עזרה רפואית לאנשי המחתרת.

היה פעמים בשליחות של קופת חולים לאומית בארצות הברית.

כתב מאמרים ב"הירדן", "המשקיף" ו"חירות".

צאצאיו: אריה, זניה.

אורה כהן (פרנקל)

נולדה בנאנסי (צרפת), י"ט אדר ב' תרפ''ז (30.3.1927).

לאביה העו"ד יהודה פרנקל (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמה דינה בת יוסף ריסקין , בת ירושלים.

עלתה לארץ בילדותה, בשנת 1929.

גדלה וחונכה בארץ. זמן מה למדה בגמנסיות בלפור ובן-יהודה בתל-אביב, סיימה את לימודיה בגימנסיה "רחביה" בירושלים (1943). למדה היסטוריה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים (1944-48).

עשת בהכשרת הנוער בדגניה.

חברת ההגנה משנת 1942. היתה פעילה בהגנה,

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2947). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2947