Volume 9

Page 3364

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר אברהם דוד רוזנברג

נולד בפלונסק, פלך פלוצק (פולין) בראשית שנת תרנ"א (20.12.1890).

לאביו משה אהרן ולאמו אסתר לבית קמין. קבל חנוך מסורתי ועברי. השתלם בכימיה ועבד במקצוע זה.

מורה לעברית. היה פעיל בהסתדרות הציונית.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עובד מדעי באוניברסיטה העברית (1924-34).

בשנת 1931 נשא לאשה את רחל בת אברהם פסח. בשנות 1934-46 מורה בביה"ס החקלאי ע"ש כדורי - לכימיה, פיסיקה ותורת קרקע וזבול.

משנת 1946 מנהל בית הספר התיכון החקלאי פרדס חנה, ותוצאות עבודתו נראות בעליה ניכרת של רמת בית-הספר, פרסם עבודות מדעיות בעתונות לועזית בחו"ל וכן ב"השדה" - מאמרים בתורת קרקע וזבול.

חבר ב"בני-ברית".

חבר "אינטרנציונל סוסייטי אוף סויל סאיינם", וחבר "אקדמיה ללשון עברית".

רבקה אלפר (אלפרוביץ)

נולדה בשנת תרס"'ב (1902) ברוסיה (ליטה).

לאביה אליהו אלפרוביץ (מקורניץ) ולאמה אלקה בת ישראל חנוביץ (מגלובוקויה).

בגיל ארבע עברה עם הוריה לעיירה בדרום רוסיה, בה פעל אביה בכל שרותי הקודש של הקהלה הקטנה : - שוחט, מוהל, חזן, מלמד וכו'.

למדה ב"חדר" של אביה קריאה עברית ושעה ליום קיבלה את מנת "ההשכלה הכללית" (קריאה וכתיבה רוסית ומעט חשבון) מפי מורה שבאה להעניק ידיעות נחוצות אלה לכל קהל תלמידי החדר, ויתר הזמן עזרה בעבודות הבית והחצר.

מגיל 14 עמדה ברשות עצמה ותוך כדי כך המשיכה בלימוד מפי מורים פרטיים ובלימוד עצמי מתוך ספרים, עד כדי השכלה תיכונית. כשנתיתמה מאמה עזרה לאביה בטיפול בילדים ובפרנסת המשפחה.

במוצאי מלחמת-העולם נדדה בדרום-רוסיה בחיפוש דרך לצאת מרוסיה ולעלות לארץ. היתה כשנתים בתור פליטה בטיפליס עד שהצליחה למצוא אפשרות להפליג באניה ולהגיע לאיסטמבול. שם הוכרחה להמתין עוד כשנה עד שקיבלה "סרטיפיקט" - ובשנת 1925 הגיעה לארץ.

כשלש שנים חברה בקיבוץ ואח"כ פועלת חקלאית במקומות שונים בשרון, במושבות יהודה והדרום. בערבים הוסיפה להשתלם, עד שהגיעה ליכולת לכתוב בשביל קהל הקוראים.

כתבה רשימות ב"דבר הפועלת", ב"מאזנים" וב''דבר''. ב-תש"ד (1944) יצא ספרה "המתנחלים בהר" בהו צאת "עם עובד". מאותה שנה ואילך עבדה בקביעות במערכת "דבר הפועלת". ב-תשט"ז (1956) יצא ספרה "קורות משפחה אחת" (משפחת העסקן הישובי ר' יחזקאל דנין-סוכובולסקי) בהוצאת "דבר", שעבודו קבלה פרס ב-1956 על שם חיים גרינברג. במלחמת השחרור (1947-49), שירתה ב"גדוד החברות" (כעין משמר אזרחי) בת"א.

יוסף וילנסקי

נולד כ"ח תמוז תרס"ז (10.7.1907) בפתח-תקוה.

לאביו בנימין (ראה כרך ה', עמוד 2159) ולאמו צפורה (ראשה) לבית חיימווביץ (קרובתם של יעקב שפירא, לשעבר, מנהל היקב בראשון לציון, משפחות צלליכין, יעקב ויוסף קרול). למד בבית הספר פיק"א בפתח-תקוה, במקוה ישראל, בפקולטה לחקלאות בוורסיי שליד פאריס.

ב-1929 הוסמך למהנדס חקלאי ובשובו לארץ הביא אתו צמחי בושם שהתמחה בגידולם ובפיתוחם, כדי לגדלם בארץ בממדים מסחריים-חרשתיים. נתמנה מטעם

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3364). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3364