Volume 8

Page 3103

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

- שיא ההצלחה למחזה ארצישראלי מקורי), "פעולת נחשון'" ו"עד אילת" (ממלחמת המולדת), מחזה-סיפור "קילומטר 56" מההוי של ראשית מלחמת המולדת, ועוד.

כתב על נושאים ספרותיים בשבועון "השומר הצעיר", "עתים", "על המשמר", "על החומה", "דבר", "הארץ", "מולד'', "מאזנים", וממשיך בעבודה ספרותית ועתונאית.

מאז שחרורו מהפלמ"ח שירת בארגון ה"הגנה" ואח"כ בצה"ל ויסד וערך את "במחנה", עתון חיילי ישראל.

החל משנת 1950 (שחרורו מצה"ל) עוסק בעבודה ספרותית ועתונאית בלבד.

ספריו הנוספים: "תחת השמש " (רומן) 1950. "במו ידיו " (פרקי אליק) 1952, זבה ב"פרס ברנר" תשי"ג, יצא בארבע מהדורות. "נשים מחכות בחוץ " (קובץ סיפורים). "מלך בשר ודם" (רומן היסטורי) 1954, יצא לאור בשבע מהדורות. הספר הנפוץ ביותר בספרות העברית החדשה. זכה בפרס ביאליק תשט"ו. "כבשת הרש" (סיפור אוריה החתי), 1956. "החוט המשולש" (סיפורים), 1956.

לילדים: 1:0 לטובתנו (1951).

מחזותיו: "הוא הלך בשדות " (תיאטרון קאמרי: פעם ראשונה - 1948, פעם שניה - הצלחה גדולה בפסטיבל הבינלאומי לאמנות הדראמה בפריס - ואחרכך בארץ, 1956), "בית הלל" ("הבימה" 1951-1950), "ליל סופה" ("הבימה" 1954), "סוף העולם" ("אהל" 1954. תורגם לאנגלית והוצג על במות ניו-יורק ולוס אנגלס), "מלחמת בני אור" (התיאטרון הקאמרי, 1956, יצא לאור בספר וזכה בפרס ביאליק תשט"ו). כל ספריו יוצאים לאור על-ידי הוצאת "ספרית פועלים".

בנותיו :ענולה (נולדה 1949), יעל (נולדה 1954).

אברהם קליר

נולד ברדאוץ, בוקובינה (רומניה), י"ג תמוז תרס"ג (8.7.1903).

לאביו ישראל ולאמו טויבה (יונה) בת מנדל יצחק רוזנשטריך. קבל חנוך בגימנסיה קלסית (הומניסטית) ברדאוץ עיר הולדתו, באוניברסיטה בטולוז (צרפת) וקיבל תואר - מהנדס חימאי.

נשא לאשה את נעומה בת שמעון הלברכט. היה מנהל מפעלי צביעה בצרנוביץ, בוקובינה (רומניה).

בשנת 1934 עלה לארץ (ביקור ראשון בשנת 1932), בשנת בקורו בארץ 1932 יסד יחד עם מר סם זקס (ראה כרך א', עמוד 202). את בית החרשת מצבעה "ארגמן" ברמת-גן.

חבר המפלגה הפרוגרסיבית בישראל.

חבר מועצת עירית רמת גן (1952-53) מטעם המפלגה הפרוגרסיבית.

חבר הועד של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים.

חבר נשיאות התאחדות בעלי התעשיה בישראל.

היה מנהל מחלקת הטקסטיל, התעשיה הקלה (1953). חבר הועד הצבורי למען "שורת המתנדבים''. היה חבר במנהלת חברת האשלג (1955).

מנהל ומיסד בית החרשת "ארגמן", מפעלים לצביעת טקסטיל בע"מ, בני-ברק.

בניו: צבי ז"ל (נפל בשורות הפלמית בקרב אשדוד 3.6.1948), שמעון (סגן משנה בצ.ה.ל.).

מנחם ברוך וולפרט (המכונה: מנדל וועקסנער)

נולד בוועקסנע ע"י קובנה, בשנת ת"ר (1840). לאביו ר' נתן. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות, והיה ידוע כתלמיד חכם גדול.

נשא לאשה את איידל לבית יעקובזון (נפטרה בירושלים בשנת תרע"ו-1916).

בשנת תר''ל (1870) עלה לארץ.

אחד מארבעת חברת אגודת "שבת אחים" מירושלים שהתישבו ב"יהודיה" (פתח תקוה) על החלקה שקנה (1880) סידני מ. סמואל מלונדון (ראה ספר היובל של פתח-תקוה, עמוד קנ"ג).

בשנת תרמ"ז (1887) נסע ביחד עם ר' שלמה זלמן פרוש , ר' אליעזר חפץ-סלנטר ור' ישעיהו הריסון מנקר (אחיו של ר' מיכל הריסון-מנקר) בשליחות הועד הכללי לאפריקה.

ממיסדי ועסקני "דגל תורה" בירושלים. מטרת החברה היתה לייסד ישיבה של אברכים נשואים שילמדו אצל הרב נפתלי הרץ מביאליסטוק, שעלה לא"י להתגורר בירושלים, בשכונת מאה שערים. הישיבה סודרה סמוך לדירתו.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3103). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3103