Volume 8

Page 3057

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרמטכ"ל יעקב דורי למפקד העיר תל-אביב וחיל המשמר, והמשיך בתפקיד זה בצה"ל בדרגת רב-סרן.

אחרי מלחמת הקוממיות חזר לשרותו בעיריה והנו סגן מנהל המחלקה לשיכון בעירית תל-אביב-יפו. חבר המזכירות של ארגון חברי ההגנה בת"א (היה מזכיר הארגון בשנים 1953-1952).

אח בלשכת הבנאים החפשים "בצלאל".

יהודה ברגינסקי

נולד קונוטופ (רוסיה) בשנת תרנ"ז (17.11.1897). לאביו יצחק ולאמו חנה בת ליפמן וולמן. קבל חנוך בגמנסיה וכמה שנים למד רפואה באוניברסיטה בקיוב.

פקיד במוסדות שנים.

חבר מרכז החלוץ בפולניה.

בשנת 1929 עלה לארץ.

חבר קבוץ יגור. עבד: ביבוש בצות במחוז חיפה, במחצבות בנין, זיפזיף בגמלים וכו'.

בשנת 1935 נשא לאשה את בתיה בת חיים קיפניס. מיסד פלוגת חיפה-יגור של הקבוץ המאוחד, שהתאחדה אח"כ עם משק יגור.

חבר מזכירות הקבוץ המאוחד, סגן חבר הועד הפועל של ההסתדרות.

ממארגני עליה ב' ((1937-48).

היה ציר הקונגרסים הציוניים: הי"ט בלוצרון (אב תרצ"ה), כ"א בג'ניבה (אב תרצ"ט).

חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ראש מחלקת הקליטה משנת 1948.

בניו: יצחק (מאמו מנוחה בת צבי ברנשטיין) ; נמרוד.

ד"ר משה אליהו (לאסלו) גונדה

נולד בכ"ה אלול תר"ע (29.9.1910) בעיר מאקו שבדרום הונגריה.

לאביו ד"ר יוסף גונדה (מורה בגימנסיה ממלכתית במאקו, עד שפוטר ב-1922 על-ידי השלטון האנטישמי בשל פעילותו הציונית, ומאז עד פוף ימיו מורה בגימנסיה היהודית בדברצין) ולאמו שרה רבקה (רגינה) בתאברהם יצחק פרנקל (לפי מסורת המשפחה מצאצאי הגר"א מוילנה).

אחרי לימודיו בגימנסיה היהודית בדברצין למד ספרות והיסטוריה באוניברסיטה שבאותה עיר וב-1933 הוסמך לד"ר לפילוסופיה (החיבור : פקודת-הסובלנות של הקיסר יוסף השני והשפעתה בחיי הספרות) ונתמנה למורה בגימנסיה היהודית שם.

ב-1935 נשא לאשה את טובה (קאטאלין) בת ד"ר לאיוש הונוואלד. המשיך בעסקנות צבורית יהודית-כללית וציונית כחבר הועד הפועל של ההסתדרות הציונית בהונגריה ובעבודה תרבותית ומדעית בע"פ ובכתב (הרצאות, קורסים וסמיניריונים בעניני ציונות ותולדות ישראל, ביחוד בתולדות יהודי הונגריה, לעם ובחבורות החלוצים ; מאמרים ומחקרים היסטוריים בעתונים ובכתבי-עת יהודיים. וספרו על תולדות החינוך היהודי בהונגריה זכה בפרס

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3057). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3057