Volume 9

Page 3266

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קנים מכל הסוגים ומקום פגישה לפעולות צבוריות וחברותיות.

צאצאיה: שמואל (מפקח בבנק א"י לדיסקונט בע''מ), דוד (היה מפקד ובין מבצעי כבוש יפו. מחבר הספר "גשר אכזב" - גבורי המחתרת), בלה (שלשתם היו פעילים בהארגון הצבאי הלאומי).

חייקיל אריה (ליב) פלמן

נולד בעיר אבגוסטוס (רוסיה) בשנת תרל"ד (1874). לאביו יחיאל ולאמו רחל לאה. קבל חנוך מסורתי.

עסק בתעשית כובענות.

עלה לארץ בשנת תרנ''א (1891).

נשא לאשה את אסתר בת אברהם יצחק לוי , מירושלים. (נולדה בפורים תרמ"ג-1883. נפטרה בת"א, בחשון תשי"ד-11.10.1953).

שנתים עסק במקצועו בפתח-תקוה, עבר ליפו ופתח בית מלאכה ומסחר בתעשית כובענות ברחוב בוסטרוס.

מהראשונים שבנה את ביתו בשכונת "אחוזת בית" (תל-אביב) ברחוב יהודה הלוי (בשנת 1908) ונמנה בין מיסדי העיר.

עסק בצרכי צבור באמונה.

היה הראשון בארץ שהקים תעשיה לכובענות וחינך פועלים רבים במקצוע זה.

ממיסדי בית הכנסת הראשון בת"א.

נפטר בתל-אביב, ד' טבת תרע"ד (2.1.1914). צאצאיו: יעקב פלמ ן (אפריקה הדרומית), ברוך פלמן (קולומביה), דוד פלמן (בקולומביה), משה בצלאל פלמן ז"ל (קבוצת נען), רחל אשת נחום נוסנובסקי (מהנדס, והיא מורה בגבעתים), שרה אשת יעקב וייץ (ת''א), יהושע פלמון (יועץ לעניני הערבים לממשלה).

ד"ר משה ניימן

נולד בשנת תרמ"ה (1885) בירושלים. לאביו חיים זליג ולאמו אסתר. למד בתלמוד תורה ובישיבה.

נשא לאשה את דבורה בת שלמה מריין. עבד כמה שנים בתור עוזר לרוקח במושבות יהודה. אח"כ למד בקולג' האמריקאי בבירות והוסמך לד''ר לרפואה ב-1912. חזר ירושלימה ונתמנה מטעם הרב ד"ר הורביץ , נציג כולל הו"ד (הולנד וגרמניה) לרופא קבוע מטעם הפקידות של הכולל, להגיש עזרה רפואית לעניים על חשבונה.

במלחמת-העולם הראשונה גויס לרופא בצבא הטורקי, ושירת בעפולה שם פנתה אליו שרה אהרונסון (ראה כרך ה', עמוד 2340) בדרישה לעזור במסירת ידיעות למחתרת "נילי" למען שחרור המולדת. כשאמר לה "הלא אני מחייב את ראשי במעשה כזה" (ריגול), השיבה לו: "כן... אבל כלום סבור אתה שראשי איני רכוב על כתפי, ממש כמו ראשך ? וכלום אתה, הגבר, לא תוכל לסכנו, אם אני יכולה לעשות זאת ?" ואכן נענה לה ועזר בתחום יכלתו, וכשנתגלה הקשר ונאסרו חברי "נילי", נאסר גם הוא והובא לכלא דמשק, ובהיות חומר האישום מועט נגדו, דן אותו בית-הדין הצבאי לתקופתמאסר קצרה ביחס.

אחרי המלחמה חזר לעבודתו הרפואית בירושלים ועסק בה כל השנים. כחובב מוסיקה התמחה בשנים האחרונות בהפקת יצירות מוסיקליות שלמות בפריטה על משור. הכין בכתב-יד את ספר זכרונותיו: "מפתח תקוה לעמק עכור".

צאצאיו: חיים, יצחק, יונה, אליהו, צפורה, שולמית.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3266). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3266