Volume 8

Page 3071

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים דב גליק

נולד בירושלים, ד' אב תרמ"ה (1885).

לאביו אברהם גרשון , מביאליסטוק ולאמו חיה צפורה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת תורת "עץ-חיים" בירושלים.

נכנס לעסקי אביו במסחר היינות.

היה חבר פעיל באגודת "אחוה".

בשנת תרס"ג נשא לאשה את פייגה רחל בת שמואל שקולניק . (ראה כרך ג', עמוד 1163), שנפטרה כעבור שנתים, ואז נשא לאשה את אחותה גוטה ביילה שקולניק .

בשנת תרע"ב (1912) נסע לאמריקה והמשיך במסחר היינות בשיקאגו. בשנת תרצ"ד (1934) חזר לארץ.

בשיקאגו היה נשיא הסתדרות בני א"י וחבר ועד הקהלה בשיקאגו. וכן היה פעיל בכל עבודה צבורית.

בארץ נהיה שותף בביהח"ר "בהט" - לתעשית מרצפות בבת-ים.

יחד עם משה פדרמן ומיכאל מרכוס רכש ספינה בשם "ארנון" במטרה לפתח את המסחר בין א"י והארצות השכנות.

במלחמה העולמית השניה הוחרמה האניה ע"י הצי הבריטי ונטיעה ע"י האויב.

נפטר בשיקגו כ"ג תמוז תש"י (8.7.1950).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): נח, מהשניה : מרדכי מקס, אידה אשת אריה כהן, רות שוארץ.

מיכאל שאול קומיי

נולד בכ"ב בתשרי תרס"ט (17.10.1908) בקייפטאון שבדרום אפריקה.

לאביו אוריאל ולאמו חיה בת יהודה הוכברג למד משפטים באוניברסיטת קייפטאון והוסמך במדעים כלליים ולעורך-דין בדרגה גבוהה (מורשה להופיע בפני בית-הדין העליון).

נשא לאשה את ז'אן בת אהרן סולומון. מ-1931 עבד כעו"ד והיה פעיל בעניני הקהלה היהודית ובתנועה הציונית.

לרגל מלחמת העולם שירת בצבא הדרום-אפריקאי מ-1940 עד 1946 והגיע בו לדרגת מייג'ור.

ב-1946 עלה לארץ ושימש ליד הנהלת הסוכנות היהודית כנציג ההסתדרות הציונית הדרום-אפריקאית ובתפקידים מדיניים במחלקה המדינית של הסוכנות בארץ ובחו"ל.

עם קום המדינה המשיך את שרותו במשרד החוץ כמנהל המחלקה לעניני חברה העמים הבריטי, ובאפריל 1952 נתמנה לסגן המנהל הכללי של המשרד. ביולי 1953 נשלח כציר ישראל לקנדה וביולי 1954 הועלה לדרגת שגריר.

בעצרת האו"ם ב-1955 השתתף כחבר המשלחת הישראלית בועדה המדינית.

תמר דה-סולה פול

נולדה ב' אב תרנ"ד (4.8.1894) באינסטנבול בירת טורקיה (שמה באו הוריה מירושלים, כשהדיבור העברי שרר בביתם, כמסופר בפרוטרוט בערך של אביה).

לאביה הרב חיים הירשנזון (ראה כרך ד', עמוד 1706) ולאמה חוה (ראה כרך ד', עמוד 1619) בת הרב שמואל בנימין כהן-קרליץ. כשהוזמן אביה ב-1904 לרבנות באמריקה יצאה שמה עם הוריה. שם הוסיפו לתת לה חינוך עברי כפי שהתחילו, וחוץ מזה למדה בבתי-ספר עממיים בניו-ג'רסי ובהונטר-קולג' בניו-יורק, בו סיימה ב-1913 בקבלת תואר ב. א. וזכתה בפרס בינלאומי במבחן-התחרות של מסיימי כל הקולג'ים שבארה"ב ובקנדה. בשנות 1914-1913 לימדה אנגלית בליסיאון לאמארטין בפאריס ובו בזמן למדה שם ספרות צרפתית ויונית ולטינית בסורבון ובקולג' דה פראנס. ב-1917-1914 המשיכה ללמוד באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. באותו זמן היתה בשנות 1916-1915 חברה במועצת-פקולטה בהונטרקולג' מטעם ארגוני "מנורה" ושימשה יועצת לסטודנטים יהודים.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3071). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3071