Volume 7

Page 2949

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה הרב החסיד רפאל ידידיה אבולעפיה (שנודע בשם היר"א).

היה חתנו של הרב אליעזר פאפו. כמה מפיוטיו נתקבלו ברוב ערי המזרח הקרוב והם מושרים בשמחות משפחה וכו'. שיריו היפים "אומר לה' מחסי" ו"אימא רחל" - הובאו בראש ספרו "כפי אהרן", ח"א. אחדים משיריו נדפסו בספר "יצחק ירנן" לר' רפאל יצחק אלטאראס (ירושלים, תרמ"ו) וכן בספר יגל יעקב ל"נעים זמירות ישראל" לר' יעקב חי בורלא (ירושלים, תרמ"ה), כן הדפיס ספר בשם "אזן אהרן".

נפטר ביפו, ט' סיון תרל"ט (1879).

צאצאיו: משה , הרב רפאל, יהודה.

אפרים ליפשיץ

נולד פרוז'אני (פולין) בשנת תר"ע (3.5.1910).

לאביו משה ולאמו שרה בת אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ . מהמשפחה היה נודע הגאון ר' אליהו בפרוז'אני.

למד בחדר, בישיבה ומפי אביו (שהיה בר-אורין ולמדן). השכלה תיכונית קבל בבית ספר ממשלתי וגמנסיה עברית "תרבות".

בגיל 17 פרסם מפרי עטו מאמרים ב"הצפירה" ו"היום" (בעריכתו של יוסף הפטמן). בביה"ס ערך עתון ילדים.

היה בין מיסדי ופעילי תנועת "השומר הצעיר" ו"החלוץ" בפרוז'אני.

מלא תפקידים במוסדות המרכזיים של התנועה החלוצית.

בשנת 1929 עלה לארץ.

עבד בחקלאות בכפר סבא ואח"כ כפקיד בבנק אשרא"י בתל-אביב.

עבר לירושלים כמנהל "המשביר המרכזי" ופתח שם את סניפם ואת הצרכניות.

ב-1945 עבר לתל-אביב וניהל את המחלקה לארגון ולהסברה של הקאופרציה הצרכנית של ההסתדרות העובדים הכללית.

כל השנים חבר ההגנה. עם הקמת המדינה גויס לצ.ה.ל.

ניהל את הועד הישובי למען המגוייס ומשפחתו. חבר מפא"י ועסקן במוסדות שונים.

חבר המרכז של הקואופרציה הצרכנית ושל המשביר המרכזי. חבר המערכת של "המשק השתופי".

פרסם מאמרים שונים ב"דבר", "משמר", "הארץ" ובעתונות מקצועית. וכן פרסם כמה חוברות על נושאים קואופרטיביים.

צאצאיו: עמיקם, יעל.

ד"ר בן-ציון הראל (הירשוביץ)

נולד גולדינגן (לטביה), כ' תמוז תרנ"ב (3.6.1892). לאביו יעקב (בעל תעשיה, בן רב העיר) ולאמו מרים בת ישעיהו לוי (ממשפחת הגר"א).

קבל חנוך מסורתי בחדר, בי"ס, אוניברסיטאות: בציריך (חימיה) וברן (רפואה).

רופא משנת 1916.

רופא משתלם בבתי חולים: בפראג, ברן, וינה. היה פעיל באגודות ציוניות של הסטודנטים בשויצריה.

בשנת 1921 עלה לארץ.

בשנות 1922-34 רופא מטעם "הדסה", בעין-חרוד, הקים וניהל את בית החולים המרכזי בעמק יזרעאל ורופא ראשי של קופת חולים בצפון הארץ.

ב-1935 נבחר ליו"ר הסתדרות הרופאים בא"י.

בשנת 1936 יזם והקים את בית החולים "אסותא" בתל-אביב.

בשנת 1936 ממארגני קונגרס הרופאים בתל-אביב ונשיאיו.

היה חבר מועצת הבריאות ע"י הועד הלאומי וחבר מרכז הברית העולמית של רופאים יהודים.

נשא לאשת את אלישבע בת אברהם פוקס .

היה ממונה לעניני בריאות לצרכי שעת חרום בשנים 1940-41 מטעם הועד הלאומי ועירית תל-אביב.

לפני קום המדינה, בטרם נתמנה שר מיוחד לעניני בריאות (1947-48) ארגן וניהל את משרד הבריאות וטי

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2949). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2949