Volume 9

Page 3372

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבלה חנוך מסורתי.

נישאה לר' אלתר ביגר ובזיווג שני נישאה לר' משה ברב מוני זילברמן , המכונה ר' משה מוניס (ראה בכרך ז', עמוד 2936).

כל ימיה שקדה לעזור לזולת ע"י גמילות חסדים (מסכום שהסבה מתמיכת ילדיה).

עסקה בצרכי צבור באמונה והעמידה דור של בנים ובנות, וצאצאיהם מעורים בחיי הארץ והעבודה.

נפטרה בירושלים, ז' אייר תשי"ז (8.5.1957).

צאצאיה (מבעלה הראשון): דוד ביגר, משה ביגר, יונה. ביגר. מבעלה השני): שרה אשת חיים שפירא (ראה כרך ששי, עמוד 2618), מאשה אשת ברוך כהן

צבי יפן (יופן)

נולד מליטופל (רוסיה) בשנת תרנ"ט (13.2.1899).

לאביו שאול ולאמו חיה. קבל חנוך מסורתי וכללי ובי"ס למסחר.

היה פעיל בועד "צעירי ציון" וב"החלוץ" בעירו.

עבד בתור פקיד בבית מסחר ואח"כ בתור פקיד ממשלתי.

ב-5 לדצמבר 1920 עלה לארץ.

בשנת 1925 נשא לאשה את דבורה בת אברהם גורוכוב. עבד בשנים הראשונות לבואו לארץ בתור פועל בבנינים, בכבישים וכוי.

אח''כ בתור פקיד בחברת החשמל לישראל.

חבר בועד המרכזי של הסתדרות הפקידים, בועד עובדי חברת החשמל וחבר במועצת מנהלי חברת החשמל לישראל.

חבר במועצה מחוזית של מפלגת פועלי ארץישראל.

כל השנים חבר ההגנה.

בניו: שאול, עוזיהו.

נח יגורי (פרובר)

נולד כ"ו סיון תר"ס (יוני 1900) בעיירה קריוויהאוזירו, פלך פודוליה באוקראינה.

לאביו נחמן פרובר (ממשפחת פרופ' ז. ברודצקי) ולאמו רות בת נח טבצ'ניק. למד בחדר ובבית-ספר עממי והשלים את השכלתו בלימוד עצמי.

ב-1914 עלה לארץ ונתקבל כתלמיד במקוה ישראל.

מ-1916 עבד בכיבוש העבודה והשמירה במושבות יהודה והגליל. ב-1918 התנדב לגדוד העברי. במאי 1921 השתתף בהגנת תל-אביב בעת התפרעות ערביי יפו. ב-1922 השתתף בחיפושי מים באדמה הצחיחה של תל-ערד שבנגב, שהשלטון המנדטורי בחר בה להציעה להתישבות משוחררי הגדוד העברי, שיוכל לטעון שהציע להם אדמה להתישבות... בסוף 1922 השתתף בארגון קבוצת עגלונים בירושלים. אח"כ הצטרף לקבוצת "אחוה." בפתח תקוה, שהתארגנה להתישבות חקלאית קיבוצית, ובסוף 1923 הלך עם עוד שבעה מחברי הקבוצה והניחו את היסוד למשק יגור שליד חיפה. ברוב השנים היה פעיל בהנהלת המשק : בגזברות, במזכירות, ובשנים 1948-1925 מוכתר המשק ונציגו האחראי כלפי השלטונות. כן היה פעיל במזכירות הקיבוץ המאוחד ובועדותיה השונות, וציר לכמה ועידות של ההסתדרות הכללית וההסתדרות החקלאית.

ב-1929 נשא לאשה את עדה בת יצחק רוזנצוויג. היה כל השנים חבר המפקדה האזורית של ההגנה, וב"שבת השחורה" (19.6.46), כשהצבא הבריטי חיפש ומצא מטמוני נשק של ההגנה ביגור, נאסר בתור מוכתר המקום והוחזק חדשיים במבצר עכו.

לפני שנים אחדות הושאל ל"תנובה" והנו חבר מרכז תנובה וחבר ההנהלה למחוז תל-אביב, חבר מועצת תנובה והנהלתה, חבר הועד הארצי למען הקהק''ל, חבר מזכירות הקיבוץ המאוחד.

בנו: אסף (חבר משק יגור).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3372). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3372