Volume 8

Page 3061

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כביש חיפה-ג'דה. אח"כ ברכבת בלוד והיה חבר מרכז פועלי הרכבת. היה חבר מועצת פועלי תל-אביב והועד הפועל שלה. השתתף בארגונה של חבורת "מעבר", שבתקופת המשבר שלאחר העליה הרביעית יצאה לניהול משק זעיר ולכיבוש עבודת-שכירים בפתח תקוה. עבד כנציג המרכז החקלאי ביהודה ובשומרון והשתקע בחיפה.

נשא לאשה את פרדה בת טוביהו שפהרד. השתתף בארגונו וביסודו של השיכון הראשון בקרית חיים שבעמק זבולון.

משנוסדה חברת הביטוח "הסנה" נתמנה למנהלה בחיפה וממשיך בתפקידו. השתתף ביסוד "חבל ימי לישראל" ונבחר למרכזו ולנשיאותו, ופעמים נסע בשליחותו לארה"ב. קנדה, אנגליה וצרפת. וב-1955 השתתף בועידה בינלאומית למען הימאים באנטוורפן.

ממלא את התפקידים דלהלן: חבר נשיאות "הסנה" ומנהלה בחיפה, חבר המועצה וההנהלה של החברה הישראלית לביטוח-משנה, חבר הועדה הממשלתית לביטוחים ממשלתיים, יו"ר ועד ענף אש של האיגוד הישראלי של חברות לביטוח, חבר נשיאות ארצית של חבל ימי לישראל ויושב-ראשו בחיפה, יו"ר המועדון הימי והכלכלי בחיפה, חבר הנהלה וגזבר-כבוד של ביה"ס לקציני-ים בעכו, סגן יו"ר בית המשפט העירוני בחיפה, יו"ר ועדות השומה של עירית חיפה, יו"ר הועדה הצבורית לבנין בית אמני חיפה, יו"ר קרן הסטיפנדיות של בי"ס לקציניים בעכו.

פרסם חוברות "מס-הכנסה וביטוח" ו"האשה והביטוח" ומאמרים על נושאים כלכליים וימיים ועניני ביטוח בעתונים יומיים, בשבועונים ובירחונים (ב"דבר" "הארץ", "הפועל הצעיר, ובירחון לקואופרציה).

בתו: יעל נחמה אשת המהנדס ברוך ונדרוב.

גרשון אבנר (הירש)

נולד ברלין (גרמניה), י"ב חשון תר"פ (5.11.1919). לאביו ארתור הירש ולאמו עליזה בת סאלי דויטש. בשנת 1933 עלה לארץ.

קבל חנוך בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, השתלם באוניברסיטאות: אקסטר ואוקספורד (באנגליה).

מוסמך למדעי הרוח (מקצועות: מדעי המדינה). חבר ההגנה בשנות 1936-48.

בשנות 1942-48 פקיד במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לא"י בירושלים.

בשנות 1948-52 מנהל המחלקה למערב אירופה במשרד החוץ בירושלים.

בשנת 1950 נשא לאשה את יעל בת אלברט פוגל. בשנות 1952-53 היה ממונה על צירויות ישראל בבודפסט וסופיה.

יועץ שגרירות ישראל בלונדון. בנו: מיכאל.

ד"ר בנימין (גרהארד) פינטוס

נולד י"ד ניסן תרס"ז (29.3.1907) בנורדהוזן שבגרמניה המערבית.

לאביו היינריך ולאמו שטפאניה לבית יעקובי. למד בגימנסיה המקומית ואח''כ למד את תורת המוסיקה לכל ענפיה באוניברסיטת פרייבורג, גמר בהצטיינות. והוסמך לד"ר לפילוסופיה (החיבור: על התפתחות ענין הקונצרטים בגרמניה) והוסיף להשתלם בוויקרסדורף ובבית-הספר הגבוה למוסיקה "פולקוואנג" בעיר אסן שעל הרור. כשהגיע לרמה גבוהה במוסיקה להלכה ולמעשה נכלא ב-1933 במחנה-ריכוז בשל מוצאו היהודי ורצונו לשרת בידיעותיו את גרמניה והוחזק שם שש שנים.

ב-1939 שוחרר ועלה לארץ ואחרי שביקר כשנה. בקונסרבטוריון בירושלים והתמצא בחיי הארץ השתקע בגבעת ברנר והקדיש את כשרו וידיעותיו לשרות המקום והקיבוץ המאוחד בכלל.

ב-1940 נשא לאשה את חוה (אוה) לבית קניג. יסד את המקהלה והתזמורת של גבעת ברנר וניצח עליהן, שקד לגלות כוחות צעירים ומוכשרים ועודדם ואימנם ולימדם והפעילם במוסיקה. יסד את מקהלת

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3061). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3061