Volume 8

Page 3062

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הקיבוץ המאוחד הקרויה על שמו, ריכז את הפעולה המוסיקלית בקיבוץ המאוחד, והיה פעיל בענף המוסיקה גם במרכז לתרבות של ההסתדרות, בפיתוח המקהלות בארץ יסד תזמורות ומקהלות בקיבוצים, וביחוד התמסר לעזרת ישובים צעירים וישובי-ספר.

בשיתוף עם ש. קפלן וארנסט הורביץ חיבר ספר "המקהלה" שפורסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד והמרכז לתרבות. כתב עיבודים לשירים לשנים ושלשה קולות. פרסם מאמרים ורשימות בעניני מוסיקה ב"בת-קול", בעלוים של הקיבוץ המאוחד, בעתוני חו"ל ובכתב-עת למוסיקה, וכן רשמים ממסעו בשליחות מוסיקלית לשוייץ ובצרפת.

נפטר בגבעת ברנר בא" ניסן תשט"ו (24.3.55).

צאצאיו: אסנת, עליזה, עודד, אילנה. לזכרו יסד הקיבוץ ביתן למוסיקה ליד בית-הספר לפי תכניתו שהגה בשנים האחרונות, ובו תסודר גם הספריה המקצועית, שהוא החל לאספה.

עמליה רכס

נולדה בכפר סלומיאגקה מחוז מושציסקה בתמוז תרס"ז (17 יוני 1907).

לאביה חיים אליהו רוק (סוחר ובעל בית חשוב בסונדובה וישניה, ירא שמים ובעל צדקה), ולאמה חיה שרה בת משה בוכהיים. קבלה חינוך בבית ספר בסוגדובה וישניה. גמרה קורס לאחיות בבית חולים רפפורט בלבוב.

נישאה לפישל רכס פקיד הסוכנות (בשנת 1928). עלתה לארץ בשנת 1932.

בארץ עברה על כל חבלי קליטה, עבדה בתחילה גם בגננות ובתור אחות בבית חולים עירוני "הדסה" ובבית חולים לחולי רוח בבני-ברק.

משנת 1954 אחות בקופת חולים של הסתדרות העובדים הלכלית.

בשנת 1948 יצאה לארצות הברית להשתלמות במקצוע ולימוד שיטות חדשות בטיפול בחולה. חזרה לארץ כעבור שנה ועסוקה עתה כאחות בקופת חולים.

היתה חברה פעילה ב"הגנה" מאז 1939, בעיקר כמתנדבת ב"מגן דוד אדום" בתל-אביב.

מצליחה בשיקומם של הרבה חולים ומוכי גורל, וגם לעבודה תרבותית - חברה פעילה בחוג הרמב"ם, תל-אביב. כתבה שירים ופזמונים בעברית, אידיש ופולנית. מנהלת מרפאת קופת חולים בתחנת רידינג.

צאצאיה: שרה (מורה. סיימה את הקונסרבטוריון למוזיקה) אשת המהנדס אליהו הולצר .

אהרן פרץ

נולד באינסטנבול (תורכיה) בשנת תרנ"ו (1896). לאביו מרדכי ולאמו וינטורה לבית סוביראדו . קבל חנוך תיכוני. בשנת 1927 נשא לאשה את ויקטוריה בת מאיר ואסתר אג'ימן. היה חבר פעיל ב"מכבי" באינסטנבול. חבר בני ברית ובנאים חפשים.

עסקן צבורי פעיל בעדה היהודית באיסטנבול. בשנת 1935 עלה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3062). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3062