Volume 8

Page 3058

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מטעם האיגוד היהודי המרכזי לתרבות, אך לא הספיקו להדפיסו). אחרי מלחמת העולם, מ-1945, לימד בגימנסיה היהודית בבודאפשט והיה שם גם מנהל בית-ספר עממי יהודי.

ב-1951 עלה לארץ עם משפחתו הקטנה. השתכן בנתניה ואחרי השתלמות בדיבור העברי נכנס גם כאן לעבודת חינוך כמורה בישובי עולים ובמעבדות ואח"כ כמורה להיסטוריה בבי"ס תיכון עירוני ו' בתל-אביב ובבי"ס תיכון בבנימינה, מרצה לצבור עולי הונגריה בסניפי התאחרותם וב"בני הרצל", ובישובי עולים מטעם מחלקת ההסברה של ההסתדרות, כותב מאמרים ומחקרים היסטוריים מתולדות יהודי הונגריה בעתונות היהודית בהונגרית בארץ ובחו"ל.

חבר הועד בלשבת בני ברית "עמנואל לב" בנתניה.

בנו: יוסף.

צפניה כהן-שצקי

נולד במתולה (ישראל), בשנת תרנ"ח (1898).

לאביו ישראל כהן שאצקי (ראה כרך ב', עמוד 649) ולאמו חיה בת בן-ציון כהן (נפטרה בתל-אביב, כ''ב תמוז תרפ''ז).

קבל חנוך מסורתי. בתרס"א (1901) יסד אביו טחנת קיטור בצידון (הלבנון) וביזמתו נוסד שם בית ספר של חברת כל ישראל חברים (אליאנס), וצפניה קבל שם את החנוך הראשון שלו. בתרס"ג חזרה המשפחה ליפו,וצפניה המשיך ללמוד בתחכמוני ובביה"ס עזרה.

היה חבר פעיל במכבי ת"א.

מראשוני חברי ההגנה.

נשא לאשה את יוכבד בת מנחם מנדל וזלנסקי , חדרה.

מהפעילים שהעבירו את המסחר היהודי מיפו הערבית. לרחוב הגשר בתל-אביב.

היה אח פעיל בבני-ברית.

מהפעילים בהתאחדות בעלי הבתים והסתדרות הסוחרים. תמך בהטבת תנאי העבודה של העובדים השכירים במוסדות המסחריים.

נפטר בתל-אביב, ל" אב תרצ"ו (18.8.1936).

בנו: אמנון.

ד"ר משה גרוטו

נולד טרנבה (צכוסלובקיה) בשנת תרנ''ה (1.4.1895), לאביו דוד בן אהרן גרוטו ולאמו פני בת עזריאל ריגר. קבל חנוך בבית ספר יהודי בטרנבה, גימנסיה ואוניברסיטה (רפואה) בבודפסט (הונגריה), קבל תואר ד"ר לרפואה.

חבר ה"מכביאה", אגודת סטודנטים ציונים בבודפסט, ממיסדי "קדימה" - צופים יהודיים בהונגריה וצכוסלובקיה, חבר הנהלת ה"מכבי" בפרג, יו"ר האגודה "עבריה" (דוברי עברית, פרג). וחבר ההנהלה של ברית עברית עולמית, סניף צכוסלובקיה.

בשנת 1926 נשא לאשה את יהודית בת אפרים סילרד .

עסק ברפואה ואח"כ בתעשיה הרפואית.

בשנת 1933 עלה לארץ.

ממיסדי בית החרשת "צרי" - לרפואות בת"א (בית החרשת הראשון לרפואות בארץ) והמנהל המדעי שלה.

היה חבר מרכז "עליה חדשה".

בי"ב אב תש"ד (1.8.44) נבחר לציר אספת הנבחרים הרביעית מטעם רשימת "עליה חדשה" והיה חבר בה עד הקמת מועצת המדינה הזמנית (14.5.48).

מקיים בקביעות בביתו "חוג עברי" לעולים חדשים, יו"ר הקורטוריון של גימנסיה "אחד-העם" בפתחתקוה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3058). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3058