Volume 9

Page 3263

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1919 עלה לארץ וניהל את החברה "אכספרס ארץישראלי בע"מ" (כעת "פלתורס") ביפו.

ב-1920 יזם את הוצאת ספר המדריך לתיירים בארץ מאת ישעיהו פרס. מ-1922 היה מנהל ראשי של החברה וסוכן ראשי של חברת הביטוח "אדריאטיקה" לארץ-ישראל ועבר הירדן ואחר-כך לכל המזרח הקרוב.

בעת מהומות 1929 שימש שוטר מתנדב, מורשה לשאת נשק, והשתתף בהצלת היהודים מחברון אחרי הטבח.

ב-1934 הצטרף למכבי תל-אביב והיה עד 1939 חבר הועד מטעם מחלקת הקשישים. השתתף בכל המכביות שנערכו מ-1934 ואילך, וכן היה פעיל בהגנה. היה חבר ועד התאחדות בעלי בתים וחבר הועדה הכלכלית של הציונים הכלליים.

בשנים האחרונות פעיל בתור יועץ כלכלי ומנהל חברות בענפי ביטוח, פיננסים ורכוש מקרקעין.

בתו: שרה אשת צבי אורן.

בן-ציון (בנו) שטרנברג

נולד בל"ג בעומר תרנ"ד (26.5.1894) בקאדובשטי שבבוקובינה (אז אוסטריה וכעת רומניה).

לאביו אברהם ולאמו אסתר בת מיכאל לאקסר. למד בחדר ואח"כ ש"ס ופוסקים אצל ר' לייבלה דיין בזאלשצ'יק שבמזרח גליציה. היה פעיל בציונות מנעוריו. גמר גימנסיה בצ'רנוביץ. למד משפטים ומדעי המדינה באוניברסיטאות צ'רנוביץ (שם היה חבר באגודה האקדמית הציונית "חברוניה"), וינה וקלוז' והוסמך לעורךדין. במלחמת-העולם הראשונה גויס לצבא האוסטרי, גמר בית-ספר לקצינים, הצטיין בקרבות, נפצע ארבע פעמים וקיבל חמשה אותות הצטיינות.

ב-1920 נשא לאשה את סטלה בת יוסף מנדלבוים. עסק במקצוע עו"ד בצ'רנוביץ והיה פעיל בתנועה הציונית שם, ממיסדי התנועה הרביזיוניסטית בבוקובינה, עמד בראשה בבוקובינה ואח"כ ברומניה כולה. עסק בסידור עלית מעפילים. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים ה-14 (1925) ה-18 (1933) וה-22 (1946), ונבחר ב-1933 לועד הפועל הציוני. פרסם מאמרים בעתון הצה"ר בבוקובינה ("די יידישה ולט") ובעתונים מקומיים בצ'רנוביץ.

כחבר הועד הפועל הציוני ביקר בארץ בשנת 1935, וב-1940 עלה לארץ להשתקע. המשיך בפעילותו הציונית כיו''ר הועד העליון של התנועה הרביזיוניסטית, חבר הנהלת התנועה, מיסד ומנהל "מפעל שיבת ציון", חבר הנהלת "קרן תל-חי". היה מאסירי לטרון ואח"כ מהחותמים על מגילת העצמאות ביום תקומת המדינה.

עבד בשרות ממשלת ישראל כמנהל מחלקת המסחר במשרד המסחר והתעשיה, מארגן וסגן מנהל מרכז ההשקעות עד 1952, וכעת מנהל איגוד משקיעי הון חוץ בישראל, חבר הסתדרות הציונים הכלליים, אח במסדר הבנאים החפשים ובמסדר בני ברית.

בנו: אפרים (אלפרד - פקיד).

זימל רזניק

נולד בתשרי תרנ"ח (27.9.1897) בקליצ'ב (רוסיה). לאביו יעקב דוד (שו"ב) ולאמו פייגה לאה בת דב בר אייזנשטאט. למד תורה מפי אביו ואח"כ בקיבוץ חב"ד בבוברויסק. בנעוריו הצטרף לתנועה הציונית והשתתף ביסוד "צעירי ציון" בבוברויסק.

ב-1912 יצא לארצות הברית ותוך עמלו בעבודה ובעסקים המשיך בפעילות ציונית והשתתף ביסוד "אחיעבר" ו"יובל".

ב-1916 נשא לאשה את מרים בת יקותיאל שטרן. במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי האמריקאי ("גדוד 39 של קלעי המלך") ובא ארצה עם המגורשים ממנה, העומדים כעת בראש מדינת ישראל, להלחם למען שחרורה בשביל עם ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3263). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3263