Volume 9

Page 3283

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בבאקו יסד את "צעירי ציון" ועמד זמן רב בראשד. עד לעלייתו לארץ עסק בצרכי צבור, קודם בפולניה ואח"כ ברוסיה. היה מורשה מטעם קהק"ל וקרן היסוד שלא על מנת לקבל פרס.

כתב בשפה הרוסית מאמרים ציוניים בעתונות בקאוקז.

בשנת 1921 עבר לקושתא (תורכיה) ועסק שם בעסקי הנפט של חותנו. לאחר מהפכת אטא-טורק בתורכיה חזר לגרודנו והיה בין הפעילים בחיים הצבוריים של הקהלה היהודית וההסתדרות הציונית בגרודנו.

בשנת 1932 עלה עם משפחתו לארץ והשתקעו בחדרה.

ניהל במושבה את כרדסי וכרמי המשפחה, שנוטעו עוד בשנת 1909.

בחדרה הוא פעיל בעניני החקלאות, ניהל את חברת ההשקעה של פרדס "עטה" כיום הוא מנהל סניף קופת חולים עממית ונשיא לשכת "השרון" של בני-ברית בחדרה.

צאצאיו: אשר (מהנדס. סגן אלוף בצה''ל), שושנה אשת האגרונום ד"ר בלפור חפר (בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים ומורה בבית ספר תיכון בחדרה).

טובה סנהדראי (דיאמאנד)

נולדה בי"א תשרי תרס"ז (אוקטובר 1906) בטארנופול שבמזרח גליציה.

לאביה שלמה דיאמאנד ולאמה אסתר לבית גליקמן. למדה בבית-ספר עממי בפולנית ובבית-ספר תיכון עברי בטארנופול וגמרה בהצטיינות וקיבלה פרסים על מאמריה בעתונים עבריים שם. אח"כ היתה מורה לעברית. הצטרפה לתנועה החלוצית הדתית "תורה ועבודה" והגיעה לתפקיד הנהגה בה במזרח גליציה. ניהלה קבוצות הכשרה ופלוגות עליה. נבחרה לועידות המזרחי והפועל המזרחי בפולין. פעלה והשתתפה ביסוד תנועת "בנות מזרחי" ו"החלוץ המזרחי" ונבחרה לועד המרכזי של המזרחי בפולין.

ב-1934 עלתה לארץ והמשיכה את עבודתה בשרות התנועה כמזכירה כללית בארגון הפועלות של הפועל המזרחי.

בתרצ"ו (1936) נישאה לר' ישראל סנהדראי (ראה כרך ו', עמוד 2536).

בתרצ"ה פעילה ביסוד הארגון הארצי לפועלות של הפועל המזרחי, נבחרה ליו"ר בו, ובמשך השנים עסקה בתפקידה זה בהקמת מוסדות ילדים, כפר ילדים בפרדסחנה, בתי חלוצות, גני ילדים, בתי-ספר מקצועיים ועוד במקומות רבים בארץ. היתה צירה בקונגרסים הציוניים כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד ונבחרה לועד הפועל הציוני, לועד הפועל של הפועל המזרחי בישראל, לחברת המזכירות של מועצת ארגוני הנשים בישראל, לקונגרס הבינלאומי לנשים יהודיות.

בזמן מלחמת השחרור ארגנה חברות ל"ועד למען החייל" במקומות והשתתפה ביזמה ובניהול בכל הפעולות חישוביות לשעת חירום.

ב-1948 פעלה בארה''ב ובקנדה בשליחות למען המגבית ופעלה שם למען ה"הגנה" וביסוד תנועת נשים דתיות במסגרת הפועל המזרחי.

נבחרה להנהלת "הבונה", קבוצה קבלנית לבנין של הפועל המזרחי בישראל.

מפרסמת ב"הצופה" מאמרים על בעיות האשה העובדת הדתית, עורכת קבצים "דפי פעולה", בטאון ארגון הפועלות של הפועל המזרחי. הוציאה ספר על רחל ברקמן ז"ל (תרצ"ז), בהוצאת "ספרית תורה ועבודה", ועוד.

בנה : אורי,

יצחק אפלבוים

נולד בלובלין (פולין) בשנת תרע"ה (6.12.1914). לאביו שאול (ממשפחה חסידית סטריקוב אלכסנדר) ולאמו חיה בת אברהם סמברג. קבל חנוך מסורתי וכללי (תיכוני).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3283). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3283