Volume 9

Page 3279

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תשי"ב (1952) נשא לאשה את ד"ר אסתר (רופאת שינים) בת ר' זלמן יוסף גלבפיש (שו''ב). היה חבר הנהלת האגודה "ידע-עם" ואח"כ חבר ההנהלה באגודת שוחרי ייווא בישראל. פרסם מאמרים ב"דבר", "עתים", "הפועל הצעיר", "רשומות" (מאסף לדברי זכרונות לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל, סדרה חדשה), ייווא בלעטער, "די צוקונפט", "לעצטע נייעס" ותרגם מאידית מאות סיפורים של הסופר יואל מאסטבוים , שנדפסו ב"דבר" ובשנתוני "דבר". חיבר את הספר "מגילת פרעות שדליץ בשנת 1906" (תל-אביב, תש"ז), תרגם את ספרו של יואל מאסטבוים "בסערת השנים" (הוצאת "יבנה", תל-אביב, 1951), השתתף בעריכת ספר "יזכור" לקהלת שדליץ, חיבר באידית את המונוגרפיה "תולדות היהודים בשדליץ" (294 עמודים, 'בואינוס איירס, תשט"ז), אתו בכתובים מחקרים בתחום תולדות ישראל בפולין.

בנו: יוסף.

חיים קריגר

נולד בשנת תרס"ב (4.11.1902) בלינקואה שבליטא. לאביו משה (ממשפחת פרופ' י. וולקני וד''ר משה קריגר) ולאמו פסיה זלדה בת צבי בוזנסקי. למד בחדר מתוקן, ובהיות המשפחה במלחמת העולם הראשונה בין יהודי אזורי הספר שגורשו לרוסיה הפנימית למד בגימנסיה רוסית ממלכתית בקויבישב. אחרי המלחמה למד באוניברסיטת ליאז' שבבלגיה, שם היה חבר הועד הכללי של הסטודנטים וחבר ועד אגודת הסטודנטים הציונים, והוסמך למדעי המסחר הכללי והקולוניאלי.

בקיץ 1925 עלה לארץ והתמסר לפעילות כלכלית ישובית כבעל מניות ומנהל כללי בחברות "פלתורס" ו"פלטרנספורט".

ב-1926 נשא לאשה את רחל בת ראובן גוינט. במשך השנים הרחיב את פעילותו הכלכלית והנו בעל פרדס, מנהל חברת "קוסמוסורס" בע"מ, מנהל חברת הביטוח הישראלית "ירדנה" וחברות בריטיות ועבר-ימיות לביטוח.

ב-1938 השתתף ביסוד המועדון המסחרי והתעשיתי בתל-אביב והנו חבר הועד שלו, ובן חבר הועד המרכזי של מועדון בעלי מכוניות ואיגוד הסירות בישראל, חבר הועד של תא הפרדסנים בתל-אביב ואח בלשכת "חירם" של הבנאים החפשים.

במלחמת העצמאות התגייס בגדוד לתחבורה.

בנותיו: אביבית אשת הרי קלמן, אילנה אשת ויקטור מר.

שלום כהן

נולד באורלה (פולין) בשנת תרע"ז (24.6.1917). לאביו ברוך צבי (מורה ומחנך עברי בבתי-ספר תרבות בחו"ל ובבתי ספר של המזרחי בארץ. בנו של סופר סתם ידוע מבריסק דליטא, ר' יהודה ליב כהן ) ולאמו שרה לבית ביימרג'. בוגר גמנסיה עברית בביאליסטוק.

היה פעיל בבית"ר, מפקד פלוגות הכשרה של בית"ר, מבקר בסניפי בית"ר בגליל ביאליסטוק.

בשנת 1938 עלה לארץ בעליה בלתי ליגלית "אף-עלפי" של בית"ר.

בשנת 1944 נשא לאשה את צפורה בת ראובן ציפרמן. היה פעיל באצ"ל.

פרסם מאמרים ב"המשקיף" ו"חרות" בבעיות עבודה ומשק.

חבר הועד הפועל של הסתדרות העובדים הלאומית, חבר מרכז לשכות העבודה הכלליות לפועלים, חבר המועצה של המוסד לביטוח לאומי.

מזכיר הועד הפועל של הסתדרות העובדים הלאומית בישראל.

בנותיו: דיצה, עופרה, אורות.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3279). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3279