Volume 9

Page 3285

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כמזכיר, מ-1951 כסגן מנהל המחלקה, ובאחרונה נתמנה למנהל המחלקה בפועל למען חיזוק התעשיה על-ידי הסדרת יחסי העבודה בה (טפול, הדרכה ויעוץ משפטי) בשטח של יחסי העבודה בתעשיה.

בפרס-לימודים שקיבל מטעם האו"ם (משרד העבודה הבינלאומי) ביקר ב-1952 בארצות סקנדינביה וחקר את יחסי העבודה בהן ואת התחיקה בענינים אלה. השתתף במשלחת ישראל בועידות ארגון העבודה הבינלאומי בשנים 1955-6-7.

פרסם בעתונים מאמרים בעניני יחסי עבודה וחוקי עבודה.

אח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב".

משה גובזמן

נולד בחרקוב (רוסיה), י' תמוז תר"ע (17.7.1910). לאביו זלמן ולאמו פרידה (פניה) לבית מנוחין. קבל חנוך מסורתי וכללי בגמנסיה העברית "תרבות".

בשנת 1924 עלה לארץ והמשיך את למודיו. למד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. נשא לאשה בת בת-שבע בת ישעיהו ברוידא , מירושלים.

בשנת 1929 הצטרף לארגון ההגנה.

בל השנים פעיל ומדריך בהגנה. בשנת 1946 נשלח מטעם ההגנה לחו"ל לארגן את הבריחה מאירופה. היה סגן מפקד הבריחה (עליה ב').

בימי מלחמת השחרור שירת בחיל הים. היה משוטט ומורה דרך. ידע והכיר את כל פינות הארץ.

בשנת 1949 יסד את החברה "עמיתור בע''מ", תיירות ונסיעות.הרבה לנסוע לחו"ל והצליח לקשור קשרים חשובים עבור התיירות לישראל.

היה חבר ועד הלשון, חבר ועד לחקירת החברה העברית לחקר א"י ועתיקותיה.

אח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב. איש רעים היה ונעים שיחה.

בשנת 1950 ניהל את ביה"ס למורה-דרך של משרד התירות.

כתב מאמרים רבים אודות ידיעות הארץ.

נפטר בתל-אביב, ב' אדר תשט"ז (14.2.1956).

בנותיו: שלומית, ארנה.

יעקב ליב אידלשטיין

נולד בשנת תרל"ז (1877) ברומניה. לאביו זאב ולאמו הניה. בגיל חמש עלה לארץ עם הוריו, ממיסדי זכרון יעקב. למד בבית-הספר המקומי ועבד במשק החקלאי של הוריו, ואח"כ נתקבל לעבודה קבועה בתעשית היינות ביקב זכרון יעקב והתמיד בעבודתו כששים שנה רצופות.

ב-1899 נשא לאשה את חיה רבקה בת יוסף לייטנר (נפטרה בזכרון יעקב, כ"ד אלול תש"ט).

היה אדם ישר ומצניע לכת וחביב על הבריות. נתן מזמנו גם לשרות הצבור בכל הענינים המקומיים וכמה שנים היה חבר ועד המושבה.

נפטר בזכרון יעקב, ה' אדר א' תשי"ז (6.2.1957).

צאצאיו: אפרים (מהנדס בפריז), רחל אשת יהודה שפק (בחדרה. ראה כרך ששי, עמוד 2556), טובה אשת שלום ברונשטיין (זכרון יעקב). פרידה אשת שאול גלאנץ (תל-אביב), רוחמה אשת מרדכי זינגר (תל-אביב), גאולה אשת אריה סמסונוב (חיפה). יוסף (חיפה).

יששכר רם

נולד בי"ד טבת תרס"א (5.1.1901) בחדרה. לאביו נחמן (מראשוני המיסדים את המושבה כרך א', עמוד 114) ולאמו חיה לאה בת ברוך שמואלזון (גם הוא מראשוני המיסדים - כרך שני עמוד 933).

גמר את בית הספר המקומי. עבד במשק הוריו והיה פעיל במכבי המקומי ובהגנת המושבה, מטובי הלוחמים בתגרות הרבות עם ערביי הסביבה כשניסו לגזול קרקעות ולהעלות עדרים על השדות, וביחוד בהתנפלות הגדולה על חדרה ב-1921.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3285). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3285