Volume 9

Page 3295

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1936 נשא לאשה את בת-ציון בת אברהם משאט. ב-1938 חבר ועד הפועל של הסתדרות עובדים לאומית. ב-1940 מנהל עתון "המשקיף" (כ-6 חדשים).

חבר מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים בישראל.

יו"ר ועדת השקום של הסתדרות עובדים לאומיים, יו"ר מועצת חרות סניף תל-אביב.

חבר מועצת עירית תל-אביב.

דוד מלמדוביץ

נולד בילסק-פודלסקי (פולין) בשנת תרע"ג (1913).

לאביו אפרים ולאמו שרה בת זאב אפלבוים. קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה מפקד מחוז של בית"ר ופעיל במפלגת הצה"ר בפולניה, בשנת 1935 עלה לארץ.

בשנת 1937 נשא לאשה את בלומה בת מאיר בסס. היה חבר ומפקד באצ"ל. בשנת 1944 נעצר בלטרון הוגלה לאריטריה וסודן, שוחרר אחרי שנה, ונעצר שנית אחרי פיצוץ בנין המלך דוד בירושלים. נעצר שלישית 5.8.47 יחד עם מנהיגי הצה"ר וראשי העיריות.

בשנת 1955 היה סגן ראש עירית רמת-גן.

חבר מועצת עירית רמת-גן, חבר הועד הפועל של הסתדרות עובדים לאומיים. יו"ר תנועת החרות ברמת-גן.

היה ציר בקונגרסים: הכ"ג בירושלים (1951) והכ"ד בירושלים (1956). המזכיר הכללי של קופת חולים לעובדים לאומיים בישראל.

צאצאיו: מאיר, שרה.

יעקב פרץ פריימן

נולד בוורשא (פולין), ה' שבט תרי"א (1851). לאביו יוסף צבי ולאמו צירל בת יוסף הירש. קבל חינוך מסורתי וגמר בהצלחה את הגמנסיה הרוסית בוורשה, וכן בית ספר גבוה למסחר.

עבד כמנהל חשבונות בבית חרשת לצוקר ואח''כ נהיה סוחר לעצמו.

נשא לאשה את שפרה בת שלמה כהן. בשנת תרמ"ב (1882) עלה לארץ יחד עם אחיו אהרן מרדכי .

חבר "ועד חלוצי יסוד המעלה", ואחד מעשרת הראשונים שעלו על אדמת "עין-הקורא" (עין קרע) ויסדו עליה את המושבה ראשון-לציון.

כעבור חדש וחצי יצא לחו"ל, לחסל שם את עסקיו וחזר לארץ, ועמו אשתו ושלשת ילדיו. וכן אשת אחיו הנ''ל וששת ילדיה.

קשה היה לו ולמשפחתו להתאקלם בארץ. כעבור שנה עזב את הארץ עם משפחתו - לוורשה.

בשנת תרנ''א (1891) חזר עם המשפחה ויתישב ביפו. ניהל את המחסן לצרכי רפואות של אפשטיין.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3295). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3295