Volume 9

Page 3347

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מזכיר ארצי של ארגון השומרים העבריים בארץ (45- 1942).

עסק בהוראה בבתי ספר בירושלים ובנתניה.

היה יועץ לעניני חנוך הנוער (פ. ס. י.) ליד הפדרציה הציונית בבריטניה.

מיסד ויו"ר "ישראל הצעירה" - הנוער הציוני הכללי (1954-55).

היה פעיל באצ"ל ירושלים, מפקד תאי הנוער הלומד הארצי ליד הארגון הצבאי (1940-43).

בשירות אצ"ל בפריז (1947).

בשנת 1954 נשא לאשה את אסתר בת אשר בנימיני. כתב רשימות ומאמרים בעתונות יומית ובבטאונים בבעיות פוליטיות וביחוד בעניני חנוך הנוער.

ערך וכתב את הספר "חזון ציון" - תולדות עליות תלמידי הגר"י לא"י לפני 145 שנה ואילך, רעיונותיהם המשיחיים ופעולותיהם בבנין ערי הארץ (הוצא בהוצאת הועד לתולדות הישוב הישן, תש"ז).

חבר בלשכת בני-ברית.

חבר מרכז מפלגת הציונים הכלליים.

בעל משרד ליחסי ציבור ופירסום.

עורך "הפרדסן" - בטאון חדש (מצויר) של "ארגון הפרדסנים בישראל" (בראשו - סם דובינר) ,

הרב ישראל פורת

נולד בירושלים ער"ה תמוז תרמ"ו (1886).

לאביו ר' אריה ליב ולאמו שרה האניע בת רבי צבי-הירש הכהן וחיה שרשבסקי .

אביו ר' אריה ליב נולד בירושלים לפני תשעים ושתים שנה לאביו ר' יוסף (פערעס) בן רבי אריה ליב (הי' דיין בקובנה). יוסף בא לירושלים לפני כמאה ועשר שנים. נשא לאשה את מלכה שבאה עם הוריה מליטא. הסבתה מלכה היתה מתפארת שהי' בידה כתב- יוחסין מט"ו דורות של רבנים. ובעלה יוסף התפרנס מציור בתים ושלטים יחד עם בנו ר' ארי' ליב - האב ובנו היו היהודים היחידים שהורשו להכנס בפנים מערת המכפלה וקברי מלכי בית דוד לשם כיור וציור. ר' יוסף קבל מכתב מיוחד בכתב-ידו של השר משה מנטיפיורי בהלל והודאה על אשר בחר להתפרנס ממלאכה ביגיע כפים.

אמו שרה האניע והוריה באו מרוזינאי לפני יותר ממאה שנה. אביה רבי הירשל רוזינויער היה תלמיד חכם, תם וישר, עוסק יום ולילה בתורה ובעבודה, ואשתו עסקה בפרנסה. הם חיו במרתף בשכונת מזכרת משה, ששימש להם לבית דירה ולחנות של מכולת. רגיל היה הילד ישראל להתארח בבית הסבא ימים רבים. והוא זכור שבכל חצות לילה היה הסב ניעור משנתו מדליק עששית קטנה של נפט, ונשמט לו על גבי קרקע כשהוא יחף ובוכה ומקונן "בתיקון חצות" על חורבן המקדש והארץ. זכור שהסבתא היתה מתאוננת על הסב שהוא רוכש לעצמו תלי תלים של עוה"ב והיא ידיה עסוקות בדגים מלוחים ובתפוחי אדמה. וכאשר הציקתהו הוכרח להענות לדרישתה שתהיה שותפתו בעולם הבא. ואח"כ פרץ בבכי ואמר באיזה פנים אבוא לבי"ד של מעלה וישאלוני והרי אין לך מגרמך כלום, ואיך הבטחת חלק ? ר' ישראל נתפרסם לעילוי מילדותו. למד אצל מלמדי תשב"ר במזכרת משה. בגיל של חמש נכנס לחדר הנמרה. ובהיותו כבן עשר העבירוהו לכתת תלמוד גבוהה בת"ת עץ חיים בחורבות רבנו יהודה החסיד ז"ל. כשגמר המחלקות ב"עץ חיים", נכנס לישיבתו "אהל משה" של הגאון מבריסק זצ"ל, ולמד בצוותא עם המנוח רבי משה בלויא ז"ל בשיעורים מיוחדים לפני הרב ר' ישעיה , ר' אוריס ובנו הרב הגאון רבי יעקב אורנשטיין ז"ל.

בשנת תרס"ד כשבא הגאון ראי"צ קוק ז"ל לא"י, נסע ליפו והיה מבאי ביתו ומשומעי לקחו. באותם הימים היה רבי משה בצלאל טודרוסוביץ ז"ל (אביו של דוד תדהר) רגיל לבא יום יום מעבודתו הבורסקאות בכל ערב להתפלל בבית המדרש בנוה שלום, והי' מאיץ בר' ישראל להציע לפניו קושיא מגדולי המפרשים, בכדי שיבול להתיגע ולמצוא תירוץ, ולקיים קביעות עתים לתורה.

עוד בימי עלומיו כבר נחשב בין גדולי הרבנים שבאה"ק. הוא נסמך להוראה מהגאונים רידב"ז , רבי חיים ברלין, ומרבו המובהק רא"י קוק זצ"ל. הרב מנדל

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3347). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3347