Volume 8

Page 3172

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעת הפילוג במפלגה ב-1943 יצא הוא עם חבריו לדעה מהמפלגה הקומוניסטית המשותפת לערבים וליהודים, ש"בינלאומיותה" התבטאה בהתנגדות ובאיבה ללאומיות העברית, והתארגנו במפלגה הקומוניסטית העברית, שבשאלות כלכליות דגלה בתורה הקומוניסטית ומבחינה מדינית הזדהתה עם השאיפות והתביעות הלאומיות של יתר היהודים בארץ. היה המזכיר וחבר המרכז של המפלגה החדשה וערך את שבועונה "אחדות".

ב-1946 נשא לאשה את מרים בת יוסף קורנשטיין. בשנים 1948-1947 יצא פעמים בשליחות המפלגה הקומוניסטית העברית לארצות אירופה המזרחית והמערבית, כדי להסביר לחברים שם את עמדתה החיובית של מפלגתו לגבי הציונות, העליה והמדינה, ועזר במידה ניכרת לרכישת אהדה והבנה לישראל במקומות ובחוגים שנשלח אליהם.

נבחר לכנסת הראשונה מטעם הרשימה הקומוניסטית, וכשהצטרפו הקומוניסטים העברים למפ"ם (ספטמבר 1949) עבר לסיעת מפ''ם בכנסת, והיה חבר בועדת הכלכלה ובועדת השרותים הצבוריים של הכנסת.

משהצטרפה מפ"ם לממשלה אחרי הבחירות לכנסת השלישית נתמנה לסגן המנהל הכללי במשרד הפיתוח.

אליעזר ליואי

נולד ביפו, י"ד ניסן תרס"ד (30.3.1904).

לאביו המורה והמחנך אברהם ליואי (ראה ערכו בכרך זה) ולאמו רבקה בת יהודה הורביץ מירושלים.

קבל חנוך מסורתי בביה''ס תחכמוני ביפו ובביה"ס התיכוני למסחר בתל-אביב.

בשנות 1922-23, היה מנהל טחנת הקיטור של יחזקאל דנין בפלוג'ה ע''י עזה.

היה מנהל הענינים של א. מ. הויזדורף (סוכנות פחמים) בתל-אביב.

עבד כגזבר ראשי בבנק אפ"ק (היום - הבנק הלאומי לישראל בע''מ).

היה המזכיר הראשון של החברה למחסני קרור מטעם ה"ה יפה-פוליקנסקי בתל-אביב.

ממיסדי גדוד מגיני השפה העברית. נשא לאשה את שרה בת צבי ברונשטיין. השתלם במוסד הלונדוני לרואי חשבונות מוסמכים והמשיך בבלגיה. קבל תואר של רואה חשבון מוסמך.

משנת 1934 בשותפות עם אברהם פלמן ומנהל הפירמה "פלמן, ליואי ושות', רואי חשבון מוסמכים".

חיבר ספר "תורת הנהלת חשבונות" (1933).

היה חבר מועצת בת-ים.

חבר הרוטרי ביפו-תל-אביב.

חבר מועצת רואי חשבון בישראל מיום הוסדה (1949). נשיא לשכת רואי חשבון בישראל.

צאצאיו: ירון, רם, אוריה.

אהרן אוסטרובסקי

נולד בבוגיסלב, פלך קיוב (רוסיה) בשנת תרמ"ח (7.1.1888).

לאביו יוסף יהודה ולאמו דבורה בת ירחמיאל דבוירין. קבל חנוך באוניברסיטאות : סורבונה בפריז וניויורק.

בשנת תרע"ב (1912) נשא לאשה את יהודית בת חיים גריברג ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1947 את צפורה בת יעקב ברייטרמן. בשנת תרס"ד (1904) עלה לארץ.

פקיד ממשלת המנדט, מתישב כפר-יהושע.

בשנת 1905 שומר בזכרון יעקב.

בשנת 1906 היה מהמתישבים הראשונים בכפר סבא.

בשנת 1907 שמירה בפתח-תקוה.

בשנות 1909-1912 שמירה בכפר סבא.

היה בין המתנגדים לנטיעת המשתלה בבן-שמן ע"י ערבים.

בשנת 1912 נסע לצרפת ועמד בבחינות וכתיבת דיסרטציה בפילוסופיה באוניברסיטת סורבונה בפריז (1914). נסע לניו-יורק במטרה להמשיך בלמודיו. לרגלי פרוץ המלחמה נאלץ להשאר שם ולמד אנגלית באוניברסיטת ניו-יורק.

בשנת 1917 היה מראשוני המתנדבים לגדודים העברים

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3172). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3172