Volume 9

Page 3280

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אליעזר שפירא

נולד כ"ב ניסן תר"ס (1900). בבריסק-דליטא שבפולין. לאביו ישעיה (ממשפחת פרופ' צבי-הרמן שפירא מיסד הקהק"ל והגאון מקובנה ועוד רבנים מפורסמים) ולאמו חוה בת צבי-הירש גבורין. למד בחדר ובבית-ספר ובעודו נער הצטרף לתנועתנוער ציונית-חלוצית, ואחרי מלחמת-העולם הראשונה היה פעיל בארגון החלוץ.

ב-1920 עלה לארץ. עבד בסלילת כביש טבריה-צמח, בבנין המחנה הצבאי סרפנד ובסלילת מסילת הברזל לתוך המחנה. יצא להתישבות בחולדה, בשרונה שבגליל התחתון, ברמת דוד ובסוף נתקבל לעבודה בחברת החשמל.

ב-1927 נשא לאשה את חיה בת חיים יוסף שליגורסקי . לרגל עבודתו בחברת החשמל מילא תפקידים צבוריים כחבר מזכירות מועצת פועלי תל-אביב, חבר בית הדין של ההסתדרות, חבר ועד הארגון והנהלת קופת התגמולין של עובדי חברת החשמל וחבר ההגנה במחוז תל-אביב.

עם השינויים במבנה המינהל של חברת החשמל נתמנה לחבר הנהלתה באגף הביצוע, והנו גם חבר הועד הפועל של ההסתדרות, חבר המועצה והועד והמזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל, חבר מועצת אגודת פועלי המתכת, חבר מועצת המחוז של מפא"י לתלאביב וחבר בית-הדין של ההסתדרות.

השתתף כציר ברשימת מפא"י בקונגרס הציוני הכ''ב בבזל (1948).

צאצאיו: עמליה, יעלה אשת יאיר ברקר, יוסף (קצין בצה"ל).

ד"ר חנן (הנס) קאופמן

נולד בפרנקפורט-מיין (גרמניה), ו' ניסן תרס"ט (28.3.1909).

לאביו אברהם (אדולף) ולאמו סלמה בת אריה אב רהם אפשטיין. קבל חנוך תיכוני עד 1927. אוניברסיטאות: בפרנקפורט, ברלין וג'נבה.

בשנת 1931 הוסמך - ד"ר למשפטים.

בחו"ל עסק במקצועו.

היה יו"ר של ברית הצה"ר בפרנקפורט-מיין (1930-32).

בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנת 1946 נשא לאשה את אילזה בת בנימין אוסקרן. היה שותף ומיסד בית החרשת למים מינירליים "קרנה" בחיפה (1934).

היה פעיל במחתרת אצ"ל.

כיום בעל משרד לביטוח "בטוחים".

חבר ועד התאחדות סוכני ביטוח בישראל. חבר מועצת תנועת חרות.

חבר מועצת עירית רמת-גן.

משה אפשטיין-וילנסקי

נולד בשנת תר"כ (1860) בגורודוק שבפלך וילנה, אז ברוסיה.

לאביו יוסף (סוחר עצים עשיר) ולאמו רוזה לבית וילנסקי, ונקרא בשמות-המשפחה שלשני הוריו.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3280). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3280